Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő - 2024 képzés

Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakképesítés azonosító száma: 07163003
 • Szakképesítés megnevezése: Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő
 • KEOR kód: 0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés munkaterülete:

  Elvégzi a korszerű (klimatizált, elektromos ajtóműködtetéssel, elektronikus utastájékoztatóval ellátott) vasúti kocsik fűtési, világítási, klíma- és utastájékoztató berendezéseinek szerelését, karbantartását, vizsgálatát. Ellenőrzi és javítja a vasúti kocsik villamos berendezéseit, hibaelhárítást végez a vonatba sorozott vasúti kocsik fűtési, világítási és klímaberendezésein, valamint a távműködtetésű ajtóknál, végrehajtja a központi javításba bevont alkatrészek cseréjét.

 • Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: Villanyszerelő vagy villamos ipari szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 174 óra
 • Maximális óraszám: 348 óra
 • Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A személyszállítást végző vasútvállalatoknak folyamatosan szükségük van megfelelő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkező munkavállalókra, akik – többnyire csapatban dolgozva – szakszerűen el tudják végezni a vasúti kocsik villamos rendszereinek javítását és karbantartását. A vasúti fűtési és világítási rendszerekkel kapcsolatos szigorú műszaki követelmények miatt és az utaskomfort garantálása érdekében meghatározó fontosságú a megfelelő szakképzés a végrehajtás tekintetében is. Éves szinten kb. 20 fő munkavállaló képzését prognosztizálja a MÁV-csoport.

 • Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A korszerű vasúti kocsi villamossági szerelőjének feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szakmai teszt legalább 30 db feleletválasztásos tesztkérdéssel, minimum négy válaszlehetőséggel az alábbi témakörökben:

  1. Munka- és tűzvédelem, elsősegélynyújtás (2 kérdés)
  2. Elektrotechnika, villamos rajzok (4 kérdés)
  3. Villamos műszerek és mérések (4 kérdés)
  4. Korszerű vasúti járműszerkezet (4 kérdés)
  5. A korszerű vontatott járművek villamos gépei, készülékei, helyszíni javítási, karbantartási technológiája (6 kérdés)
  6. A korszerű vontatott járművek villamos berendezései (6 kérdés)
  7. A korszerű vasúti kocsik villamos berendezéseinek helyszíni hibakereső mérése (4 kérdés)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 80 – 100 % jeles (5)
  • 60 – 79 % jó (4)
  • 50 – 59 % közepes (3)
  • 40 – 49 % elégséges (2)
  • 0 – 39 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Korszerű vasúti kocsi villamosság szerelése, minősítése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgahelyszínen végzett gyakorlati feladat, amely az alábbi tevékenységeket jelentheti, elsősorban a gyakorlati helyszín jellegétől függően:

  • akkumulátor karbantartása
  • villamos kapcsolóelemek javítása, beállítása
  • villamos fűtési elem mérése, javítása, beállítása
  • világítási berendezés mérése, javítása
  • utastájékoztatás, hangosítás elektronikus berendezéseinek vizsgálata, karbantartása

  A gyakorlati feladat tartalmazza az elvégzendő dokumentálási műveletet is. A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódóan szakmai beszélgetést kell folytatni, amelynek időtartama: 10 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 60 – 79 % közepes (3)
  • 51 – 59 % elégséges (2)
  • 0 – 50 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu