Kocsirendező - 2024 képzés

Kocsirendező képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10413005
 • Szakképesítés megnevezése: Kocsirendező
 • KEOR kód: 1041 Szállítási szolgáltatások
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kocsirendező - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kocsirendező képzés munkaterülete:

  A szakmai utasítások előírásai alapján a tolatásvezető irányítása alatt végzi a tolatással összefüggő tevékenységet. Alkalmazza a tolatás közben adható kézi és hangjelzéseket. Értelmezi a gurításjelzőkkel és tolatásjelzőkkel adott jelzéseket, és végrehajtja a szükséges feladatokat. A munkabiztonsági szabályok betartása mellett elvégzi a járműkapcsolásokat. A tolatás befejezése után részt vesz a védelmi berendezések kezelésében a megfutamodás elleni biztosításnál. Szükség esetén saruzói tevékenységet végez. Külön rendelkezés alapján végrehajtja az útátjáró fedezését. Alkalmazza a tolatási módszereket és a tolatás közben alkalmazható fékezési módokat. Részt vesz a vonatok szerelvényeinek összeállításában, a munkavonatok összeállíttatásában, kapcsolásában. Alkalmazza a tolatási műveletek biztonságos elvégzésének szabályait mind normál, mind rendkívüli üzemi körülmények között. Vezeti a mindennapi munkavégzéshez szükséges nyilvántartást.

 • Kocsirendező képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18) Korm. rendelet szerinti.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Kocsirendező képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 230 óra
 • Maximális óraszám: 260 óra
 • Kocsirendező képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vasúti társaságok számára elengedhetetlenül szükséges a megfelelő vasúti alapképzéssel rendelkező munkavállalók foglalkoztatása. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő kocsirendezőnek vasútszakmai képzésen, majd hatósági vizsgán kell részt vennie.

  A tolatási tevékenységeket a tolatásvezető, gurításvezető irányítása alatt a tolatásban, gurításban részt vevő kocsirendező végzi. Kocsirendezői feladat a járműkapcsolás, a járművek megállítása, a különböző fékezéssel közlekedő vonatok sebességének tartása és megállásának elősegítése. A tolatási műveletek biztonságos végzésének szabályait normál, illetve normál üzemi helyzettől eltérő körülmények között végzi. A kocsirendező tevékenyen részt vesz az induló vonatok összeállításában és az érkező vonatok szétrendezésében.

 • Kocsirendező képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kocsirendező képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kocsirendező képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kocsirendezői vizsgafeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szakmai teszt 30 db feleletválasztásos tesztkérdéssel:

  • 8 kérdés az F.1. sz. Jelzési Utasításból,
  • 16 kérdés az F.2. sz. Forgalmi Utasításból,
  • 2 kérdés az F.2. sz. Forgalmi Utasítás függelékeiből,
  • 2 kérdés az E. 2. sz. Fékutasításból,
  • 1 kérdés az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasításból,
  • 1 kérdés a D.2. sz. Utasításból.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 80 – 100 % jeles (5)
  • 60 – 79 % jó (4)
  • 50 – 59 % közepes (3)
  • 40 – 49 % elégséges (2)
  • 0 – 39 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kocsirendezői gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgahelyszínen végzett gyakorlati feladat, amely az alábbi tevékenységeket jelentheti, elsősorban a gyakorlati helyszín jellegétől függően:

  • Váltóállítás tolatás részére – Egyszerű váltó állítása (helyszíni állítású)
   • egyenes irányba
   • kitérő irányba
  • A váltó szabványos állásba állítása
  • A váltó alkatrészeinek bemutatása
  • A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
   • helyszíni állítású váltó átállításakor
  • A tolatás közben alkalmazható kézi és hangjelzések adása
   • Távolodj tőlem!
   • Közeledj felém!
   • Lassan!
   • Megállj!
   • Gyorsíts!
   • Nyomás!
   • Határig!
   • Rájár!
   • Szétkapcsolni!
  • Jelzőőrök jelzései
   • Megállj!
  • Csavarkapoccsal történő kapcsolás (össze- és szétkapcsolás)
  • A laza és a szoros kapcsolás bemutatása
  • A mechanikus kapcsolókészülékkel történő összekapcsolás után a járműveken található más alkatrészek össze- és szétkapcsolása
  • Rögzítősaru elhelyezése a jármű kerekei alá
  • Utaló, sérülési bárcák felismerése, azok jelentése A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetést kell folytatni, melynek időtartama: 10 perc.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 60 – 79 % közepes (3)
  • 51 – 59 % elégséges (2)
  • 0 – 50 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu