Diabetológiai szakápoló és edukátor - 2024 képzés

Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09135005
 • Szakképesítés megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Diabetológiai szakápoló és edukátor - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés munkaterülete:

  A diabetológiai szakápoló és edukátor mind a prevenciós munkában, mind a betegellátásban a szövődmények késleltetésében, illetve az ellátásban team tagként szakmailag magasan képzetten vesz részt. Tevékenysége kompetenciáján belül kiterjed a prevenció mindhárom szintjére. Diabeteses betegeket ápol, gondoz jellemzően kórházi osztályon, szakrendelőben, Diabetes Centrumban, házi orvosi szolgálatnál. Egyénre szabottan oktatja a betegeket és hozzátartozóikat az egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására. A hypoglykaemiás rosszullétet felismeri, elhárítja. A hyperglykaemiás kómát felismeri, elhárításában részt vesz. Speciális vérvételeket, terheléses vizsgálatokat végez, hossz- és súly percentilis értéket számít, bőrredő mérőt használ a tápláltsági állapot megítéléséhez. Neuropathiás szűrővizsgálatot, fizikális-, oscillometriás-, Doppler-vizsgálatot végez, és vibrációs érzésvizsgálatokat kivitelez. Team tagként részt vesz a terhességgel szövődött cukorbeteg interdiszciplináris ellátásában, gondozásában A prekoncepcionális gondozásban részt vesz, gondozási tervet készít, életmódi tanáccsal látja el a beteget és hozzátartozóját Újszülöttkori, csecsemőkori, gyermekkori diabetes mellitus tüneteit felismeri, inzulinterápia kivitelezésében részt vesz. Alapvető lábápolási eljárásokat, mint szakszerű lábápolást, benőtt köröm ellátását és sebkezelést végez, baktériumtenyésztéshez mintavételt készít.Tanácsot ad a társadalmi támogatások igénybevételéhez, a gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez. Oktatja a betegeket és hozzátartozóikat a környezetvédelmi szabályokra, a környezeti fenntarthatóság védelmére.

 • Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: érettségi végzettséget követő minimum három éves és legalább MKKR 5 besorolású ápoló ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

  2 év ápoló, csecsemő és gyermekápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

 • Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Hazánkban a cukorbetegség népbetegség jellegűnek tekinthető. A betegek nagy száma, az idült szövődmények előfordulása jelentős terhet jelent az érintett egyéneknek, és a teljes egészségügyi ellátó hálózatnak. Ugyanakkor a terápiás lehetőségek az évek folyamán jelentősen bővültek, a gyógyszerkutatás, és - fejlesztés különösen napjainkban intenzív, és eredményes. A cukorbetegség kezelése nemcsak a korszerű antidiabetikus gyógyszerek, modern inzulinkészítmények elérhetőségével, hanem a gyógyászati segédeszközök, technikai újdonságok, telemedicina nyújtotta lehetőségek által is folyamatosan fejlődik. A Diabetológiai szakápoló és edukátor a képzés során olyan ismereteket sajátít el, amelyek által ápolja, gondozza a cukorbetegeket és a szükségleteknek megfelelően bevonja az oktatásba és az ellátásba a betegek hozzátartozóit. A célorientált kezelés és a megfelelően kivitelezett betegoktatás költségei megtérülnek a kevesebb szövődmény miatt. Ehhez hozzáadódik még a beteg életminőségének javulása, ami közvetlenül pénzben nem mérhető, de az egyén és környezete számára a legfontosabb! A diabetológiai szakápoló és edukátor végzettségű szakdolgozók iránt a betegség rohamszerű terjedése, a betegellátás magas szintű ellátási igénye miatt egyre fokozódik.

 • Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: Záródolgozat leadása az első vizsgatevékenység előtt 30 nappal.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga NINCS

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szakápolástani és gondozási feladatok megvalósítása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) vizsgarész: Gyakorlati vizsga munkahelyi körülmények között

  A vizsga helyszíne: egészségügyi szolgáltató, diabetológiai centrum, osztály

  A vizsga napján egy konkrét, legalább 30 perc időtartamú, ápolási, gondozási, oktatási tevékenység végrehajtása és dokumentálása a kiválasztott betegnél, a feladatleírásban meghatározottak szerint (tételsor). A vizsgarész során a vizsgázó valós munkakörnyezetben történő munkavégzés közbeni megfigyelésére kerül sor.

  B) vizsgarész: Záródolgozat bemutatása

  A vizsga helyszíne: tanterem

  Egy önállóan megtervezett és kivitelezett egészségnevelési, oktatási feladat elkészítése a diabetológiai szakápoló és edukátor egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában. A dolgozat tartalmazza az oktatás elvégzésének dokumentálását (témaválasztás indoklása, célmeghatározás, célcsoport, helyszín, kivitelezés módszerei, edukáció hatékonyságának mérése). A Záródolgozat oktatási témakörét a vizsgázó a beteg oktatási szükségletének ismeretében önmaga határozza meg és kivitelezi. A dolgozat bemutatására a szakmai beszélgetés mellett kerül sor.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 30 perc

  B) vizsgarész: Záródolgozat bemutatása 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 60%

  B) vizsgarész: Záródolgozat bemutatása 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte és minden vizsgarészt (A, B) sikeresen teljesített. Bármely vizsgarész (A, B) eredménytelensége esetén a teljes vizsgát meg kell ismételni.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu