Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő
A szakképesítés OKJ száma: 54 345 06 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK291_Szemelyugyi_gazdalkodo_es_fejleszto.pdf

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket
Részt vesz a szociális és jóléti feladatok megoldásában
Adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el
Humán stratégiát készít
Biztosítja a szükséges munkaerő létszámot és az összetételt
Közreműködik a személyügyi tevékenység feladatainak megoldásában az új típusú
személyügyi módszerek alkalmazásával
Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát
Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában és
alkalmazásában
Megtervezi és megszervezi a munkavállalók képzését
Közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósításában

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

65%-elmélet
35%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 600

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 345 06 0000 00 00 azonosító számú, Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozás indításánál számba vehető piaci tényezők felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az álláskereső személyi és munkaügyi adatainak felvétele, interjú lefolytatása a kommunikációs követelményeknek megfelelően
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Három különböző munkaszerződés összehasonlítása, elemzése, a hibás szerződés kiszűrése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az üzemi baleset elhatárolása a munkabalesettől, illetve a foglalkoztatási megbetegedés definiálása. Üzemi baleseti jegyzőkönyv kitöltése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályok ismertetése, a munkaviszonyban álló dolgozónak a gyermekek után járó ellátások, illetve kedvezmények megjelölése, az erről szóló törvényi rendelkezések ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 10%
     5. feladat 20%

0744-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy gazdálkodó szervezeten belül meghatározott munkakörökre álláshirdetés összeállítása (2 db)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott paraméterek mellett személyügyi marketingelemzés végzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A piaci és munkahelyi stratégiához illeszkedő képzési, illetve továbbképzési program összeállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Egy, a példában szereplő szervezet munkaerő-fedezeti tervének készítése (a szervezet paraméterei, illetve gazdasági környezete alapján)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Álláskeresővel, illetve lehetséges munkavállalóval első interjú készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%
     5. feladat 20%

0749-06 Humánerőforrás-menedzsment stratégiai, szervezetfejlesztési és emberi

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozás gazdasági hatékonyságát javító javadalmazási módszerek és eszközök felsorolása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy megadott munkakörre munkaköri leírás készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A felső és középvezetői munkához szükséges speciális vezetési képességek és készségek felsorolása és összehasonlítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A versenyszféra és a közszféra emberi erőforrás menedzselési gyakorlatának összehasonlítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Teljesítményértékelési program összeállítása megadott szempontok alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 10%
     3. feladat 20%
     4. feladat 30%
     5. feladat 20%

0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Projektirányítási terv készítése egy új üzletág létesítésére, és a hozzá kapcsolódó emberi erőforrás szükséglet biztosítására
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Motiváló értekezlet tartása a vezetők részére a szervezet humánstratégiai célkitűzéseiről az egyes elemek részletezésével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A vezetői munkában legfontosabb vezetői stílusok, tulajdonságok, módszerek bemutatása, összehasonlítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Megadott bértábla alapján a dolgozók bérezésének, jövedelmi viszonyainak elemzése, az országos adatokkal történő összevetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 30%


A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő résszakképesítések:

Személyügyi ügyintéző

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő elágazások:

-

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő ráépülések:

-

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Munkaerőpiaci szervező, elemző
Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu