Logisztikai technikus - 2024 képzés

Logisztikai technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakma szakmairányai: Logisztika és szállítmányozás,
  Vasúti árufuvarozás
 • Szakma megnevezése: Logisztikai technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 1041 15 06
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák: Logisztikai feldolgozó,
  Raktáros
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 140 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Logisztikai technikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Logisztikai technikus képzés munkaterülete

 • A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat. Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat. A szituációnak megfelelően, hatékonyan kommunikálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető viselkedéskultúra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket. Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, a tároláshoz és az értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.

 • Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás

  A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi,lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási,szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez,értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és azelosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátjaa be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és azexpediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási,szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi.Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel.Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségiszolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratívés marketing feladatokat is ellát.

 • Szakmairány: Vasúti árufuvarozás

  A logisztikai technikus (Vasúti árufuvarozás szakmairányban) irodai környezetben átveszi az ügyféltől a vasútikocsi megrendeléseket és elvégzi a megrendelések visszaigazolását. Kiállítja és jóváhagyja a küldemény továbbításához szükséges belföldi és nemzetközi forgalmú fuvarleveleket. Az ügyfél által átadott fuvarlevél adatokat rögzíti az intraneten és a belső informatikai rendszerben, szükség esetén kiegészíti azokat. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, a társszervezetek munkatársaival és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és minőségi szolgáltatást valósít meg. A fuvarozás lebonyolításához szükséges szerződéseket megköti, rendelkezésre bocsátja a megfelelő fuvarozási eszközt, az áru továbbításához szükséges vámtevékenységeket elvégzi, döntés-előkészítéshez elemzést végez, javaslatot tesz a menedzsment részére. Rakodó helyeken ellenőrzi a rakodási szabályok betartását, szükség esetén eljár a rakodási rendellenesség megszüntetésénél. Elvégzi a feladó által kért szolgáltatásokat és a vonatfelvételt. Figyelemmel kíséri a menetrendszerinti vonatközlekedést, koordinálja a vonatok, küldemények kezelését végző munkavállalók tevékenységét.

Logisztikai technikus képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-21
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30 órarend szerint
Tantermi
2024-10-03
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15 órarend szerint
Tantermi
 • Logisztikai technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Logisztika és szállítmányozás

  3622

  Kereskedelmi ügyintéző

  3623

  Anyaggazdálkodó, felvásárló

  4131

  Készlet- és anyagnyilvántartó

  4132

  Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

 • Szakmairány: Vasúti árufuvarozás

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Vasúti árufuvarozás

  3622

  Kereskedelmi ügyintéző

  3161

  Munka- és termelésszervező

  4131

  Készlet- és anyagnyilvántartó

  8412

  Vasútijármű-vezetéshez kapcsolódó foglalkozású

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu