Állatgondozó - 2024 képzés (részszakma)

Állatgondozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Részszakma megnevezése: Állatgondozó
 • Részszakma órakerete: 400
 • Részszakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Részszakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Részszakma Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Állatgondozó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Állatgondozó képzés munkaterülete

 • Az állatgondozó általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni. Feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) gondozása, takarmányozása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartásával.
  A részszakképesítéssel rendelkező képes gondozni az állatokat, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot takarmányozni (etetni, itatni), az állattartás gépeit működtetni, gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani.
  Szakmai irányítás mellett részt vesz a gazdasági állatok tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában, elvégzi a számára megjelölt egyszerű vagy idényjellegű mezőgazdasági munkafeladatokat a gazdasági állatok tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatban.

Állatgondozó képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-28
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30
Tantermi
 • Állatgondozó képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Részszakma megnevezés

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Állatgondozó

  6121

  Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

  Állatgondozó

  6122

  Baromfitartó és -tenyésztő

  Állatgondozó

  6130

  Vegyes profilú gazdálkodó

  Állatgondozó

  9331

  Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

 • Állatgondozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Állatgondozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Állatgondozó projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Gyakorlati vizsgamunka végzése

  A vizsgázó állattartással, takarmányozással, gépüzemeltetéssel és karbantartással összefüggő komplex feladatokat old meg. Az akkreditált vizsgaközpont készíti elő az egyes vizsgarészek munkafeladatait.

  A gyakorlati vizsgamunka minden vizsgázó számára három vizsgarészből áll:
  1. Állattartás gyakorlati feladat elvégzése
  2. Állattartó telep műszaki berendezéseinek kezelése, karbantartása
  3. Szakmai beszélgetés a végzett tevékenységről

  A vizsgarészek elvégzésének módja és folyamata:
  A gyakorlati vizsgamunka végrehajtása közben vagy a munka befejezése után a vizsgabizottság az adott tevékenységgel kapcsolatos beszélgetést folytat a vizsgázóval. Kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a tartás, illetve termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, előállított termékek felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét, valamint a növények, állatok, takarmányok, eszközök, gépelemek felismerésével kapcsolatos ismereteket.
  A gyakorlati vizsgamunka feladatait az akkreditált vizsgaközpont jelöli ki, készíti el az értékelőlapokat. Valamennyi feladattípus tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot, amelyeket komplex feladatban kell előkészíteni. A felismerési feladat a gyakorlati feladatoktól nem választható el.


  1.) feladattípus: Állattenyésztési feladatok végrehajtása
  Állattenyésztési feladat gyakorlati végrehajtása: az állattartás, az állatápolás napi és időszakos munkáinak elvégzése: takarmányadag összeállítása, takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel, takarmány-, alom-, trágyakészlet mennyiségének felmérése, érzékszervi minősítésük, termésbecslés, számla kiállítása az állattenyésztésben, alkalmazott alap- és összesítő bizonylatok, nyilvántartások kitöltése.

  2.) feladattípus: Állattartó telep műszaki berendezéseinek kezelése, karbantartása
  Az állattartásban alkalmazott erő- és munkagépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, munkájuk ellenőrzése, beállítása, egyszerűbb karbantartási feladatok végrehajtása: mezőgazdasági erőgépek, takarmány-előkészítés gépei, etetés, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és –kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei, rakodás, állatszállítás eszközei, járművei.


  3.) feladattípus: szakmai beszélgetés a végzett tevékenységről
  A vizsgabizottság kérdései a végzett munkával kapcsolatos tevékenységre, az állatok, a használt munkaeszközök ismereteire terjedjenek ki. A vizsgázó által adott válaszokat összefoglalóan kell értékelni, a két munkafeladat elvégzése után.
  A szakmai beszélgetés időtartama: 15 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu