Hajózási technikus - 2024 képzés

Hajózási technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Hajózási technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 1041 15 01
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 300 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hajózási technikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Hajózási technikus képzés munkaterülete

 • A hajózási technikus szakembernek fontos szerepe van a hajó gépházi és fedélzeti munkáinak elvégzésében, a hajó állagának megőrzésében, a javítási és karbantartási munkák teljesítésében. Az elvárásoknak megfelelően biztos kézzel bánik a hajók kikötő berendezéseivel és a kötélzetével. Bekapcsolódik az indulási, fordulási, érkezési, tolatmány/vontatmány kezelési, horgonyzási manőverek végrehajtásába. Kiveszi részét a hajó egyes részeinek (motorok, szivattyúk, csővezetékek, elektromos rendszerek, eszközök stb.) állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiból, elvégzi a rábízott részfeladatokat. Szakszerűen és önállóan, lélekjelenlétét megőrizve végrehajtja a vízből mentés műveleteit. Személyhajózási elsősegélynyújtó képesítést szerez. Elsősegélyt nyújt és újraéleszt. Elvégzi a lékesedési és tűzriadó esetén felmerülő teendőket. Ügyel a hajó stabilitására, intézi az utasok és rakományok kezelése kapcsán felmerülő teendőket. Idegen nyelven kommunikál és használja a hajózási szaknyelvet. Megszerzi a hivatásos kisgéphajó vezetői képesítést, s ennek birtokában önállóan, biztonsággal vezeti a kisgéphajót. Táblázatkezelő, szövegszerkesztő programokat felhasználói szinten használ. Kezeli a hajó hagyományos és elektronikus navigációs eszközeit (ENC térkép, radar, AIS, rádió, mélységmérő stb.). A hajó és a személyzet okmányait naprakészen vezeti. Alkalmazza a hajózásra vonatkozó alapvető jogszabályokat és hatósági előírásokat. Betartja és betartatja a tűz, munka- és balesetvédelmi, közösségi higiénés, valamint a környezet védelmére vonatkozó szabályokat.

 • Hajózási technikus képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Szakma megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Hajózási technikus

  8430

  Hajószemélyzet, kormányos,

  matróz

 • Hajózási technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu