Biogazdálkodó - 2024 képzés

Biogazdálkodó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08104001
 • Szakképesítés megnevezése: Biogazdálkodó
 • KEOR kód: 0810
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Biogazdálkodó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Biogazdálkodó képzés munkaterülete:

  A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.
  Célja, olyan alapanyagok, termékek előállítása, melyek nem tartalmaznak az ökológiai termelésben nem engedélyezett szermaradványokat és magas minőséget képviselnek.
  Tudatos gazdálkodóként a gépeket, az épületeket, az építményeket szakszerűen üzemelteti és karbantartja, egyszerű javításokat végez el. Szakmai anyagokat olvas és alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet, megfigyeléseket és méréseket végez.
  Betartja a munka- és környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és az ökológiai termeléssel kapcsolatos előírásokat. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában és a gazdálkodási tevékenység ellenőrzésében résztvevőkkel.
  A megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként szakszerűen hasznosítja.

 • Biogazdálkodó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda,
  4 08 11 17 04 Gazda,
  5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus,
  54 621 02 Mezőgazdasági ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Biogazdálkodó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Biogazdálkodó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A világon, az Európai Unióban és hazánkban is évről évre növekszik az ökológiai ellenőrzés alá vont gazdasági szereplők száma, illetve ezen területek mérete. Mindez köszönhető annak, hogy az ökológiai termelésből származó tanúsított – helyi, egészséges és minőségi – alapanyagok, illetve termékek iránti kereslet folyamatosan növekszik. A biotermékek fogyasztói ára magasabb, mint a hagyományos gazdálkodásból származóké, és a felvásárlási áruk is magasabb. A biotermék exportképesebbek is a hagyományos termékekhez képest.

  A biogazdálkodást folytatók biztonságosabb munkakörülmények között tevékenykedhetnek, mivel a termelés során felhasználható anyagok közül a szintetikusak nem megengedettek. Ez a környezet egészségének és a biológiai sokféleség fenntartása szempontjából is rendkívül fontos. A biogazdálkodás elterjedését segítik a fenntarthatóságot és a klímavédelmet előtérbe helyező intézkedések is a vidékfejlesztési politikák jövőbeni kialakításában. A biogazdálkodó a képesítés birtokában saját vállalkozást indíthat, pályázhat a meghirdetett mezőgazdasági pályázatokra, támogatásokra.

 • Biogazdálkodó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Biogazdálkodó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Biogazdálkodó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Ökológiai gazdálkodói feladatok ellátása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Ökológiai gazdálkodáshoz köthető gyakorlati feladat végrehajtása az alábbi ismeretkörökkel kapcsolatosan:

   • ökológiai ellenőrzés és tanúsítás;
   • természet-, és környezetvédelem;
   • táj- és szerves hulladékgazdálkodás;
   • ökológiai növénytermesztés;
   • ökológiai kertészet;
   • ökológiai állattartás.

    A vizsgarész az ökológiai gazdálkodás szabályainak, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, természet és környezetvédelmi, illetve állatjóléti és higiéniai előírások betartásával elvégzendő manuális, illetve adminisztratív feladatok ellátására irányul. A vizsgarész témakörönként egyenlő arányban tartalmazzon feladatokat.

  2. A projektfeladat megoldása során felmerülő szakmai kérdések megválaszolása

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 80 perc

  1. vizsgatevékenység: 60 perc
  2. vizsgatevékenység: 20 perc

  A vizsgatevékenységek aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  1. vizsgatevékenység: 70 %
  2. vizsgatevékenység: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész:

   • munkavégzés szakszerűsége, begyakorlottsága;
   • munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása, alkalmazása;
   • önálló munkavégzés.

  2. vizsgarész:

   • szakmai pontosság;
   • szakmai szókincs megléte;
   • szakkifejezések helyes használata.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu