Autóbuszos forgalmi tiszt - 2024 képzés

Autóbuszos forgalmi tiszt képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10415001
 • Szakképesítés megnevezése: Autóbuszos forgalmi tiszt
 • KEOR kód: 1041 Szállítási szolgáltatások
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Autóbuszos forgalmi tiszt - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Autóbuszos forgalmi tiszt képzés munkaterülete:

  • Forgalmi szolgálattevő (diszpécser, fődiszpécser), zavarelhárító munkatárs: Önállóan irányítja és zavar esetén beavatkozik a forgalom lebonyolítási folyamatokba. Ismeri a végrehajtásra vonatkozó szerződések fontosabb paramétereit, képes priorizálni a beavatkozások között.
  • Utaskapcsolati, ügyfélszolgálati munkatárs: Érti a teljes szervezet működését, képes arra, hogy a beérkező észrevételeket a megfelelő szakterületnek továbbítsa, és a viszszacsatolások alapján a vonatkozó jogszabályi háttér figyelembevételével válaszokat írjon. Képes a kommunikációs eszközök napi szintű alkalmazására az ügyfelekkel való kapcsolattartás során.
  • Vezénylő: Jó kommunikációs képességgel irányítja a rábízott munkavállalókat, teljes mértékben ismeri az irányítása alatt álló munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási szabályokat. Képes arra, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan használja, és zavar esetén önálló döntéseket hozzon, szükség szerint a forgalmi célok priorizálása mellett.
  • Menetrend- és fordaszerkesztő: Ismeri a vállalatirányítási és informatikai rendszereket, képes arra, hogy önállóan, precízen a társasági üzemeltetési célok mentén hatékony forgalom-előkészítést hajtson végre. Önálló javaslatokat fogalmaz meg a hatékonyság javítása érdekében, képes a teljesítménytervezésre, átlátja és érti feladatának a szervezet gazdálkodására gyakorolt hatásait.
  • Értékesítési (kereskedelmi, bevétel-ellenőrzési, készletgazdálkodási) munkatársak: Készségszinten ismeri a szervezet bevételbeszedési gyakorlatát. Aktívan használja az informatikai rendszereket, képes a bevételek elemzésére, lekérdezéseket, kimutatásokat tud készíteni. Rá tud mutatni a beavatkozást igénylő esetekre. Ismeri a tarifatermékeket, az értékesítési csatornákat, képes arra, hogy a bevételelszámolásokat precízen előkészítse a pénzügyi (gazdasági) szervezet felé.
  • Telephelyvezető: Önállóan és felelősségteljesen irányítja a telephely napi működését, költséghatékonyan, a szolgáltatási színvonal szem előtt tartásával gazdálkodik a rábízott humán és járműerőforrásokkal. Ismeri a területre vonatkozó szolgáltatási szerződéseket, és képes döntéseket hozni ezek ellátásával kapcsolatban. Átlátja a vállalatirányítási rendszer működését, a végrehajtásban keletkező információkat szelektálni és továbbítani tudja a funkcionális szervezetek felé. Alkalmas a delegált munkáltatói jogkörök gyakorlására.
 • Autóbuszos forgalmi tiszt képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Autóbuszos forgalmi tiszt képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 180 óra
 • Maximális óraszám: 192 óra
 • Autóbuszos forgalmi tiszt képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A közlekedéssel kapcsolatos oktatásban jelenleg a középiskolai általános ismeretek, valamint a felsőfokú oktatás között teljes mértékben hiányzik a gyakorlati szemléleten alapuló, más szakmákból érkezett munkavállalók specifikus képzése.

  Az autóbuszos forgalmi tiszti szakképesítés keretében a munkavállalók megismerik azt a jogszabályi, szerződéses működési környezetet, amelyben a közszolgáltatás folyamatos fenntartását biztosítani szükséges, a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és fenntarthatósági célok megismerése mellett. Ha a munkavállalók értik és átlátják a teljes termelési (üzleti) folyamatot, egyrészt sokkal könnyebben megértik a szervezeti célokat és azonosulni tudnak azokkal, másrészt azonosítani tudják azokat a hozzáadott értékeket, amelyeket nekik kell biz- 8/9 tosítaniuk a komplex működéshez. Ezáltal a munkavállaló nemcsak része lesz a rendszernek, hanem maga lesz a rendszer.

  Ez az oktatás azonban több mint egy átlagos, szakmaspecifikus képzés, hiszen ezzel a középvezetői utánpótlás biztosítása is tervezett. Azon hallgatók számára, akik az átlagosnál nagyobb elhivatottsággal, motivációval rendelkeznek, biztosított egyúttal a továbblépés lehetősége is, például az autóbuszvezetőből forgalmi szolgálattevő vagy vezénylő, a forgalmi szolgálattevőből vezénylő vagy akár telephelyvezető is válhat.

  Az oktatásban ezért kiemelt szerepet kapnak a (szűkített) alapozó tantárgyakon túl a napi működésből származó feladatok, amelyek egy része elmélet, a másik része megtörtént esetek feldolgozásán keresztül segít elsajátítani az autóbuszos közlekedési szakma alapjait, de megjelennek a kommunikációs, vezetői attitűdöt megalapozó elemek is.

 • Autóbuszos forgalmi tiszt képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Autóbuszos forgalmi tiszt képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Autóbuszos forgalmi tiszt képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Autóbuszos forgalmi tiszti vizsgafeladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Tantárgyanként 10 db feleletválasztós tesztkérdés véletlenszerű sorrendben, a következő tantárgyakból:

  • Közlekedési alapismeretek
  • Kereskedelmi ismeretek
  • Közlekedés-gazdaságtan
  • Utasjog és utaskapcsolati ismeretek
  • Közlekedési üzemtan
  • Minőségirányítás, pályáztatás
  • Vezetői ismeretek
  • Humánerőforrás-ismeretek

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  90 – 100 % jeles (5)

  80 – 89 % jó (4)

  70 – 79 % közepes (3)

  60 – 69 % elégséges (2)

  0 – 59 % elégtelen (1)

  A feladatlapon javítás nem fogadható el. Tantárgyanként szükséges legalább 60% eredményességet elérni, egyéb esetben az írásbeli vizsga értékelése elégtelen.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Esettanulmány elkészítése és ismertetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: egy, a szakképesítéssel betölthető munkakörök valamelyikéhez kapcsolható esettanulmány kidolgozása (legalább 4 A4- es oldal terjedelemben) és szóbeli ismertetése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • alkalmazza az alapozó tantárgyakban elsajátított ismereteket: 30%
  • a megoldási javaslat megfelel a jogszabályi és gazdasági környezetnek: 20%
  • a megoldási javaslat hatékony, kreatív, egyéni elképzeléseket tükröz: 30%
  • a megoldási javaslat komplexitása, kidolgozásának minősége, színvonala: 20%

  90 – 100 % jeles (5)

  80 – 89 % jó (4)

  70 – 79 % közepes (3)

  60 – 69 % elégséges (2)

  0 – 59 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu