Családellátó - 2024 képzés

Családellátó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08883001
 • Szakképesítés megnevezése: Családellátó
 • KEOR kód: 0888
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Családellátó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Családellátó képzés munkaterülete:

  A Családellátó szakképesítés ajánlott azok számára, akik szeretnék elsajátítani a szakszerű háztartásvezetést, elsősorban a családtagok ellátásának, a gyermekek nevelésének, valamint a beteg családtagok gondozásának alapvető feladatait. A Családellátó elsősorban vidéki környezetben, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó családok háztartását vezeti. Feladatai sokrétűek: segíti a gyermek ellátását, testi, szellemi fejlődését, óvodai-, iskolai munkáját, ellátásra szoruló betegek és idősek életviteléhez segítséget nyújt, alapgondozási és személyi ellátási (fürdetés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés) feladatokat lát el. Végzi a mindennapi háztartási munkákat (takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, főzés), közreműködik a család kulturált, egészséges étkeztetésében (ételt készít, tárol, terít, mosogat). Figyel a vegyszerekkel, tisztítószerekkel, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel kapcsolatos előírások betartására, a lakás és a környezetének higiéniájára. Gondozza a kertet, a ház körüli hobby- és haszonállatokat, zöldséget és virágot termel, gyűjti és szelektíven kezeli a keletkező hulladékot.

  Tiszteletben tartja a család tagjainak személyiségét, személyesen és infokommunikációs eszközökkel kapcsolatot épít és tart fenn, együttműködik a családsegítővel, a gyermekvédelmi-, egészségügyi- és szociális szolgálattal.

  Gyakorlati felkészültsége alapján képes a saját és idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletére, részfeladatainak elvégzésére, egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt. Folyamatosan képezi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a családellátással kapcsolatos tevékenység minden területén.

 • Családellátó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Családellátó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 550 óra
 • Családellátó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A társadalomban egyre nagyobb igény mutatkozik a családon belüli tevékenységekre történő szakszerű felkészítésre, amelyet az ilyen jellegű képzések iránti érdeklődés is igazol. Sok esetben a családon belüli erőszak okai között szerepel, hogy az emberek a megnövekedett szabadidőben a saját ellátásra történő tevékenység lehetőségével nem tudnak élni. Problémaként jelentkezik, hogy a család gyermekeivel, idős, vagy beteg tagjaival nehezen találják meg a megfelelő foglalkozási, foglalkoztatási módokat vagy a szabadidő értelmes eltöltését.

  A generációkon átívelő szegénységben és képzetlenségben élő felnőttek jelentős része nem talál munkalehetőséget, de képzési elképzeléssel sem rendelkeznek. Ezért előtérbe kerülnek azok a képzések, ahol a felkészülés interdiszciplináris jellegű, több területen végezhető munkafeladatok elsajátítása a cél. A családellátásra felkészítő tevékenységek közben a résztvevők megismerik a mezőgazdaság több ágazatát, az egészségügy, a gyermekgondozás, valamint az ételkészítéssel, háztartás-ellátással kapcsolatos sokrétű feladatokat. A képzés során megismert sokrétű munkatevékenység, feladat az oktatást is érdekesebbé teszi, és motiváló lehet a magasabb szintű képzésre az érdeklődési körnek megfelelő szakképesítés tanulására.

  A mezőgazdasági családi vállalkozások „belső” munkafeladataira nincs összetett felkészítés, pedig a családok munkafeladatai között megjelenik a gyermekgondozástól a vendéglátásig, a kert ápolásától az idős szülök gondozásáig sokféle feladat. Ezek az alapkompetenciák sajátíthatók el a Családfenntartó szakképesítés képzése során.

 • Családellátó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Családellátó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Családellátó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Család- és háztartásellátás gyakorlati vizsgafeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó mezőgazdasági, háztartásellátási, ételkészítési és felszolgálási, gyermekfoglalkoztatási vagy felnőtt gondozási feladatokat végez el. A gyakorlati vizsgatevékenység minden vizsgázó számára öt vizsgarészből áll:

  A) vizsgarész: mezőgazdasági tevékenység
  B) vizsgarész: háztartásellátási (takarítási, tisztítási, mosási, vásárlási) feladatok
  C) vizsgarész: konyhatechnika (ételkészítés és felszolgálás)
  D) vizsgarész: gyermekfoglalkoztatás és/vagy felnőtt gondozás, ápolás
  E) vizsgarész: szakmai beszélgetés

  A vizsgarészek elvégzésének folyamata:

  A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtását követően a vizsgabizottság a vizsgafeladatban megfogalmazott tevékenységekkel kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, amely érinti a mezőgazdasági, háztartási, konyhatechnológiai, ételkészítési, felismerési, tisztítási, vegyszerkezelési, higiéniai, biztonságtechnikai feltételek kérdésköreit, valamint az eszközök használatával kapcsolatos ismereteket.

  Az E) vizsgarész, a szakmai beszélgetés kivételével valamennyi vizsgarész végrehajtandó munkáltató feladatot tartalmazzon.

  A) vizsgarész: mezőgazdasági tevékenység
  A ház körüli mezőgazdasági és kertészeti feladatokat végez: talajelőkészítés, magvetés, ültetés, virágok, díszkertek gondozása, lakásdíszítés, betakarítás, tárolás, az állatgondozás napi munkái, itatás, etetés, állatápolás, fertőtlenítés.

  B) vizsgarész: háztartásellátási (takarítási, tisztítási, mosási, vásárlási) feladatok
  Megtervezi a napi munkafeladatokat, bevásárol, takarít, kezeli a takarítás, fertőtlenítés kézi és gépi eszközeit, mos, vasal, tisztít, díszíti a lakást, elvégzi a házkörüli rendezés aktuális feladatait, a játszóhelyek, szabadtéri pihenőterek előkészítését.

  C) vizsgarész: konyhatechnikai (ételkészítés és felszolgálás) feladatok
  A feladatközlő lapon megadott meleg vagy hideg ételt (tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát, hidegtálat, süteményt) készít az előírt mennyiségben, esztétikusan tálalja, megterít, felszolgál vagy csomagol, italt ajánl, leszedi az asztalt, elmosogat, rendet rak, tárolásra előkészíti az ételt, kezeli a konyhai kézi és gépi eszközöket.

  D) vizsgarész: gyermekfoglalkoztatás és/vagy felnőtt gondozás, ápolás
  Foglalkozik a gyermekekkel, új játékokat mutat be, mesél, verset, éneket, táncot tanít, felolvas, gondozza, ápolja.

  Vagy:

  Részt vesz a betegek, idősek gondozásában, szervezi programjukat, végzi az ellátásukkal kapcsolatos feladatokat (bevásárlás, étkeztetés, tisztálkodás, alapvető egészségügy ellenőrzések), elsősegélyt nyújt, baleset esetén intézkedik.

  E) vizsgarész: szakmai beszélgetés
  A vizsgabizottság kérdései a vizsgafeladattal kapcsolatos tevékenységre, a használt alapanyagok és munkaeszközök ismeretére terjednek ki. Ennek során a vizsgabizottság meggyőződik a vizsgázó szakmai elméleti felkészültségéről (eszközismeret, alapanyagok ismerete, olvasási készség, beszédkészség, társalgási készség, élelmiszerismeret). A vizsgázó által adott válaszokat a négy vizsgarészt követően kell összegezni és értékelni

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: összesen 160 perc, ezen belül az egyes vizsgarészek végrehajtására rendelkezésre álló időkeret: A) 30 perc, B) 30 perc, C) 60 perc, D) 30 perc, E) 10 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az egyes vizsgarészek értékelésére a munkatevékenység befejezését követően, vagy az előírt idő letelte után kerülhet sor.

  Az egyes vizsgarészekben az előírt időn belüli, a feladatközlő lapon szereplő feladatok szabályos, szakszerű elvégzése.

  A) vizsgarész: mezőgazdasági tevékenység 20%
  B) vizsgarész: háztartásellátási (takarítási, tisztítási, mosási, vásárlási) feladatok 20%
  C) vizsgarész: konyhatechnika (ételkészítés és felszolgálás) 30%
  D) vizsgarész: gyermekfoglalkoztatás vagy felnőtt gondozás, ápolás 20%
  E) vizsgarész: szakmai beszélgetés 10 %
  ÖSSZES PONTSZÁM: 100%

  Az értékelés során az A), B), C) és D) vizsgarészek értékelésének szempontjai:

  • A vizsgázó munkaruházata, személyi higiéniája 10 %
  • Munkaterület előkészítése, tisztasága, a munkavégzés intenzitása, szakszerű kivitelezése 10 %
  • Kézi szerszámok, gépek gondos, precíz használata 10 %
  • A munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása 10 %
  • A munkafeladat végrehajtása: 35 %
   Amennyiben a vizsgázó a munkafeladatot nem tudta befejezni, az addig elvégzett munka arányában részpontszámot kell adni.
  • A munkafeladat minőségi értékelése 25 %

   A munkatevékenység során tapasztalt kézügyesség, hozzáállás, az elkészült termék/munka minősége, mérés, érzékszervi szempontok alapján.

  Az E) vizsgarész: szakmai beszélgetés értékelése:

  A beszélgetés során a vizsgabizottság meggyőződik a vizsgázó szakmai elméleti felkészültségéről. Az adott válaszok értékelésében kiemelt szempontként kell kezelni a türelmet, az udvarias viselkedést, az empátiát, a helyes fogalmazási és a kapcsolatteremtő készséget. Itt kell rákérdezni, a gyakorlati vizsga során már használt alapvető anyag, eszköz, élelmiszer alapanyag csoportosítására, jellemzőire, alkalmazására.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu