Egészségügyi gázmester - 2024 képzés

Egészségügyi gázmester képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 10214003
 • Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi gázmester
 • KEOR kód: 1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségügyi gázmester - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Egészségügyi gázmester képzés munkaterülete:

  Az egészségügyi gázmester a fertőző betegségeket terjesztő és más, az emberi egészségre káros állati kártevők (rovarok és rágcsálók), valamint élelmiszer és készlet kártevők elleni védekezés (irtás, megelőzés) területén végzi hivatását, hatósági engedély birtokában.

  Munkáját egészségügyi, oktatási intézményekben, szálláshelyeken, élelmiszerek előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására, valamint tárolt gabonák, termények tárolására és feldolgozására szolgáló helyeken, vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben, mezőgazdasági egységek, állattartó telepek épületeiben, építkezéseken, ipari területeken, pályaudvarokon, kikötőkben, hulladéklerakó telepeken, valamint lakossági és közterületeken végzi. Az egészségügyi és készlet kártevők higiénés, járványügyi és gazdasági jelentőségének, a kártevők biológiai és életmódbeli sajátosságainak, a megelőzési és irtási eljárások módszercsoportjainak és alkalmazásuk lehetőségeinek birtokában, az irtószerek és gázosító szerek toxikológiai tulajdonságainak, ártalmainak és azok megelőzési lehetőségeinek ismeretében felelősséggel végzi munkáját.

  Kizárólagos jogosultsággal végzi a foglalkoztatotta(ka)t alkalmazó közegészségügyi kártevőirtó vállalkozások, a szervezett nagy területű kártevő-mentesítés és a szúnyogirtás felelős szakmai irányítását.

 • Egészségügyi gázmester képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Egészségügyi kártevőirtó/Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás/Egészségügyi kártevőirtó ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Tevékenységi engedéllyel rendelkező kártevőirtó vállalkozásnál Egészségügyi kártevőirtó ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Egészségügyi gázmester képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Egészségügyi gázmester képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A fertőző betegségeket terjesztő és más, az emberi egészségre káros állati kártevők, valamint élelmiszer- és készletkártevők elleni védekezés közegészségügyi, járványügyi és gazdasági szempontból fontos tevékenység. Az eredményes és biztonságos védekezést csak az egészségügyi és készletkártevők higiénés, járványügyi és gazdasági jelentőségének, a kártevők biológiai és életmódbeli sajátosságainak, a megelőzési és irtási eljárások módszercsoportjainak és alkalmazásuk lehetőségeinek birtokában, az irtó- és gázosítószerek toxikológiai tulajdonságainak, ártalmainak és azok megelőzési lehetőségeinek ismeretében lehet felelősséggel elvégezni. A védekezési tevékenység mellett fontos feladat a foglalkoztatottat(akat) alkalmazó közegészségügyi kártevőirtó vállalkozások, a szervezett nagy területű kártevő-mentesítés és a szúnyogirtás felelős szakmai irányítása.

  Az Egészségügyi gázmesterek iránti munkaerő-piaci igény folyamatos.

 • Egészségügyi gázmester képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Egészségügyi gázmester képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Egészségügyi gázmester képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: „A képesítő vizsgára bocsájtás feltétele: 80 órás irányított gyakorlati oktatáson történő részvétel igazolása. Ez a 80 órás gyakorlati oktatás magában foglalja a vizsgázó számára nélkülözhetetlen ismereteket, így a kártevőirtás minden területére kiterjedő, a felhasználandó irtószerek és eszközök alkalmazásának technológiáját, valamint azoknak a helyszíneknek (pl.: egészségügyi intézmény, szálloda, munkásszállás, konyha, szociális helyiségek, lakás stb.) a bemutatását is, ahol a kártevőirtási tevékenységre döntően szükség van.”

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gázmesteri tevékenység elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Az élelmiszer és készlet kártevők biológiája
  • Védekezési módszerek
  • Irtószer és gázosítószer ismeret
  • Jogszabályismeret
  • Toxikológia
  • Elsősegélynyújtás

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Témakörök szerinti és összesítő értékelés. Bármely témakör elégtelen teljesítése (nem megfelelősége) esetén a vizsga eredménye elégtelen.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kártevőirtás mérgező gázokkal, gázmesteri tevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga helyszíne akkreditált képző intézmény vagy kártevőirtó szakvállalat demonstrációs terme, munkaterülete, amely rendelkezik a programkövetelményben előírt megfelelő eszközökkel és tárgyi feltételekkel. További részletes kibontás szükséges, a konkrét feladat megfogalmazása pl:. A feladatleírásban meghatározott szituációnak megfelelően azonosítja a kártevőt, kiválasztja a megfelelő irtószert, módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket egy adott egészségügyi gázmesteri feladat megvalósítására, elvégzi a szükséges bejelentéseket, tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Nem megfelelő technológia-, irtószer és gázosítószer kiválasztása, emberi egészséget és környezetet veszélyeztető súlyos szakmai hiba elkövetése, az egyéni védőeszközök nem megfelelő használata esetén a vizsgatevékenység nem elfogadható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte és a feladat során nem követte el a fentiekben részletezett hibákat.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu