Jegyvizsgáló - 2024 képzés

Jegyvizsgáló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10414004
 • Szakképesítés megnevezése: Jegyvizsgáló
 • KEOR kód: 1041 Szállítási szolgáltatások
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Jegyvizsgáló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Jegyvizsgáló képzés munkaterülete:

  Személyszállító vonaton utastájékoztatást ad. Szükség esetén kezeli a személyszállító járművek műszaki berendezéseit (fűtés, hűtés, világítás). A vonat megállása során figyelemmel kíséri az utasok ki- és beszállását, a poggyászok rakodását. A vonat indulása előtt az utasításban előírt időben kézi jelzést ad. Ellenőrzi a vonatok elejének és végének jelzésére szolgáló berendezéseket. Tolatáskor elvégzi a tolatásban részt vevők számára előírt feladatokat: jelzést ad, végrehajtja a tolatásvezető rendelkezéseit, megakadályozza a járművek megfutamodását. Szükség esetén fékezési, vonatfedezési feladatokat lát el.

 • Jegyvizsgáló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18) Korm. rendelet szerint.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Jegyvizsgáló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 190 óra
 • Maximális óraszám: 230 óra
 • Jegyvizsgáló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vasúti személyszállítást végző vállalatoknak folyamatosan szükségük van képzett munkavállalókra, akik a vonatokon forgalmi szempontból is betölthetik a vonatkísérő szerepét. A jegyvizsgáló meghatározott forgalmi tevékenységet végez a menetrend szerinti közlekedés minél nagyobb pontossággal történő biztosítása érdekében. Munkája során ellátja az utasok tájékoztatását, védelmét. Műszaki meghibásodások és rendkívüli események alkalmával végrehajtja a jármű fékezését, állva tartását, szükség esetén részt vesz saját vonatának tolatásában is.

 • Jegyvizsgáló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Jegyvizsgáló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Jegyvizsgáló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A jegyvizsgáló feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Írásbeli feladatlap, amely 16 feladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményét méri:

  • A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások
  • Tolatási mozgást szabályozó jelzők
  • Kézi jelzések, hangjelzések
  • Jelzések vonatokon, járműveken
  • Tolatószolgálat
  • Felhatalmazás
  • Szolgálat a vonatokon
  • Személyszállító járművek ismerete

  A feladatlapot az alábbi feladattípusokból kell összeállítani:

  A feleletválasztó tesztfeladatok típusa:

  • Az alternatív választás esetében csak két válaszlehetőség adott: az egyik helyes, a másik helytelen. Éppen ezért a helyes megoldás véletlen esélye 50%-os. A feladatkijelölés lehet:
   • Állítás, amelyről a megoldónak kell eldöntenie, hogy igaz-e vagy hamis.
   • Feladat a megoldásával együtt: a tanulónak a megadott megoldás helyességét kell megítélnie.
   • Eldöntendő kérdés.
  • A többszörös választás feladattípusban több válaszlehetőség van:
   • a megadott válaszok közül az egyik vagy esetleg több is helyes,
   • a listázott állítások közül több is igaz (akár mindegyik).
  • A válaszok illesztése (párosítás) esetén két halmaz elemei között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot találni. A vaktalálatok esélyét csökkenti, ha az egyik halmaz elemszáma legalább egyel nagyobb, mint a másiké. A következő hozzárendelési módok jellemzőek:
   • egy az egyhez,
   • egy többhöz.

  Feleletalkotó feladatok

  A feleletalkotó feladatok főbb típusai:

  • A kiegészítéses feladatban rendszerint egy adott mondatból egy (vagy több) fogalom hiányzik, és a megoldónak a hiányzó elem(ek) megadásával kell kiegészítenie, teljessé tennie a hiányos kijelentést.
  • A rövid választ igénylő feladat esetében egy megadott kiegészítendő kérdésre kell a tanulónak válaszolnia úgy, hogy egyetlen szó, név, szám stb. elegendő a helyes megoldáshoz.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 91 – 100 % jeles (5)
  • 81 – 90 % jó (4)
  • 71 – 80 % közepes (3)
  • 61 – 70 % elégséges (2)
  • 0 – 60 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Jegyvizsgálói gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga helyszínen végzett gyakorlati feladat, amely az alábbi tevékenységeket jelentheti, elsősorban a gyakorlati helyszín jellegétől függően:

  • A vonatközlekedés közben alkalmazható kézi és hangjelzések adása
   • Felhívás
   • Vonatkísérők a helyükre!
   • Indulásra készen
   • Felhívás az indításra
   • Szabad az elhaladás
   • Lassan!
   • Megállj!
   • Közeledj felém!
   • Távolodj tőlem!
  • A mozdonyszemélyzet által adott hangjelzés felismerése (a vizsgáztató jelzősíppal adja):
   • Figyelj!
   • Vonat állt meg a bejárati jelző előtt
   • A vonat indul!
   • A féket húzd meg!
   • A féket ereszd meg!
   • Veszély!
   • A vonatot vészfékkel állították meg
  • A személyszállító vonat eleje és vége megjelölésének ellenőrzése. Mozgáskorlátozott szállítására kialakított jármű esetén a ki- és beszállás végrehajtása, csak a jelzésadás végrehajtása szempontjából.
  • A járműveken alkalmazott sérülési bárcák kitöltése, használata.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódóan szakmai beszélgetést kell folytatni, amelynek időtartama: 10 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 91 – 100 % jeles (5)
  • 81 – 90 % jó (4)
  • 71 – 80 % közepes (3)
  • 61 – 70 % elégséges (2)
  • 0 – 60 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu