Rehabilitációs tevékenység terapeuta - 2024 képzés

Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09155007
 • Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs tevékenység terapeuta
 • KEOR kód: 0915 Terápia és rehabilitáció
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rehabilitációs tevékenység terapeuta - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés munkaterülete:

  A Rehabilitációs tevékenység terápia (RRT), egy kliensközpontú egészségügyi rehabilitációs módszer, fő célja, hogy képessé tegye a különböző típusú akadályozottsággal élő személyeket a mindennapi tevékenységekben való részvételre. A Rehabilitációs tevékenység terapeuta segít megoldani azokat a problémákat, amelyek akadályozzák az egyén képességét a számukra fontos dolgok elvégzésében, többek között az önellátás (étkezés, öltözködés, tisztálkodás), a produktivitás (életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás és munka tevékenységek) és a szabadidős tevékenységek területén. A rehabilitációs team tagjaként végzi tevékenységét, közreműködik egyéni és csoportos foglalkozások tartásában, jó kommunikációs és empátiás képességével, valamint kreativitásával. Feladata segíteni kiválasztani/megtalálni azokat a segítő eszközöket és megoldásokat, melyekkel megtanítja a pácienst a lehető legmagasabb szintű önellátás elsajátítására.

 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1200 óra
 • Maximális óraszám: 1340 óra
 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A 2020-as KSH statisztika alapján Európa lakosságának több mint húsz százaléka él valamilyen fogyatékossággal. Magyarországon is növekszik a krónikus ellátásra és rehabilitációra szoruló betegek/kliensek száma. A szolgáltatások elérhetősége mind területi megoszlás, mind szakterületek szerint egyenetlen. A rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya, illetve egyenlőtlenségei kedvezőtlenül befolyásolják az életminőséget.

  A Rehabilitációs tevékenység terapeuta a rehabilitációs team tagja, kinek fő feladata, hogy közreműködésével képessé váljanak a különböző típusú akadályozottsággal élő személyeket a mindennapi tevékenységekben való részvételre. A Rehabilitációs tevékenység terápiás szakemberek az egészségügyi és a szociális ellátás több területén (fekvőbeteg ellátás, otthoni szakápolás, idősotthonok stb.) tevékenykednek. Az elkövetkező években az egészségügyi/szociális ellátás területén közel ezer szakemberre lesz szükség.

 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  Portfólió leadása: a vizsgázó a szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal a képzőintézménynek megküldi elektronikusan és/vagy papíralapon 1 példányban, aki továbbítja azt értékelésre a vizsgaszervező felé, a vizsga megkezdése előtt legalább 20 nappal.

  Eszközök, produktumok bemutatása: A vizsgázó a szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal a saját készítésű eszközöket (segédeszköz, gyakorló eszköz), és a saját készítésű kézműves produktumokat szaktanárának bemutatja, a szaktanár azok elkészültét és megfelelőségét igazolja.

 • Vizsgatevékenységek:

  Központi írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Rehabilitációs ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység során a vizsgázónak összesen 30, központilag összeállított, zárt és nyitott végű kérdésekre kell válaszolnia. Az eszközismeret méréséhez ábrák használata ajánlott. A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Egészségügyi alapismeretek 20%
  • Rehabilitációs tevékenység terápiás ismeretek 40%
  • Testi funkciók zavarai 40%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Rehabilitációs tevékenység terápia gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat két részből tevődik össze:

  • Prortfólió (30%)
  • Gyakorlati vizsgafeladat (70%)

  Portfólió

  A vizsgázó haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított dokumentum, amely magában foglalja a mentoráló gyakorlati oktató/gyakorlati oktatást végző által hitelesített gyakorlati munkanaplót. A portfólió az alábbi elemekből épül fel:

  • legalább egy saját készítésű eszköz, vagy terv képi dokumentációja (segédeszköz, gyakorló eszköz)
  • legalább egy saját készítésű kézműves produktum, képi dokumentációja
  • legalább három anonim kliens rehabilitációs tevékenység terápiás interjújának dokumentálása
  • legalább öt anonim kliens terápiás programjának/foglalkoztatásának vázlatos leírása
  • meghatározó élmények leírása a gyakorlati képzések alatt szerzett tapasztalatok alapján

  Formai követelménye: minimum: 15 oldal maximum: 20 oldal, a képi anyag maximum a portfólió 20%-át teheti ki. A kidolgozott portfólió minimum 5 oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret és másfeles sortávolság, sorkizárt szerkesztés. A margótávolság a jobb oldalon 2,5 cm, a baloldalon 2,5 cm, az oldalszámok arab számokkal az oldallap alján szerepeljenek, tartalomjegyzék szükséges.

  Gyakorlati vizsgafeladat

  A vizsga helyszíne: A gyakorlati vizsgafeladatot elsősorban Rehabilitációs osztály/foglalkoztató helyiség, vagy Fekvőbeteg osztályon szükséges megszervezni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor demonstrációstermi körülmények között szervezhető meg.

  • Rehabilitációs osztály/foglalkoztató helyiség, ahol a szakmai követelményeiben szereplő tevékenységek mérése lebonyolítható.
  • Demonstrációstermi körülmények között a szakmai vizsga imitátor(ok) bevonásával és szimulációs eszközök használatával bonyolítható le.

  A vizsga napján egy konkrét, rehabilitációs tevékenység terapeuta feladat elvégzése. Rehabilitációs ellátást igénylő páciens/kliens rehabilitációs tevékenység terápiás foglalkozás megtervezése, előkészítése, bemutatása.

  • Állapot felmérés, probléma meghatározása, célkitűzések (rövid, közép, hosszútávu), meghatározása, dokumentálása
  • ADL funkciók fejlesztése (önellátás, munka, szabadidős tevékenységek), a foglalkozás vázlatának elkészítése, beleértve a szükséges tárgyi feltételek (a foglalkoztató helység kialakításának szempontjai, a szükséges gyakorló és segédeszközök), leírását, bemutatását
  • Kognitív funkciók fejlesztése, - a foglalkozás vázlatának elkészítése, a szükséges eszközök és az alkalmazott módszer/ek bemutatása
  • Tanácsadás, - segédeszközellátás, lakás adaptációk, társadalmi és betegszervezetek

  A vizsga lebonyolítása: A vizsgázó a gyakorlati vizsga napján rehabilitációs osztályon beteget, vagy demonstrációs körülmények között szimulációs feladatot húz, majd ezt követően megkezdi vizsgatevékenységét. Rehabilitációs osztályon a közreműködő beteget a betegosztályon az ergoterápiáért felelős vezető határozza meg. A szimulációs gyakorlati vizsgafeladatokat a követelmények alapján a vizsgaközpont állítja össze. A vizsgázó a tevékenységét az ergoterapeuta vagy rehabilitációs tevékenység terapeuta felügyelete mellett végzi. A vizsgarész során a vizsgázó Rehabilitációs osztály/foglalkoztató helyiség, vagy Fekvőbeteg osztályon, valós munkakörnyezetben történő munkavégzés közbeni megfigyelésére kerül sor.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

  • viselkedés kultúra, empátia, adekvát, hatékony kommunikáció, etikus magatartás (10%)
  • állapotfelmérés, probléma meghatározás különböző típusú akadályozottságok esetében (20%)
  • kompenzációs megoldások alkalmazása különböző típusú akadályozottságok esetében (segédeszköz adaptáció, segítő megoldások) (30%)
  • kreatív foglalkozás vezetésére való előkészítés (vázlatírás, feladat meghatározás, kliensek elhelyezése, eszközök előkészítése) (20%)
  • ADL-funkciók fejlesztésére szolgáló foglalkozás tervezése (vázlatírás, az előkészítés folyamatának bemutatása, páciensek előkészítése, foglalkozás levezetése (20%)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. A képesítő vizsga értékelése a vizsgarészek súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik. A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  • 81 - 100% jeles (5)
  • 71 - 80% jó (4)
  • 61 - 70% közepes (3)
  • 51 - 60% elégséges (2)
  • 0 - 50% elégtelen (1)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu