Kutyakozmetikus - 2024 képzés

Kutyakozmetikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 108844004
 • Szakképesítés megnevezése: Kutyakozmetikus
 • KEOR kód: 1088 Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kutyakozmetikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kutyakozmetikus képzés munkaterülete:

  A kutyakozmetikus feladata az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajták ismerete alapján az állat szakszerű kozmetikai és egyéb ápolási teendőinek ellátása, illetve a tevékenységhez kapcsolódó szakmai tanácsadás, valamint a vállalkozás megteremtése és működtetése.

  A kutyakozmetikus képes felismerni az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajtákat és azokat a fajtaleírásuknak és szőrtípusuknak megfelelő, szakszerű kozmetikai ellátásban részesíteni, egyéb ápolási feladatokat elvégezni, otthoni kozmetikai ápoláshoz szaktanácsot adni. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állattartóval, törekszik az ügyféllel való hatékony kommunikációra.

  Feladatát az állatvédelmi szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Képes elvégezni a kozmetikai ellátás során az állatok balesetmentes, szakszerű rögzítését, figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, viselkedését. Szükség esetén gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Ismeri a kutyák anatómiáját, gyakoribb betegségeit, ezen alapismeretek birtokában képes megkülönböztetni az egészséges és beteg állatot. Indokolt esetben állatorvosi konzultációt javasol. Tisztában van az állatorvosi tevékenység fogalmával legalapvetőbb, a kutyakozmetikai ellátás szempontjából legfontosabb jogszabályi vonatkozásaival, a jogosulatlan tevékenység elkerülése érdekében.
  Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. A szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalkozási ismeretek elsajátítása révén megteremti és működteti a vállalkozását, és biztosítja a kutyakozmetikai szalon működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét. Munkája során betartja az állatvédelmi-, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.
  Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a szakmai újdonságokat, törekszik a hazai szakmai anyagok és a nemzetközi trendek megismerésére.

Kutyakozmetikus képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-20
péntek
14:00 - 20:15
Tantermi
 • Kutyakozmetikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Kutyakozmetikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Kutyakozmetikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hazai állategészségügyi és állatjóléti szabályozás megköveteli az állat jólétéért és egészségvédelméért felelős állattartói hozzáállást a kedvtelésből tartott állatok esetében is. A jogszabályok lefektetik, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, mely magában foglalja az állat fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő életkörülmények biztosítását, tartási, takarmányozási igényeinek kielégítését, ezen belül pedig az állatok tisztán tartását és gondozását is.

  A jogszabályi kötelezettség megléte mellett az a gazdasági tényező is jelentős szempontnak minősül, mely szerint a tartott állatok számával megnő az igény a kapcsolódó szolgáltatásokra is.

  A kedvtelésből tartott állatok, így a kutyák tartása rendkívül népszerű, sokan családtagként tekintenek állataikra. A Magyarországon tartott kisállatok száma évről évre nő, egyes becslések szerint jelenleg 3 millió kutyát tartanak. Független felmérés szerint hazánkban az emberek 36 százaléka lakik olyan háztartásban, amelyben van kutya. A kutyás háztartás lényegesen gyakoribb a községekben, mint a városokban. Budapesten a legkisebb a kutyás háztartások aránya. A válaszadók jelentős része nem zárta ki, hogy lesz (újabb) kutyája.

  A felelős állattartás igényének növekedésével az állattartásra épülő vállalkozásokra, így a hazai kutyakozmetikusokra is egyre nagyobb igény fog mutatkozni a jövőben. A kutyakozmetikus ugyanis tevékenyen hozzájárulhat az egyedek egészségének és jólétének védelméhez, megőrzéséhez azok szakszerű ápolása és az állatok otthoni gondozására vonatkozó tanácsadási tevékenysége révén.

 • Kutyakozmetikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kutyakozmetikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kutyakozmetikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elméleti ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga egy 25 kérdésből álló feladatlap megoldásából áll. A vizsgatevékenység során a

  • Általános kinológia
  • Állategészségügyi és etológiai alapismeretek
  • Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)

  modulok témaköreihez kapcsolódó feladatokat kell megoldani. Az érintett modulok részaránya feladatlaponként a következő:

  • Általános kinológia: 40%
  • Állategészségügyi és etológiai alapismeretek: 40%
  • Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika): 20%.

  A feladatlapnak feleletválasztós, igaz-hamis állítás, többszörös választás, ábrafelismerés és bizonylat kitöltése jellegű feladatokat kell tartalmaznia.

  A feladatlap témakörei az egyes modulok vonatkozásában az alábbiak lehetnek:

  • Általános kinológia
   • A kutyatenyésztés alapfogalmai, a tenyészkiválasztás küllemi és egészségügyi szempontjai, tenyésztési módszerek, eljárások
   • Fajtacsoportok és fajták (FCI)ű
   • A kutya testtájai
   • A kutya szervrendszereinek és szerveinek anatómiája
   • A kutya szervezetének élettani működése, a főbb szervrendszerek, érzékszervek funkcióinak bemutatása
   • Kiállítási alapismeretek és tenyészszemle

  • Állategészségügyi és etológiai alapismeretek
   • Immunológiai alapismeretek (A kutyák szervezetének védekezőképességével, a fertőzésekkel, immunizálással kapcsolatos alapismeretek)
   • A kutyák főbb betegségeinek csoportosítása, a legfontosabb kórképek és tüneteik
   • Bakteriális, vírusos és gombás megbetegedések, külső és belső parazitózisok, zoonózisok
   • Öröklődő betegségek
   • A kutyákra vonatkozó fő állategészségügyi igazgatási előírások, vakcinázási követelmények és az egyedi azonosításra vonatkozó szabályok
   • A kutyakozmetikus által elvégezhető ápolási tevékenységek az állatorvosi tevékenységre vonatkozó fő szabályok tükrében
   • A kutyák viselkedésének alapismeretei, kommunikációja
   • Az állatvédelmi jogszabályok ismertetése
   • A kutyákkal való helyes bánásmód alapelvei

  • Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)
   • A költségekkel kapcsolatos általános fogalmak
   • A vállalkozás fogalma, jellemzői, vállalkozási formák
   • Vállalkozás létesítése és működtetése, az egyéni vállalkozás
   • Az üzleti terv készítésének céljai és felépítése
   • A vállalkozás átalakítása és megszüntetése
   • A szerződéskötés alapelvei
   • Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
   • Az üzleti tárgyalás feltételei, résztvevői, menete
   • Az üzleti levelezés szabályai
   • Marketing alapismeretek, marketingszemlélet
   • A vállalkozás pénzügyei, számviteli alapismeretek
   • Adózási alapelvek
   • Munkajogi alapismeretek
   • Nyilvántartások vezetése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A feladatok értékelése a helyes válasz függvényében pontozással történik, a központilag öszszeállított, javítási-értékelési útmutató alapján. Az egyes modulokra adható pontszámok: Általános kinológia 40 pont, Állategészségügyi és etológiai alapismeretek 40 pont, Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika) 20 pont. Hibás válasz esetén nem jár pontlevonás.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati feladat, szakmai beszélgetéssel

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység 3 vizsgarészt tartalmaz:

  1. Fajtaismeret
  2. A vizsgakutya komplett kozmetikai (trimmelés, illetve nyírás alkalmazásával) és egyéb ápolási feladatainak elvégzése
  3. Szakmai beszélgetés.

  Minden vizsgarészben meghatározott feladatot a vizsgázónak önállóan kell végrehajtania.

  1. Fajtaismeret

   A fajtaismeret feladatban az Európában gyakori kutyafajták felismerése és fajtaleírásuknak megfelelő szőrzetük, illetve a kapcsolódó technológiai műveletek megnevezése szerepel. A vizsgafeladat az alábbi, szőrzetük alapján elkülönített nyolc csoportba tartozó kutyafajtára vonatkozóan tartalmazhat kérdéseket:
   • Rövid szőrzetű fajták (általános ápolás)
   • Nyírós szőrzetű fajták (nyírás)
   • Vegyes szőrzetű (zászlós) fajták (trimmelés)
   • Félhosszú, hosszú szőrzetű fajták (fésülés)
   • Kettős szőrzetű (északi) fajták (fésülés)
   • Szálkás szőrzetű fajták (trimmelés)
   • Drótos szőrzetű fajták (trimmelés),
   • Nemezes szőrzetű fajták (kézzel történő feltépés)

    A vizsgafeladatban színes képről kell 15 db kutyafajtát felismerni, és a kutyafajtát, a szőrzetét, valamint a szőrzethez kapcsolódó technológiai kozmetikai műveletet megnevezni a vizsgalapon.

  2. Vizsgakutya komplett kozmetikai és egyéb ápolási feladatainak elvégzése

   A vizsgakutya komplett kozmetikai (trimmelés, illetve nyírás alkalmazásával) és egyéb ápolási feladatainak elvégzése szakszerű anyag- és eszközhasználattal, az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A vizsgakutya fazonkialakításának megfelelő szerszámok, eszközök előkészítése, megnevezése.

   A kozmetikai műveletek technológiai sorrendjének alkalmazásával a vizsgakutya fazonjának (pl. bontása, előnyírás, trimmelés, fürdetés a szőrzetnek megfelelő kozmetikummal, szárítás) kialakítása, egyéb ápolási (karomvágás, fültisztítás stb.) tevékenység végzése előírt és biztonságos anyag-, illetve eszközhasználattal, szakszerű bánásmóddal, a higiénia és munkaterület rendjének folyamatos fenntartása mellett.
  3. Szakmai elbeszélgetés

   Kutyakozmetikai ismeretek modulban leírt tanulási eredményekben megfogalmazott ismeretek összefoglalása és az azzal kapcsolatos kérdésekre való válaszadás az alábbi ismeretkörök egyikében:
   • A kültakaró felépítése, függelékek, szőrtípusok, a szőrzetfajták jellemzői
   • A kutya fejének és törzsének tájékai és küllemalakulásaik
   • A kutya végtagtájékai (elülső és hátulsó) és küllemalakulásaik
   • A rövid és nemezes szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek technológiája (eszközök, szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal
   • A félhosszú, hosszú és északi (kettős) szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek technológiája (eszközök, szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal
   • A nyírós szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek technológiája (eszközök, szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal
   • A trimmelős szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek technológiája (eszközök, szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal
   • A macskák általános és speciális ápolása (eszközök, szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal, a vegyszerek (veszélyes anyagok) beszerzésének, tárolásának és kezelésének szabályai
   • A magyar fajták (Puli, Pumi, Mudi) FCI besorolás, küllem, jellem, szőrzet, ápolás
   • A magyar fajták (Komondor, Kuvasz) FCI besorolás, küllem, jellem, szőrzet, ápolás
   • A magyar fajták (Magyar vizsla, Erdélyi kopó, Magyar agár) FCI besorolás, küllem, jellem, szőrzet, ápolás

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 220 perc (fajtaismeret 20 perc, vizsgakutyán elvégzett komplett kozmetikai kezelés 180 perc, szakmai elbeszélgetés 20 perc, melyből a felkészülés 10 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A megszerezhető összpontszám 100 pont.

  1. vizsgarész:

   A feladat során fajtánként 2 pont adható, melyből a fajta hibátlan megnevezése 1 pont, míg a szőrzet és a technológia helyes megnevezése együttesen 1 pont. A feladat során összesen 30 pont érhető el, 0,5 pont nem adható. A kutyafajták megnevezésénél csak az FCI megnevezés fogadható el, de a méret megnevezése (törpe, közép, óriás stb.) miatt pont nem vonható le. A helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám. A részfeladat teljesítése akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó legalább 21 pontot (70%) ért el.

  2. vizsgarész:

   A vizsgakutyán végzett feladat értékelése pontozással történik, az alábbi adható maximális részpontok alapján:
   • Kutyakozmetikai eszközök szakszerű és biztonságos használata, a fésülés és bontás technikája, előnyírás, a nyírás és/vagy trimmelés begyakorlottsága
    Maximum 30 pont
   • Szakszerű fürdetés - a szőrtípusnak megfelelő kozmetikummal - és szárítás
    Maximum 10 pont
   • A fazon szakszerű kialakítása (összkép)
    Maximum 30 pont
   • Szakszerűen elvégzett egészségügyi tevékenységek
    Maximum 15 pont
   • A higiénia és munkaterület rendjének, valamint az alapvető biztonsági, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások folyamatos fenntartása, illetve betartása
    Maximum 5 pont

    Összesen: 90 pont

  3. vizsgarész:

   A szakmai elbeszélgetésre összesen 10 pont adható, az alábbi szempontok alapján:
   • a kapcsolódó szakkifejezések ismerete és tudatos használata
   • az adott tétel témájára vonatkozó legfontosabb ismeretek összefoglalása
   • a témával kapcsolatosan feltett további kérdésekre adott válaszok helyessége

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte, továbbá

  Az 1. vizsgarész értékelésénél legalább 21 pontot szerzett a vizsgázó. A 2. vizsgarész feladatainak végrehajtása csak ebben az esetben kezdhetők meg. Az 1. vizsgarésznél elért pontszám nem része a projektfeladat egyéb vizsgarészeire adható pontszámnak.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu