Faápoló - 2024 képzés

Faápoló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08123003
 • Szakképesítés megnevezése: Faápoló
 • KEOR kód: 0812
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Faápoló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Faápoló képzés munkaterülete:

  A faápoló szakember a mezőgazdaság és erdészet ágazatán belül fa ismerettel rendelkezik. Ismeri a zöldfelület gazdálkodásban használt díszfák fajait, fajtáit. Ismeri a szemrevételezéses favizsgálat módszereit, ismeri a favizsgálati szakvélemények előírásait. Ismeri a favizsgálathoz kapcsolódó szabványt, előírásokat és jogszabályokat.

  A favizsgálati szakvéleményekben előírt faápolási munkákat önállóan elvégzi. Elvégzi a fák életfeltételeinek javítását, gyökérkezeléseket, sebkezeléseket, metszést, statikai megerősítést. Megfelelően használja és karbantartja a faápoláshoz szükséges eszközöket, gépeket, a tevékenységhez kapcsolódó baleset- munka- és környezetvédelmi előírások betartása mellett. Csapatmunkában együttműködik, de önálló munkavégzésre is képes.

 • Faápoló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: Motorfűrész-kezelő jogosítvány (OKJ száma: 21 623 02), illetve a mezőgazdasági és erdészeti ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Faápoló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 240 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Faápoló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A városiasodó és változó klímájú környezetünkben egyre nagyobb jelentősége van a zöldfelületgazdálkodásnak, a települések zöldfelületeinek tervezésének, megépítésének és fenntartásának. Az elmúlt három évtizedben a parkfenntartásból nőtt ki a faápolás szakma, mely röviden összefoglalva a városi fák ápolásával foglalkozik.

  A faápolóknak három készségre van szüksége:

  • faápolási ismeretekre,
  • a motoros láncfűrész kezelésére és a
  • magasban végzett munkához emelőkosaras kocsi vagy kötéltechnika használatára

  Tehát a faápoló mesterség társadalmilag hasznos és keresett szakma.

 • Faápoló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Faápoló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Faápoló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Növény ismeret, alaktan, faápolás, munkavédelem

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. növényismeret - A növényismereti jegyzékben felsorolt 50 db fafaj felismerése és megnevezése tudományos névvel, kettős nevezéktannal.
  2. alaktan - 45 feleletválasztós, valamint rövid választ igénylő kérdéseket tartalmazó feladatsor az egészséges gyökér, gyökérnyak, törzs, korona, koronalap és a gyökér, gyökérnyak, törzs, koronaalap, korona rendellenesség témakörében.
  3. faápolás - 45 feleletválasztós, valamint rövid választ igénylő kérdéseket tartalmazó feladatsor az életfeltételek javítása, gyökérkezelések, fasebészet, metszés, statikai megerősítés, favédelmi intézkedések témakörében.
  4. munkavédelem, faápolás jogi szabályozása - 10 feleletválasztós kérdéseket tartalmazó feladatsor a munkavédelem, faápolás jogi szabályozása témakörében.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc (a: 30 perc; b: 60 perc; c: 60 perc; d: 30 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész: növény felismerés = 1 pont; latin név helyesírása = 1 pont (az összesen megszerezhető pontok száma: 100)
  2. vizsgarész: egy kérdésre adott jó válasz = 1 pont (az összesen megszerezhető pontok száma: 45)
  3. vizsgarész: egy kérdésre adott jó válasz = 1 pont (az összesen megszerezhető pontok száma: 45)
  4. vizsgarész: egy kérdésre adott jó válasz = 1 pont (az összesen megszerezhető pontok száma: 10)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: környezetbiztonsági favizsgálat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga helyszínén kijelölt fát kell a vizsgázónak, a vizsgáztató jelenlétében egyszerű favizsgáló eszközökkel, földről, szemrevételezéssel megvizsgálni és a vizsgálat eredményét a vizsgáló rendelkezésére bocsátott adatlapba rögzíteni.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a vizsgálat sorrendjének betartása - adható pontszám: 5
  • a favizsgálati eszközök helyes használata - adható pontszám: 5
  • a környezet vizsgálata - adható pontszám: 5
  • a fa vizsgálata - adható pontszám: 5
  • megfelelő következtetések levonása - adható pontszám: 20
  • adatlap kitöltése - adható pontszám: 5
  • szakmai kérdésekre adott válasz - adható pontszám: 5

  Összesen: 50

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu