Gazda - 2024 képzés

Gazda képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakma szakmairányai: Állattenyésztő,
  Lovász,
  Növénytermesztő
 • Szakma megnevezése: Gazda
 • Szakma azonosító száma: 4 0811 17 04
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Kapcsolódó részszakmák: Állatgondozó,
  Aranykalászos gazda,
  Mezőgazdasági munkás
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra
 • Technikumi oktatásban: -
 • Érettségire épülő oktatásban: 140 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gazda - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gazda képzés munkaterülete

 • Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt, jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő tulajdonságait és viselkedésüket. Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat, valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat.

 • Szakmairány: Állattenyésztő

  Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási és takarmányozási feladatait végzi, végrehajtja az állatjólléti és higiéniai feladatokat, közreműködik a tenyésztési (szaporítási) feladatokban. Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a prevenciós feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes hatósági feladatok végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb irányelveit, drónt használ. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti az állattenyésztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket. Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Segédkezik az állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai feladatok végrehajtásában. Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák tervezését, szervezését. Állattartó telepek napi adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat.

 • Szakmairány: Lovász

  A jó gazda gondosságával elvégzi a napi és időszakos istállómunkákat, a lovak takarmányozását, itatását ápolását. Lószerszámokat, eszközöket karbantart, helyesen tárol. Előkészíti és részt vesz a lovak szakszerű mozgatásában, a lovak szállításában. Megítéli a ló testalakulását és mozgását. Megfigyeli, elkülöníti a beteg lovat. Szükség szerint értesíti az állatorvost, elsősegélyt nyújt, gondozza és ápolja a beteg állatot.Elvégzi a kancák próbáltatását, részt vesz a fedeztetésben, termékenyítésnél. Segítséget nyújt ellésnél, gondozza és ápolja az újszülött csikót és a kancát. Felkészíti a lovat a bemutatókra, teljesítményvizsgákra, bírálatokra, versenyekre. A használati célnak megfelelően kiválasztja a lovat.Ló- és fogatszerszámokat, eszközöket kiválaszt, beállít és szakszerűen használ. Lovat elővezet, felszerel. A szakágnak, használatnak megfelelően felnyergeli-felszerszámozza a hátaslovat. Egyénileg és csoportban, mindhárom jármódban lovagol, betartja a lovardai rendet, képes alapszintű díjlovagló programok lovaglására. A lovas versenyeknek megfelelően felépíti és berendezi a lovaspályát. Fogatlovat szerszámoz, befog, kifog. A szerszámot, kocsit ellenőrzi, előkészíti, karbantartja. A kocsi típusokat kiválasztja. Tanpályán, négyszögben, terepen és közúton kettesfogatot hajt. Alapszintű díjhajtó program hajtására képes. Betartja a lovas etikai szabályokat, a lógondozás, a lótenyésztés és a lóhasználat munkavédelmi és környezetvédelmi szabályait.

 • Szakmairány: Növénytermesztő

  A növénytermesztő a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos vizsgálatokat végez, elemző és végrehajtó feladatokat lát el.A növények termesztésének környezeti feltételeit vizsgálja és értékeli, precíziós növénytermesztést alkalmaz.Növénytermesztési munkák tervezését, szervezését végzi. Szervezi a növénytermesztési munkák lebonyolítását a vetés-előkészítéstől a betakarításig, illetve az értékesítésig.A szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végzi, középvezetőként irányítja a termelési folyamatokat.Környezetvédelmi és szakmai szempontokon nyugvó növényvédelmet folytat, irányítja a növényvédelmi tevékenységet.Irányítja a növénytermesztési feladatokat ellátó személyeket, szervezeti egységeket.Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a növénytermesztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket.

 • Gazda képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Állattenyésztő

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Állattenyésztő

  6130

  Vegyes profilú gazdálkodó

   

  6121

  Szarvasmarha-, ló-, sertés-,

  juhtartó és-tenyésztő

  6122

  Baromfitartó és-tenyésztő

  6124

  Kisállattartó és -tenyésztő

   

  8421

  Mezőgazdasági, erdőgazdasági,

  növényvédőgép kezelője

 • Szakmairány: Lovász

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

  Lovász

  6121

  Szarvasmarha-, ló-,

  sertés-, juhtartó és- tenyésztő foglalkozáson belül a következő munkakörökben:

  Lovász,

  Lóápoló és gondozó,

  Lótartó és -tenyésztő,

  Csikós,

  Istállómester,

  Lótenyésztő, ménápoló, mén- és kancagondozó, csikógondozó

   

 • Szakmairány: Növénytermesztő

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Növénytermesztő

   

  8421

  Mezőgazdasági, erdőgazdasági,

  növényvédőgép kezelője

  6111

  Szántóföldinövény-termesztő

  6130

  Vegyes profilú gazdálkodó

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu