Állatorvosi asszisztens - 2024 képzés

Állatorvosi asszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08415001
 • Szakképesítés megnevezése: Állatorvosi asszisztens
 • KEOR kód: 0841 Állatorvosi tudományok
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Állatorvosi asszisztens - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Állatorvosi asszisztens képzés munkaterülete:

  Az állatorvosi asszisztens állategészségügyi ismereteinek birtokában közreműködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában. Munkáját az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével, annak utasításának megfelelően végzi. Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Képes elvégezni az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását. Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett kezeli. A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint segédkezik a sebészeti beavatkozások végrehajtásában. A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges gyógyszereket. Figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan ellenőrizve a szükséges paramétereket. Feladatát az állatjóléti szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Ismeri a kisállatok és a gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során az állatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget. Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszerhigiéniai, járványvédelmi feladatainak elvégzésében. Szükség esetén elvégzi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását. Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában. Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

Állatorvosi asszisztens képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-10-12
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30
Tantermi
 • Állatorvosi asszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  2012. évi CXXVII. törvény

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Állatorvosi asszisztens képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Állatorvosi asszisztens képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Magyar Állatorvosi Kamaráról (a továbbiakban: Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet, aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek rendelkezéseit. A Kamara 2020. január 1-jétől hatályos irányelve szerint valamennyi tevékenységi szint esetében legalább ajánlott, állatorvosi szakrendelő, állatkórház és állatklinika esetében pedig kötelező előírás a segítő szakszemélyzet biztosítása, mely létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok számával. Így az valószínűsíthető, hogy nagyszámú érdeklődés mutatkozik az Állatorvosi asszisztens szakképesítés iránt, mind az állatorvosi szolgáltatók, mind a munkakört betölteni szándékozó potenciális munkavállalók részéről. Úgy ítéljük meg, hogy az Állatorvosi asszisztens szakképesítés megteremtése a munkaadók és a munkavállalók közös érdeke. Jelenleg közel 1000 meglévő állatorvosi praxissal számolunk, ami létszámban ennél jóval nagyobb segítő szakszemélyzet kiképzését feltételezi, és az érettségivel rendelkező felnőttek ezreinek jelenhet perspektivikus karrier utat.

 • Állatorvosi asszisztens képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Állatorvosi asszisztens képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Állatorvosi asszisztens képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  • A vizsgatevékenység megnevezése: Központilag összeállított komplex írásbeli feladat megoldása

  • A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység egy összesen 60 kérdést tartalmazó feladatlap és 2 esszé kérdés megoldásából áll.

   A feladatlap témánként 5 db egyszerű választásos, 5 db többszörös választásos és 5 db szókitöltéses tesztfeladatot tartalmaz az alábbi 4 témakörben:

   1. Háziállat- anatómia és élettan
   2. Állategészségtani alapismeretek
   3. Állattartás- és takarmányozás
   4. Állatvédelmi ismeretek

  • Az esszé az alábbi témakörök közül választott két kérdésből áll:

   • a beteg állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) gyógykezelésének alapelvei
   • az állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) balesetmentes rögzítésének főbb típusai
   • a rendelőben keletkező állati eredetű melléktermékek és egyéb hulladékok kezelése
   • az állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) egyedi azonosításának módjai és az azonosítást igazoló dokumentumok leírása
   • egy kiegészítő diagnosztikai vizsgálat (laboratóriumi, röntgen- és ultrahang vizsgálat) folyamatának ismertetése

  • A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  • A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  • A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

   • A teszt és esszé feladatok értékelése a helyes válasz függvényében pontozással történik.
   • A tesztfeladatok esetében 1 feladat 1 pontot ér, hibás válasz esetén nem jár pontlevonás.
   • Esszé feladatnál előzetesen meghatározott kulcsszavak alapján szükséges értékelni. Az egyértelmű, tömör, pontos válaszok értékelhetőek.

  • A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Állategészségügyi manuális feladat végrehajtása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • 1. vizsgarész: az alábbi témaköröket érintő állat-egészségügyi manuális feladat végrehajtása élő állaton, mely a következő feladatokból áll:

   • A beteg állat előkészítése kiegészítő vizsgálatok elvégzéséhez,
   • Az állatok balesetmentes rögzítése
   • Elsősegélynyújtás, állatápolás
   • Egyszerűbb kezelések, beavatkozások elvégzése,
   • Műtéti eszközök sterilizálása, beteg állat műtétre történő előkészítése
   • Beteg állat mesterséges táplálása

  • 2. vizsgarész: A projektfeladat megoldása során felmerülő szakmai kérdések megválaszolása

   1. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

   2. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

   3. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

    Az értékelés százalékos formában történik az alábbi értékelési szempontok alapján:

    • megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség);
    • kommunikáció minősége a tulajdonosokkal/ kollégákkal/ügyfelekkel/ vendégekkel/kliensekkel/ stb. (szóbeli kikérdezés);
    • kivitelezés/megvalósítás lépéseinek sorrendje;
    • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
    • önállóság, hatékonyság, csapatmunka, kreativitás, igényesség stb.

   4. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu