Logisztikus - 2024 képzés

Logisztikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10415006
 • Szakképesítés megnevezése: Logisztikus
 • KEOR kód: 1041 Szállítási szolgáltatások
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Logisztikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Logisztikus képzés munkaterülete:

  A logisztikus tevékenyen részt vesz a logisztikai folyamatokban, ismeri és az ellátási lánc öszszes szintjén alkalmazza a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat. Ismeri a beszerzési logisztikai terület folyamatait, képes kapcsolatot tartani a beszállítókkal, az általuk nyújtott beszállítási szolgáltatásokat értékeli, amelyek alapján megrendeli a szükséges terméket, szolgáltatást. A termelési logisztika területén képes biztosítani a termelési folyamatok részére szükséges anyagot, szolgáltatást, ismeri a szükséges műveleteket és számításokat. A készletezési logisztika területén ismeri a raktári folyamatokat, részt vesz azok működtetésében, együttműködik a raktárirányítás vezetésével. Az elosztási logisztika területén ismeri a kiszállítási módozatokat, együttműködik a csomagolási és a kiszállítási tevékenység irányítóival. Ismeri a reverz (visszutas) logisztika feladatait, a környezetvédelem által megkövetelt hatékony és biztonságos hulladékfeldolgozás alapelveit. Képes a logisztikai folyamatok minőségbiztosítási feladatainak teljesítésére, a vállalat minőségirányítási rendszerében előírtakat a saját területén hatékonyan alkalmazza.

 • Logisztikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Logisztikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Logisztikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A logisztika a nemzetgazdaság minden területén fontos szerepet játszik. Hatékony működése elengedhetetlen a versenyképesség javításában, a termelés volumenének emelésében, a kereskedelem gyors és pontos lebonyolításában. A logisztikai munkatársak nagyon széles spektrumú területen dolgoznak, gazdasági áganként eltérő követelményekkel és feltételekkel. A vállalatok főtevékenységének mindenoldalú logisztikai biztosításával hozzájárulnak a vállalat sikeres működéséhez, hiányuk vagy nem elégséges szintű működésük jelentős gazdasági hátrányt okozhat.

  A logisztikus a munkaerő-piacon keresett szakember.

 • Logisztikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Logisztikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Logisztikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Logisztikai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: az írásbeli vizsga feladatai a logisztika elméleti tananyagából kerülnek összeállításra az alábbi csoportosításban:

  • logisztikai alapismeretek témakörből 3 feladat – mikrologisztikai rendszer felépítése, az ellátási lánc feladatai és szereplői;
  • beszerzési logisztika témakörből 3 feladat – beszerzési szükségletek meghatározása, beszállítók kiválasztásának módszerei, gazdaságos rendelési tételnagyság összetevői, meghatározásának módjai;
  • termelési logisztika témakörből 3 feladat – a termelés szervezésének logisztikai feladatai, anyagszükséglet meghatározásának módszere, Just in time termelési rendszer jellemzői, a kanban rendszer jellemzői;
  • készletezési logisztika témakörből 3 feladat – a készletgazdálkodás és nyilvántartás feladatai, készletértékelési eljárások módozatai;
  • elosztási logisztika témakörből 3 feladat – az elosztási logisztika feladatai, módozatai, az elosztási szükséglet-tervezés módszerei, a kiszállítási módozatok;
  • minőség a logisztikában témakörből 3 feladat – a minőségirányítási rendszerek típusai és jellemzői, a logisztikai minőséggel kapcsolatos számítási módok.

  A feladatok típusai: igaz/hamis típusú feladat; egyszeres választás; többszörös választás; szókitöltő; sorba rendezés ;csoportosítás; párosítás

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a vizsgatevékenység értékeléséhez javítási és értékelési útmutatót kell készíteni. Az értékelési szempontokat az útmutató részletesen tartalmazza, az elérhető összes pontszám 36 pont. Az értékelési skála az alábbi:

  • 0–17 pont: elégtelen (1)
  • 18–23 pont: elégséges (2)
  • 24–27 pont: közepes (3)
  • 28–31 pont: jó (4)
  • 32–36 pont: jeles (5)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Logisztikai gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: a vizsgaközpont gyakorlati számítási feladatokból álló vizsgafeladatsort állít össze, amelynek tartalmaznia kell az alábbi feladatokból legalább négy darabot:

  • gazdaságos rendelési tételnagyság, rendelési és tárolási költség, valamint rendelési készletszint meghatározása;
  • anyagszükséglet-tervezés legalább 4 MRP-táblát tartalmazó feladattal;
  • elosztási szükséglettervezés legalább 4 DRP-táblát tartalmazó feladattal;
  • készletértékelési feladat: a FIFO-, LIFO- vagy HIFO-módszerből legalább kettővel kell számítást végezni;
  • beszállítói értékelés súlyozott vagy költségarányok módszerével;
  • teljes eszközhatékonysági mutató számítása (OEE).

  Minden feladatra 6-6 pont adható. További négy feladatot az alábbiak közül kell választani:

  • „gyártani vagy beszerezni” (make or buy) kérdés eldöntése számítással;
  • logisztikai szolgáltatások minőségi mutatóinak számítása;
  • gyártási megrendelések teljesítésének ütemezése legrövidebb munkaidő, legszűkebb határidő, kritikus hányad vagy Johnson-szabály alapján;
  • termelési jellemzők számítása a maximális kibocsátás, a termelési ciklusidő és a szükséges munkaerő meghatározásával;
  • készletek forgási idejének és sebességének számítása kronologikus átlaggal;
  • áruelosztási körjárat útvonalának optimalizálása;
  • átlagos minőségi kategória (ÁMK) és átlagos minőségi együttható (ÁME) számítása;
  • a selejt fogalma és az átlagos selejtszázalék számítása;
  • minőségi hibaarány és teljesítmény számítása;
  • kiszolgálási színvonallal kapcsolatos mutatók számítása (szállítási pontosság, visszaküldött áruk aránya, rugalmassági mutató).

  Minden feladatra 3-3 pont adható.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a vizsgatevékenység értékeléséhez javítási és értékelési útmutatót kell készíteni. Az értékelési szempontokat az útmutató részletesen tartalmazza, az elérhető összes pontszám 36 pont. Az értékelési skála az alábbi:

  • 0–17 pont: elégtelen (1)
  • 18–23 pont: elégséges (2)
  • 24–27 pont: közepes (3)
  • 28–31 pont: jó (4)
  • 32–36 pont: jeles (5)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu