Patkolókovács - 2024 képzés

Patkolókovács képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08114005
 • Szakképesítés megnevezése: Patkolókovács
 • KEOR kód: 0811
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Patkolókovács - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Patkolókovács képzés munkaterülete:

  A patkolókovács megtervezi a kívánt szolgáltatást, felméri a paták állapotát. Pataszabályozást végez, csikók, növendék és kifejlett lovaknál (hobby, tenyész, sport) a megfelelő eszközök, termékek és technológiák felhasználásával az állatok jólétének figyelembe vételével. Ellenőrzi a munkavégzés helyszínét a balesetvédelemi, tűzrendészeti, érintésvédelemi szabályok figyelembevételével. Elbírálja a ló mozgásának szabályosságát, végtagállását, pataalakulását. 2/11 Meghatározza a munka menetét és a feladatokat. A patkók elkészítése során használt anyagokat kiválasztja, beszerzésüket elvégzi és elkészíti a patkót. Működteti és karbantartja a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket. Különböző típusú patkókat készít a végtagálláshoz, pataalakuláshoz igazítva, a használati célnak megfelelően. Karbantartja, megélezi a patkolás szerszámait a használat előtt. Irányítja a segítőket a ló körüli elhelyezkedésben, megmutatja az elülső és hátulsó láb biztonságos felvételét, illetve megtartását a beavatkozás során. Kiválasztja a ló rögzítésének módját vagy annak mellőzését a ló együttműködési készségétől függően. Elvégzi a szaruszabályozást, patkolást. Elbírálja a pataszabályozás, patkolás helyességét a pataszabályozás, patkolás után. Észreveszi a rendellenességet, konzultál az állatorvossal. Betartja a munka-és balesetvédelmi szabályokat.

 • Patkolókovács képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: A felsorolt szakmák, szakképesítések közül az egyik: 34 621 01 Gazda, 34 621 02 Lovász, 35 813 01 Belovagló, 54 ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 éves, kovács mellett eltöltött aktív gyakorlat (pataszabályozásban való részvétel, ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Patkolókovács képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Patkolókovács képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A lótenyésztés és versenyzés hosszútávú tőkebefektetés. A minőség elérésének egyik feltétele a jó kovács, aki, „talpon tartja a lovat”. A patkolókovács munkája speciális, hiszen „élő anyaggal” dolgozik, ismernie kell a ló anatómiáját, használati célját, fejlettségi állapotát, lábvégalakulását, a szabályos és szabálytalan lábállásokat, az azokhoz tartozó pataalakulásokat. Megfelelő pataszabályozással, patkolással értéknövelő tevékenységet végez az adott ló esetében. Akár értékcsökkenést is okozhat a nem szakszerű pataszabályozás, patkolás, amelyet csak többszöri beavatkozás után lehet helyrehozni. Szükség esetén állatorvosi javaslat alapján, állatorvossal konzultálva, együttműködve végzi a beavatkozást. Jelen van a munkája a tenyésztésben, a csikóknál, ha szükséges 2 hetes kortól, 6-8 hetente, a hobby lovak, versenylovak esetén a hétköznapokban és a versenyeken is közvetve és közvetlen. A tenyésztővel, tulajdonossal, edzővel konzultál, takarmányozási, használati tanácsot ad.

 • Patkolókovács képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Patkolókovács képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Patkolókovács képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Patkolás alapismeretei

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 30 kérdésből álló feladatsor

  1. vizsgarész: Anatómiai ismeretek
  2. vizsgarész: Patkolástani ismeretek

  A) Vizsgarész: Anatómiai ismeretek tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 15 kérdésből álló feladatsor. Feladattípusok: Rajzról történő felismerés, rövid választ igénylő kérdés, feladatválasztásos kérdés, amely esetén 3 válaszból lehessen választani. Az első modul tanulási eredményeinek sorszámait tekintve az alábbi pontok alatt szereplő ismeretekből: 1, 7, 15, 16.

  B) Vizsgarész: Patkolástan ismeretek tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 15 kérdésből álló, feladatsor. Feladattípusok: Fényképről történő felismerés, rövid választ igénylő kérdés, feladatválasztásos kérdés, amely esetén 3 válaszból lehessen választani. Az első modul tanulási eredményeinek sorszámait tekintve az alábbi pontok alatt szereplő ismeretekből: 5, 9, 12, 13, 14, 17.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc. (A vizsgarész 30 perc, B vizsgarész 30 perc)

  Vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%.

  Vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az A és B vizsgarész esetén a megoldó kulcs alapján kell értékelni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át érte el.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Patkolási gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga négy részből áll:

  A. Esettanulmány: 15 diából álló PPt. formátum segítségével, szóbeli önálló előadás keretében a vizsgázó bemutatja egy pata általa végzett szabályozásának folyamatát. A vizsgázó a PPt. formátumú esettanulmányát a vizsga előtt 15 nappal megküldi elektronikusan a vizsgaszervezőnek.

  Az előadás tartalmazza a következő elemeket:

  • A szerző adatait (név, dátum) a helyszín megjelölésével;
  • A ló adatait (fajta, ivar, kor);
  • A ló használati módját, takarmányozását, tartástechnológiáját/tartásmódját;
  • A bemutatandó pata állapot leírását (pataalakulás, elváltozás, esetleges torzió, végtagállás);
  • Pataszabályozásokat, minimum 4 alkalommal;
  • Célmeghatározást egyértelműen megfogalmazva a pata, a végtagállás, a használat alapján;
  • Fázisok / lépések bemutatását képekkel, szóbeli magyarázattal kiegészítve;
  • Végeredmény bemutatását önreflexióval. Az önreflexióban mutassa be az eltervezett és a megvalósítás közötti azonosságok és különbözőségek feltárását. Nevezze meg erősségeit és azt, hogy mit csinálna másképpen, ha újra szabályozhatná azt a patát.

  B. A vizsgázó elbírálja a pataszabályozandó ló pataalakulását, lábvégállását, mozgásának szabályosságát, testtájalakulását. Szóban közli a vizsgáztatókkal megállapításait.

  C. A vizsgázó előkészíti a tüzet a munkavégzéshez, a megadott ló elülső patáját szaruszabályozza önállóan. Szálvasból erre a patára készít patkót és rögzíti azt.

  D. A vizsgázó az adott ló ellenoldali hátulsó patáját szaruszabályozza önállóan. Gyári patkót választ és rögzíti a patára. Elbírálja munkáját, szóban közli a vizsgáztatóknak észrevételeit.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc (A vizsgarész: 15 perc, B vizsgarész: 15 perc, C vizsgarész: 120 perc, D vizsgarész 60 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%.

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az „A” vizsgarész esetén:

  • A formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés.
  • A képek minősége és a tartalomhoz való illeszkedése.
  • Ok-okozati összefüggések bemutatása.
  • Sorrendiség megléte.

  A „B”, „C” és „D” vizsgarész esetén:

  • Az állatjóléti szempontok teljesülése a patkolási gyakorlat során
  • A ló bírálatánál a felismerés és a megfelelő szabályozás hozzárendelése.
  • A ló elülső és hátulsó lábainak biztonságos felvétele és megtartása.
  • A pataszabályozás helyessége.
  • A pataszabályozás mértéke.
  • Eszközhasználat pontossága.
  • A kézi kovácsolással elkészített patkó, formája, mérete, szegárok kialakítása, szeglyukak kialakítása, kidolgozottság, funkcionalitás.
  • A szegek helyes méretének megválasztása.
  • A patkó felillesztésének pontossága.
  • A gyári patkó kiválasztásának helyessége, méret és típus alapján.
  • A precíz munkavégzésre való törekvés.
  • Szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem).
  • Gyakorlat/kivitelezés lépéseinek sorrendisége.
  • Kommunikáció minősége.
  • Előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése.
  • Önállóság mértéke.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltétele: Nemzetközi szintű patkolókovács verseny 1-3. helyezettje.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu