Vasúti pályamunkás - 2024 képzés

Vasúti pályamunkás képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakképesítés azonosító száma: 07323012
 • Szakképesítés megnevezése: Vasúti pályamunkás
 • KEOR kód: 0732 Építőipar, magas- és mélyépítés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vasúti pályamunkás - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vasúti pályamunkás képzés munkaterülete:

  Munkáscsapatban, munkavezető, építésvezető vagy pályamester irányítása mellett közreműködik vasúti alépítmény (töltés, bevágás, vízelvezető rendszerek, peron stb.) és felépítmény (vágány, kitérők, útátjárók stb.) építésében, fenntartásában és karbantartásában (ágyazatcserék, aljcserék, vágány- és nyomtávszabályozások stb.).

 • Vasúti pályamunkás képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet szerinti legalább III. munkaköri csoportú (pályamunkás) egészségi alkalmasság
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vasúti pályamunkás képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 240 óra
 • Vasúti pályamunkás képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vasúti pályahálózatot működtető és vasútépítő vállalatoknak folyamatosan szükségük van megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező munkavállalókra, akik a vasúti pályák felújítása, fenntartása és karbantartása során szakszerűen végzik munkájukat, többnyire csapatban. A vasúti pályával kapcsolatos szigorú műszaki követelmények és a vasúti közlekedés biztonságának garantálása érdekében meghatározó fontosságú a megfelelő szakképzés a végrehajtás tekintetében is. Éves szinten kb. 80 fő munkavállaló kiképzését prognosztizálja a MÁV csoport.

 • Vasúti pályamunkás képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vasúti pályamunkás képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vasúti pályamunkás képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A vasúti pályamunkás feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szakmai teszt legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdéssel, minimum négy válaszlehetőséggel a következő témakörökben:

  1. Munka- és tűzvédelem (4 kérdés)
  2. Vasúti pályaépítés (4 kérdés)
  3. A vasúti pálya szerkezetei felépítése (6 kérdés)
  4. Vasúti pályafelügyelet és fenntartás (6 kérdés)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 80 – 100 % jeles (5)
  • 60 – 79 % jó (4)
  • 50 – 59 % közepes (3)
  • 40 – 49 % elégséges (2)
  • 0 – 39 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vasúti pályamunkás, gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgahelyszínen végzett gyakorlati feladat, amely az alábbi tevékenységeket jelentheti, elsősorban a gyakorlati helyszín jellegétől függően:

  • vágány lekötése, leerősítése különféle rendszerű síneken
  • síndőlés kifuttatása talpfákon
  • furatjavítás műanyagbetét beépítésével
  • alj(fa, vasbeton) cseréje vágányban
  • vágányszabályozás
  • nyomtávszabályozás
  • mérés kézi vágánymérővel

  A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódóan szakmai beszélgetést kell folytatni, amelynek időtartama: 10 perc.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 60 – 79 % közepes (3)
  • 51 – 59 % elégséges (2)
  • 0 – 50 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu