Kutya-fizioterapeuta - 2024 képzés

Kutya-fizioterapeuta képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08415002
 • Szakképesítés megnevezése: Kutya-fizioterapeuta
 • KEOR kód: 0841 Állatorvosi tudományok
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kutya-fizioterapeuta - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kutya-fizioterapeuta képzés munkaterülete:

  A kutya-fizioterapeuta kutyák mozgásszervi, és bénulással járó idegrendszeri megbetegedései rehabilitációjában nyújt segítséget. Munkáját önállóan elkészített terápiás terv szerint hajtja végre. A terápiás terv alapját minden esetben állatorvosi diagnózis adja. A szakmai képzés során megszerzett tudása alapján érti a mozgásszervi betegségre vonatkozó állatorvosi diagnózist. Anatómiai ismeretei segítségével meghatározza a rehabilitációba bevonni kívánt területeket és megtervezi a mozgásterápiát. Fizioterápiás szakmai ismeretei alapján egyszerű, engedély nélkül kapható elektroterápiás készüléket, az ún. TENS készüléket, valamint terápiás ultrahang készüléket szakszerűen használ. Szükség esetén hidroterápiát is alkalmaz. Klinikai ismeretei segítségével felismeri azokat a helyzeteket – állapotromlás, fájdalom növekedése -, amelyek megoldása meghaladja a kutya-fizioterapeuta kompetenciáját, és állatorvoshoz visszautalja a kutyát. Az állatvédelemről szóló törvényt mindenkor szem előtt tartja, az abban foglaltakat munkája során következetesen betartja. Ha a törvény rendelkezései szempontjából az állattartásban problémát észlel, azt a kezelő állatorvossal közli.

 • Kutya-fizioterapeuta képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  a szakmai képzés gyakorlati képzési részéhez saját kutyát kell biztosítani

 • Kutya-fizioterapeuta képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Kutya-fizioterapeuta képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A világban, és így Magyarországon is egyre több kutyát tartanak. Ezzel együtt a kutyatartás minősége is megváltozott, a kutya családtaggá, a mindennapi élet társává vált. Másfelől orvosi kutatások bizonyítják a kutyatartás emberi egészségre gyakorolt pozitív hatását. Mindezeket figyelembe véve a kutyák gyógyítása is egy új minőséget kapott. Napjainkban már a gazdák hajlandóak nagyobb anyagi terheket vállalni kedvencük gyógyítása érdekében, és törekszenek a lehető legjobb életminőség elérésére számukra. Az állatgyógyászatban ma nem érhető el a fizioterápiás tevékenység, amely egyedi módon közelíti meg a mozgásszervi problémákat. Hatékony fájdalomcsillapítás, szabad mozgás és így egy jó életminőség érhető el általa. Az ilyen szaktudású szakemberek képzése elengedhetetlen olyan szempontból, hogy a gazdák elvárásainak eleget tudjon tenni a társadalom.

 • Kutya-fizioterapeuta képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kutya-fizioterapeuta képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kutya-fizioterapeuta képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kutya-fizioterapeuta elméleti vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 100 kérdésből álló tesztjellegű feladat, amely a teljes képzés ismeretanyagát magában foglalja. A teszt tartalma:

  • Egyszerű feleletválasztásos tesztkérdések mindhárom modulból
  • Anatómiai képletek azonosítása képről.
  • Ortopédiai elváltozás azonosítása ábrán.
  • Fizioterápiában kontraindikációk felsorolása.

  A vizsgakérdések 60% fizioterápia, 20%-a ortopédiai és neurológiai, 20%-a anatómia témakörből álljon.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli feladathoz javítási értékelési útmutatót kell készíteni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Terápiás terv készítése, gyakorlati bemutató

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • Egy ortopédiai, vagy neurológiai beteg kórelőzményét, és egyes, a terápiás terv felállításához szükséges kulcsfontosságú információkat tartalmazó feladat elolvasása, értelmezése.
  • Terápiás terv kidolgozása, előadása.
  • A betegség által érintett területen található tapintható anatómiai képletek (csontok, izmok) bemutatása a kutyán.
  • Izomkörfogat, ízületi mozgáspálya mérésének bemutatása.
  • A terápiás tervben szereplő eljárások bemutatása kutyán, a vizsgáztató instrukciói alapján (masszázs, passzív kimozgatás, manuálterápia, asszisztált állás).
  • A terápiás tervben szereplő tornafeladat fokozatainak egyszerűsített demonstrációja a rendelkezésre álló eszközök segítségével.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte. A vizsgán a terápiás terv felállítására az összpontszám 50%-a adható. A projektfeladat bemutatására szintén 50%-nak megfelelő pont adható. Amennyiben a vizsgázó a vizsga során nem megfelelő bánásmódban részesíti a kutyát (fájdalmat okoz neki, esetleg fizikai fenyítésben részesíti), úgy a projektfeladat végrehajtását a vizsgabizottság megszakítja és a vizsgázó teljesítményét 0%-ra értékeli. Ha a vizsgázó olyan eljárást épít be a terápiás tervbe, ami az adott betegségben kontraindikációnak minősül, úgy a vizsgáztatónak ezt jelezni kell a vizsgázó felé, de a hibára a vizsgázónak kell rájönnie. Amennyiben a vizsgázó nem ismeri fel a tévedését, úgy teljesítményét 0%-ra kell értékelni.

  Amennyiben az idegen környezetben a kutya nem teljesítené a vizsgafeladatokat, úgy a vizsgázó egyértelmű, szóbeli leírását is el kell fogadni a tornagyakorlattal kapcsolatban.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu