Radiográfiai szakasszisztens - 2024 képzés

Radiográfiai szakasszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakma szakmairányai: CT/MR szakasszisztens,
  Intervenciós szakasszisztens,
  Nukleáris medicina szakasszisztens,
  Sugárterápiás szakasszisztens
 • Szakma megnevezése: Radiográfiai szakasszisztens
 • Szakma azonosító száma: 5 0914 03 08
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 600 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 320 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Radiográfiai szakasszisztens - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Radiográfiai szakasszisztens képzés munkaterülete

 • Alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget az alapvető szükségletek (alvás, pihenés, mozgás, higiénés, táplálkozás, normál légzés, testhőmérséklet, ürítés, biztonság) kielégítésében. Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket. Betegmegfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotában bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben. Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi. Munkája során betartja a munkavédelmi, egészségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás során, valamint munkatársi kapcsolataiban.

 • Szakmairány: CT/MR szakasszisztens

  A CT-MR szakasszisztens a képi diagnosztika keresztmetszeti modern képalkotó berendezésekkel dolgozik, csapat tagjaként, diplomás képalkotó diagnoszta irányításával és radiológus szakorvossal együttműködve.Kompetenciájának megfelelően irányítottan, illetve önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus ellátásában. CT és MR vizsgálatokat előkészít, elvégez, betartja és betartatja a sugárvédelmi és biztonsági rendszabályokat, archivál. Kompetenciáinak megfelelően biztosítja a képi diagnosztikai vizsgálatok, beavatkozások optimális feltételeit, a napi szakmai tevékenységét megszervezi, betegirányítási és tájékoztatási feladatokat lát el. Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, a betegek iránti empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit. Törekszik arra, hogy rendszeres önképzéssel és továbbképzéssel a szakmai fejlődését elősegítse.

 • Szakmairány: Intervenciós szakasszisztens

  Az intervenciós szakasszisztens invazív képalkotó diagnosztikai- és terápiás eljárások során tevékenykedik intervenciós radiológus szakorvos irányítása mellett. Ismeri a DSA berendezések működésének alapjait, biztonságos üzemeltetésük szabályait, az UH, CT, MRI vezérelt intervenciós technikai megoldásokat. Betartja a sugárvédelmi szabályokat, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, az aszepszis, antiszepszis szabályait. Ismeri a kontrasztanyagok, valamint az invazív eljárásoknál használt egyéb gyógyszerek, steril anyagok, speciális eszközök alkalmazásának körét. Felismeri a szövődményeket, allergiás reakciót, a súlyos/életveszélyes állapotot, melyek ellátásában aktívan vesz részt. Az adott munkaterület munkafolyamatait elsajátítva, szakmai protokollok alapján, részt vesz a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásának teljes folyamatában, adott műveleteket utasítás alapján önállóan, részben önállóan végez. Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, ismeri és betartja annak jogi szabályait, etikai normáit, tevékenységét felelősségteljes feladat-, illetve munkavégzés jellemzi. Tudását, szakmai ismereteit bővíti, az önfejlesztési technikákat sikeresen alkalmazza, ezzel is követve az intervenciós radiológia folyamatos fejlődését.

 • Szakmairány: Nukleáris medicina szakasszisztens

  A nukleáris medicina szakasszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik. Munkája során, egy csapat tagjaként dolgozik, szakorvos (a nukleáris medicinában), vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával. A meleglaboratóriumi munkát önállóan végzi: a generátor eluálását, az inaktív kitek jelölését a nyílt izotópok használatára vonatkozó sugárvédelmi előírások és az aszepszis/antiszepszis szabályainak betartásával. A dóziskalibrátort, a generátorból nyert aktivitásból a vizsgálatokhoz szükséges anyagmennyiség kiadagolását biztosan alkalmazza. Ismeri a speciális jelzéseket, az in vitro és in vivo sejtjelzést, diagnosztikus és terápiás izotópokat/radiofarmakonokat, valamint a PET radiofarmakonokat, az osztó és injektor elvét. Hagyományos gamma kamerát, SPECT és hibrid leképező készülékeket kezel, izotóp diagnosztikai vizsgálatokat végez protokoll szerint, a terápiás beavatkozásokban részt vesz orvosi felügyelettel. Az elvégzett vizsgálatok kiértékelését, rekonstrukcióját végzi, azokat orvosi leletezésre előkészíti. A sugárvédelmi szabályokat betartja és betartatja. A napi szakmai tevékenységet tevékenységét megszervezi, betegirányítási és -tájékoztatási feladatokat lát el. Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, a betegek iránti empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak szakmai, jogi szabályait, valamint etikai normáit. Törekszik arra, hogy rendszeres önképzéssel és továbbképzéssel a szakmai fejlődését elősegítse.

 • Szakmairány: Sugárterápiás szakasszisztens

  A sugárterápiás szakasszisztens a daganatos betegek sugárterápiás kezelését végzi besugárzási terv alapján, csapat tagjaként, sugárterápiás szakorvossal és orvosi fizikussal együttműködve. Sugárterápiás berendezéseket rendeltetésszerűen használ, betegrögzítést, betegpozicionálást végez. Utasítás alapján sugárterápiás CT vizsgálatot végez a diagnosztikai irányadó szintek alapján, és a sugárvédelmi szabályoknak megfelelően. A CT metszetanatómiai ismereteit alkalmazva a különböző tumor lokalizációk esetében a védendő szerveket szakszerűen kontúrozza. Munkájával biztosítja és koordinálja a sugárterápiás kezelések, beavatkozások optimális feltételeit, a napi szakmai tevékenységét megszervezi, betegirányítási és -tájékoztatási feladatokat lát el. Betegmegfigyeléseket végez, szükség esetén betegeket szakorvosi vizsgálatra küld. Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, a betegek iránti empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak szakmai, jogi szabályait, valamint etikai normáit. Biztosítja a betegek sugárvédelmét és a kezelések biztonságát. A sugárvédelmi szabályokat betartja és betartatja. Részt vesz a minőségbiztosítási - minőségellenőrzési folyamatokban. Tudását, szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, fejleszti, információkat gyűjt, eredményesen alkalmazza az önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket, valamint szakmai továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt.

 • Radiográfiai szakasszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: CT/MR szakasszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   CT/MR szakasszisztens

   3323

  Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

 • Szakmairány: Intervenciós szakasszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   Intervenciós szakasszisztens

   3323

  Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

 • Szakmairány: Nukleáris medicina szakasszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Nukleáris szakasszisztens

  3323

  Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

 • Szakmairány: Sugárterápiás szakasszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   Sugárterápiás szakasszisztens

   3323

  Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu