Regeneráló wellness szakember - 2024 képzés

Regeneráló wellness szakember képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09154003
 • Szakképesítés megnevezése: Regeneráló wellness szakember
 • KEOR kód: 0915 Terápia és rehabilitáció
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Regeneráló wellness szakember - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Regeneráló wellness szakember képzés munkaterülete:

  A regeneráló wellness szakember prevenciós célú, az egészség fenntartását támogató, frissítő, közérzetjavító masszázst végez. Munkája során különleges masszázstechnikákat (aromaterápiás, szárazkefés, mézes, csokoládés, csúsztatásos köpölyözés, cellulit kezelés - alakformáló masszázs, frissítő lábmasszázs, székes-irodai masszázs, Hammam masszázs) használ. A regeneráló wellness szakember megtervezi a kívánt szolgáltatást, vendégét fogadja, tájékoztatja, a munkavédelmi, a környezetvédelmi, a higiéniai és adatkezelési előírásokat betartja. Munkáját önállóan vagy csapatban végzi, szükség esetén együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel, vendége állapotát véleményezteti, tovább irányítja orvos, gyógytornász, gyógymasszőr felé.

  A regeneráló wellness szakember folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken megjelenő, új kezelési lehetőségeket, technikákat. Idegen nyelvű szakmai anyagokból (írott, képi-, mozgóképi formában) alapszinten tájékozódik, törekszik a nemzetközi trendek megismerésére. Munkáját, fürdőkben, wellness centrumokban, SPA-ban, szépség szalonokban, hotelekben, egészségfarmokon vagy magánvállalkozóként végzi.

Regeneráló wellness szakember képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-07
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30
Tantermi
 • Regeneráló wellness szakember képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben meghatározott (az alkalmassági vizsgálat időpontjában fennálló) az egészségügyi tevékenység ellátására vonatkozó kizáró, valamint korlátozó okok meglétére/hiányára vonatkozó foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely általi vizsgálat. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

  Kizáró okok: Gyenge fizikum, hideg-nyirkos kezek, a fizikai és szellemi (mentális, pszichés) teljesítő képességet, az érzékszervek működését (látás, hallás), a kommunikációt korlátozó megbetegedések, allergia, asztma, cukorbetegség, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, színlátási zavar.

  A szakma elsajátításának alkalmassági feltételei: minden tanulást akadályozó, befolyásoló, nehezítő tényezőktől való mentesség. (Egyéni oktatói elbírálás, méltányossági kérelem esetén az érettségi vizsga letételekor meghatározott könnyítések (pl. diszlexia esetén a szóbeli vizsga) a képzésen való részvétel tekintetében nem jelent kizáró okot.)

  A szakma elsajátításának egyéb feltétele: A gyakorlati órákon szabad mozgást biztosító, kényelmes ruházat, kellően rövid, ápolt körmök (a köröm nem érhet túl az ujjbegyeken), körömlakk és műköröm használata a képzésen és a szakma gyakorlása közben nem megengedett! 

 • Regeneráló wellness szakember képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 360 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Regeneráló wellness szakember képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Jelen képzés, olyan szakképesítéssel rendelkező, holisztikus szemléletű, korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező, regeneráló wellness szakembereket képesít, akik a későbbiekben magas színvonalú regeneráló wellness szakember munkát végeznek.

  A masszőrök részletesen foglalkoznak a svédmasszázs és a köpölyözés technikáinak megismerésével és használatával, valamint rendelkeznek az alapvető anatómiai, egészségvédelmi, elsősegélynyújtási ismeretekkel.

  A regeneráló wellness szakemberek elhelyezkedésének további társadalmi és munkaerő piaci relevanciája a módszertanában és fejlődési, önfejlesztési lehetőségeiben rejlik. A regeneráló wellness szakember tudatosabb mozgásra, árnyaltabb megfigyelési készségre tesz szert. Saját testével kapcsolatos, egészségmegőrző magatartása önazonossá válik.

  A képzett regeneráló wellness szakember elsősegély ismeretei kiemelkedőek, szükség esetén, a döntő pillanatokban képes az újraélesztést és elsősegélynyújtást hatékonyan megkezdeni, és eredményesen végezni.

  Az egészséges testen megtapasztalt anatómiai ismereteit hasznosítva egészségmegóvó, betegségmegelőző, közérzetjavító szerepe van ennek a hivatásnak.

  A regeneráló (élénkítő-építő) masszázs hatására a vendégnél szinte azonnal érzékelhető nyugodt, kiegyensúlyozott, kipihent állapot érhető el. A masszázs végeztével a vendég élet- és szakmai szerepeiben általában kitartóbb, összeszedettebb, terhelhetőbb, magabiztosabb, kooperatívabb lesz. Késleltetett, hosszútávú hatásként testtudatosabbá válik, egészségmegőrző magatartása életmóddá formálódik, mozgáskultúrája beindul, az aktivizált élettani folyamatok hatékonnyá, eredményessé teszik őt a mindennapjaiban. Ezek a fizikai szinten kiváltott részben lelki tényezők kedvezően hatnak egészségére, élet szemlélete preventív jellegű lesz. A regeneráló wellness szakember „külső megfigyelőként”, test-szakértőként a változást észlelve, visszajelzésekkel, szükség esetén tanáccsal kíséri, segíti a hozzáforduló vendégeket.

  A társadalom különböző szerepeiben és szakmáiban megjelenő rendszeres regeneráló masszázson résztvevő ember, környezetét harmonikusan alakítja, emberi és szakmai kapcsolataiban felelős és figyelmes; munkájában, egészsége, mentális jóléte és erőnléte miatt sikeres, motivált és megbízható.

 • Regeneráló wellness szakember képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Regeneráló wellness szakember képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Regeneráló wellness szakember képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Regeneráló masszázs elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri, teszt jellegű, kifejtős, és fogalom meghatározásos feladatokkal:

  A vizsgafeladat tartalmazza a következő témakörökre vonatkozó kérdéseket:

  Alapszinten ismeri az aktív és passzív mozgásrendszert, azok anatómiáját (csonttan, izomtan),, a masszázs kontra-indikációit képező bőr és belgyógyászati betegségeket, masszázselméletet (masszázs és a masszázsfajták története, általános hatás, távol hatás, helyi hatás, indikációk, kontraindikációk). Alkalmazói szinten ismeri a svéd masszázs (svédmasszázs fogásainak felsorolása, csoportosítása, a részmasszázsok anatómiai képletek szerinti csoportosítása, masszázs technikák hasonlóságainak kifejtése, a masszázstechnikák indikációinak és kontraindikációinak felsorolása) szépészeti-, alakformáló és aromaterápiás masszázs fogásait, annak csoportosítását, kivitelezésének módjait, fogások tempóját (méz, csokoládé, csúsztatásos köpölyözés, cellulit kezeléseket, frissítő lábmasszázst, valamint székes-irodai masszázs, Hammam masszázs kezelések elmélete, indikációi és kontraindikációi). Alkalmazói szinten ismeri a részmasszázs anatómiai képletek szerinti csoportosítását, masszázs technikák hasonlóágait, a masszázs-technikák kontra-indikációit

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • anatómia (csonttan, izomtan) 20%
  • masszázs kontraindikációit képező bőr és belgyógyászati betegségek 10%
  • masszázselmélet témakörébe tartozó ismeretek 20%
  • aromaterápiás ismeretek 15%
  • Wellness masszázsok körébe tartozó (méz, csokoládé, csúsztatásos köpölyözés, cellulit kezelések, frissítő lábmasszázs, Hammam masszázs, valamint székesirodai masszázs) kezelések elmélete 15%
  • svédmasszázs fogásainak felsorolása, csoportosítása, a részmasszázs anatómiai képletek szerinti csoportosítása, masszázs technikák hasonlóságainak kifejtése, a masszázstechnikák indikációinak és kontraindikációinak felsorolása 20%

  Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

  Amennyiben a vizsgafeladat megoldása elégtelen a szakmai vizsga tovább nem folytatható!

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megkezdésének feltételei:

  • Az írásbeli vizsga sikeres teljesítése
  • A vizsgázó szakmai protokollnak megfelelő, ápolt megjelenése, összefogott haj, ékszermentes kar/kéz, lelógó ékszerek mellőzése, testre rögzített mobileszköz mellőzése.
  • További feltétel a kellően rövid, ápolt körmök (a köröm nem érhet túl az ujjbegyeken), körömlakk és műköröm használata nem megengedett,
  • tiszta munkaruha (fehér tunika vagy ing vagy póló, fehér hosszúnadrág vagy szoknya, zárt papucs, fehér zokni),
  • a higiénés kézfertőtlenítés (alkoholos kézfertőtlenítés) elvégzése.

  Ezen feltételek be nem tartása esetén a vizsgatevékenység nem kezdhető meg.

  A vizsgatevékenység megnevezése: Regeneráló masszázs gyakorlati alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat minden esetben az elsősegélynyújtás feladattal kezdődik!

  A) vizsgarész: Elsősegélynyújtás

  Az elsősegélynyújtási protokoll szerint a rendelkezésre álló AMBU babán minden vizsgázó a következő tevekénységet mutatjabe

  BLS (Basic Life Support –eszköz nélküli, alapszintű újraélesztés), AED használat (Automate dexternalde fibrillator - külső automata defibrillátor)

  A vizsgafeladat kivitelezését meg kell szakítani a baleseti és munkavédelmi szabályok, az antiszepszis szabályainak megszegése, a beteg/sérült életének veszélyeztetése esetén. A vizsgázó ebben az esetben a vizsgatevékenységet nem folytathatja, eredménye elégtelen. A vizsgázó a gyakorlati vizsga során önállóan, egyedül dolgozik, amely közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést folytat.

  A vizsgázó ezt követően egyéb elsősegélynyújtási szituációt is oldjon meg

  - ájulás, eszméletlen beteg ellátása
  - törés. ficam ellátása
  - égési sérülés ellátása

  Amennyiben a vizsgafeladat megoldása elégtelen a szakmai vizsga tovább nem folytatható!

  A vizsgarész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  B) vizsgarész: Svédmasszázs gyakorlat

  A vizsgázó a vizsgaszervező által megadott szempontok alapján svédmasszázst végez. A masszázst krém vagy olaj, vagy talcum vivőanyaggal végzi. A vizsgázó tájékozódik a vendég egészségi állapotáról, tájékoztatja a vendéget a masszázs menetéről, pozícionálja a vendéget, és elkezdi a svédmasszázst, melyet 20 percen keresztül bemutat. A munkavégzése közben figyel a munkavédelmi és higiéniai szabályok betartására.

  A vizsgázó a gyakorlati vizsga során önállóan, egyedül dolgozik, amely közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést folytat.

  A szakmai beszélgetés tartalmazza:

  - az anatómiai ismereteket, csontok, izmok megnevezését
  - kontraindikációt okozó bőr- és belgyógyászati betegségek ismeretét
  - a fájdalomkapu elméletét (gate control)
  - a circulus vitiosus-t
  - a feladattípus lényegét, elvét, előkészítésének és kivitelezésének szabályait, indikációit-kontraindikációit, a vendég edukációt

  A vizsgafeladat kivitelezését meg kell szakítani a baleseti és munkavédelmi szabályok, az antiszepszis szabályainak megszegése, a vendég életének veszélyeztetése esetén. A vizsgázó ebben az esetben a vizsgatevékenységet nem folytathatja, eredménye elégtelen.

  A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  C) vizsgarész: Alakformáló és szépészeti kezelések

  A vizsgázó a következő masszázsfajták közül véletlenszerűen kiválasztott egy technikát/alkalmazást mutat be.

  - cellulit masszázs fóliázással: a svédmasszázs fogásainak felhasználásával, a hatóanyag felvitele és fóliázás az előírt testrészeken,
  - cellulit masszázs köpöllyel: köpölyözés gyakorlati kivitelezése testtájékokra lebontva, csúsztatásos köpölyözéssel is,
  - szárazkefe masszázs: szárazkefe testtájéki használat, a svédmasszázs irányainak betartásával egész test vagy testtájékokra lebontva (olaj felvitele a svédmasszázs simító fogásainak megfelelően),
  - méz masszázs: méz felvitele a vendég hátára, speciális fogások kivitelezése,
  - csokoládé masszázs: teljes test vagy testtájék svédmasszázzsal való előkészítése után, a csokoládé-mint hatóanyag- felvitelének bemutatása, simító és dörzsölő mozdulatok kivitelezésével
  - székes-irodai masszázs: ruhában, speciális masszázsszéken történő kezelés,
  - relaxáló-stresszoldó masszázs: a svédmasszázs főként simító, enyhe gyúró és felszíni dörzsölő fogásainak, mozdulatainak bemutatása helyes irányok betartása mellett egész testen, vagy részmasszázsként,
  - frissítő láb masszázs: a talp és lábszár svédmasszázs fogásokkal történő masszírozása, a helyes irányok betartásával,
  - Hammam masszázs: peelingelés után Hammam zsákkal, olívaolajos szappannal teljes test kezelése.

  A vizsgázó a gyakorlati vizsga során önállóan, egyedül dolgozik, amely közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést folytat.

  A szakmai beszélgetés tartalmazza:

  - a vizsgafeladathoz kapcsolódó anatómiai ismeretek, csontok, izmok megnevezését,
  - kontraindikációt okozó bőr- és belgyógyászati betegségek ismeretét,
  - a feladattípus lényegét, elvét, előkészítésének és kivitelezésének szabályait,
  - masszázsfajták indikációit- kontraindikációit,
  - vendég edukációt,
  - masszázsok kivitelezéséhez kapcsolódó szakmai kérdéseket,
  - az eszközök előkészítését és használatát, vivőanyagok ismeretét és használatát.

  A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  D) vizsgarész: Aromaterápiás frissítő masszázs

  A vizsgázó a felsorolt aroma anyagokkal és illóolajok felhasználásával (rozmaring, fahéj, citrom, narancs, vanília, levendula, jázmin, borsmenta, bergamott, eukaliptus, ylang-ylang, édeskömény, kubeba, geránium, szerecsendió, menta, kámfor) aromaterápiás egésztest masszázst végez,

  - nyugtató,
  - izomlazító,
  - frissítő- tonizáló céllal.

  Nyugtató masszázs: a svédmasszázs fogásait alkalmazva, a vendég állapotához mérten elsősorban a svédmasszázs helyes fogásait és azok irányait betartva, a felszíni és mély simító mozdulatok használata.

  Izomlazító masszázs: a svédmasszázs kivitelezése, főként gyúró mozdulatok használata.

  Frissítő-tonizáló masszázs: a svédmasszázs kivitelezése, elsősorban dörzsölő, simító és ütögető fogások kivitelezésével.

  A vizsgázó a gyakorlati vizsga során önállóan, egyedül dolgozik, amely közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést folytat.

  A szakmai beszélgetés tartalmazza:

  - a vizsgafeladathoz kapcsolódó az anatómiai ismeretek, csontok, izmok megnevezése,
  - kontraindikációt okozó bőr- és belgyógyászati betegségek ismerete,
  - az aromaterápia történetét, illóolajok használatát (hatásuk alapján),
  - illóolaj-keverékek összetételét, fajtáit, keverési szabályait,
  - a feladattípus lényegét, elvét, előkészítésének és kivitelezésének szabályait, indikációit-
  - kontraindikációit,
  - vendég edukációt.

  A vizsgafeladat kivitelezését meg kell szakítani a baleseti és munkavédelmi szabályok, antiszepszis szabályainak megszegése, a vendég életének veszélyeztetése esetén. A vizsgázó ebben az esetben a vizsgatevékenységet nem folytathatja, eredménye elégtelen.

  A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A teljes projektvizsga helyszíne: demonstrációs környezet

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgarészek aránya:

  A) vizsgarész: Elsősegélynyújtás 20%
  B) vizsgarész: Svédmasszázs gyakorlat 30%
  C) vizsgarész: Alakformáló és szépészeti kezelések 25%
  D) vizsgarész: Aromaterápiás frissítőmasszázs 25%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) vizsgarész: Elsősegélynyújtás

  Vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70 %-ra értékelhető.

  - Ismerje az elsősegélynyújtás szabályait az adott feladatra vonatkozóan 20%
  - Ismerje az újraélesztés szabályait, érvényes protokollját, kivitelezésének szabályait 40%
  - A vendég szakszerű pozícionálása, az alapfokú segélynyújtás szabályainak betartása a szituáció megoldásához 10%
  - Munka-, baleset- érintésvédelmi, és adatvédelmi szabályok betartása, az antiszepszis ismerete 10%
  - Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a vendég irányába 20%

  A vizsgafeladat során az elsősegélynyújtás elméleti ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazása, az elsősegélynyújtás szakszerű, pontos sorrendjének kivitelezése, önállóság, döntésképesség, betegbiztonság, munkavédelmi, higiéniai szabályok betartása kerül értékelésre.

  B) vizsgarész: Svédmasszázs gyakorlat

  Vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70 %-ra értékelhető

  - A svéd masszázs alap- és kiegészítő fogásainak pontos ismerete és kivitelezése a különböző vivőanyagok segítségével 25%
  - A masszázs alapelveinek pontos betartása, a technika, vivőanyagok és kényelmi eszközök helyes és pontos felhasználása, magabiztos fellépés, önálló munkavégzés 25%
  - A vendég szakszerű pozícionálása, a szituáció megoldásához az intimitás szabályainak betartásával 10%
  - Munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartása 10%
  - Antiszepszis ismerete 10%
  - Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a vendég irányába 20%

  C) vizsgarész: Alakformáló és szépészeti kezelések

  Vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70 %-ra értékelhető.

  - A különböző masszázsok (cellulit masszázs fóliázással, cellulit masszázs köpöllyel, és/vagy csúsztatásos köpölyözéssel, szárazkefe-, méz-, csokoládé masszázs, székesirodai masszázs, relaxáló-stresszoldó masszázs, frissítő lábmasszázs, Hammam masszázs) definíciója, alapelveinek pontos betartása, az alkalmazott vivőanyagok ismerete, a technika és segédeszközök helyes és pontos felhasználása 25%
  - A különböző (fent említett) masszázsfajták indikációi és kontraindikációi 20%
  - A vendég szakszerű pozícionálása, a szituáció megoldásához az intimitás szabályainak betartásával 15%
  - Munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartása 10%
  - Antiszepszis ismerete 10%
  - Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a vendég irányába 20%

  D) vizsgarész: Aromaterápiás frissítőmasszázs

  Vizsgatevékenység értékelés szempontjai:

  A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70 %-ra értékelhető.

  - Aromaterápiás frissítőmasszázs alapelveinek, a svédmasszázs fogás irányainak, és mélységének ismerete, pontos betartása, aromaismeret, a technika, a vivőanyagok és segédeszközök helyes és pontos felhasználása 25%
  - A masszázs indikációinak és kontraindikációinak ismerete, az aromaanyagok keverésére vonatkozó szabályok betartása és alkalmazása 20%
  - A vendég szakszerű pozícionálása, a szituáció megoldásához az intimitás szabályainak betartásával 15%
  - Munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartása 10%
  - Antiszepszis ismerete 10%
  - Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a vendég irányába 20%

  A projektfeladat bármely vizsgarésze (A-B-C-D) nem éri el a minimális követelmény szintet, úgy valamennyi vizsgarészt (A-B-C-D) meg kell ismételni. A projektfeladat végrehajtása során pótfeladat húzására nincs lehetőség.

  A vizsga elégtelen:

  - ha a vendég pozícionálása és a kényelmi eszközök alkalmazása nem megfelelő vagy hiányos,
  - a vendég intimitásának megsértése esetén,
  - a balesetvédelmi szabályok, érintésvédelem, vendégbiztonság be nem tartása esetén,
  - antiszepszis figyelmen kívül hagyása esetén,
  - ha az elsősegélynyújtás vizsgafeladat elégtelen,
  - amennyiben a vizsgázó verbális és metakommunikációja vendég, illetve környezete irányába eltér a szakmai, illetve etikai normáktól!

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu