Egészségfejlesztési segítő - 2024 képzés

Egészségfejlesztési segítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09153005
 • Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő
 • KEOR kód: 0915
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségfejlesztési segítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Egészségfejlesztési segítő képzés munkaterülete:

  Az egészségfejlesztési segítő együttműködik az egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, kiemelten az egészségügyi alapellátással, előmozdítja a lakosság egészségügyi- és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférését, igénybevételét. Team munkában dolgozik az egészségfejlesztés különböző színterein, szervezőként részt vesz a közösség eseményein, szervezett rendezvényein. Egészségfejlesztő tevékenységét elsősorban a család – mint legkisebb közösség - fókusszal végzi. Közreműködik az egészségi állapot megőrzését célzó prevenciós munkában: segíti a céllakosság szervezett, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatokon való részvételét; felismeri a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket, részt vesz azok elhárításában; segítséget nyújt a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátításában, a megfelelő személyi higiéné, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartásában; támogatást nyújt a káros szenvedélyek leküzdésében. Személyes példát mutat. Kapcsolatot tart a szociális ellátás szereplőivel, a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett végzi a családok és a lakosság érdekében.

 • Egészségfejlesztési segítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Egészségfejlesztési segítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Egészségfejlesztési segítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az egészségfejlesztési segítő képzés lehetőséget biztosít arra, hogy az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek megfelelhessenek a munkaerő-piaci, gazdasági változásoknak, követhessék a technológia fejlődését. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi az egyén számára a munkaerő-piacon történő megjelenést, a munka világába való visszatérést, ezáltal javul a személyek társadalmi megítélése. Saját és családjuk életminőségében komoly változás várható, megnő motiváltságuk a felnőttkori tanulás iránt. A szakképesítés megszerzése segítséget nyújt a társadalmi beilleszkedésben, valamint sikerélményt nyújthat a személy részére a társadalmi szerepvállalásban is a megnövekedett aktivitása miatt. A szakképzett egyének segítséget nyújtanak a közösségek egészség-magatartásának formálásában, ami hasznos változást biztosít a társadalomnak hosszútávon.

 • Egészségfejlesztési segítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Egészségfejlesztési segítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Egészségfejlesztési segítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A.) Vizsgarész: Gyakorlati vizsgafeladat megoldása szituációs/szimulációs körülmények között

  Alapápolási feladat és elsősegélynyújtási feladat elvégzése imitátor bevonásával/ápolási babán/szimulációs eszközön.
  A vizsga helyszíne: demonstrációs terem/Skill labor

  Alapápolási feladat elvégzése:

  A vizsgázó az alábbiakban felsorolt esetek közül tételhúzással kiválasztva alapápolásigondozási feladatot végez a beteg, a gondozott alapszükségleteinek kielégítésével, az eszközök valós használatával.

  Alapellátási feladatok:

  a) teljes ágyneműcsere ágyban fekvő betegnél
  b) reggeli tisztálkodás elvégzése/elvégzésének segítése mozgásában korlátozott betegnél
  c) nyelésképes beteg étkeztetése otthonában
  d) teljes ágyfürdő elvégzése mozgásában korlátozott betegnél
  e) inkontinens beteg pelenkacseréjének elvégzése
  f) élősködővel fertőzött beteg ellátása
  g) egészséges újszülött, csecsemő, kisgyermek fürdetése, öltöztetése

  Elsősegélynyújtási feladat elvégzése imitátor bevonásával/ápolási babán/szimulációs eszközön:

  A vizsgázó az alábbi elsősegélyt igénylő helyzetek közül véletlenszerű választás után-egy szituációt szimulálva elvégzi azokat a gyakorlati feladatokat, tevékenységeket, amelyek indokoltak.
  Elsősegélynyújtási szituációk:
  Minden vizsgázónak kötelező felnőtt alapszintű újraélesztés (BLS (BASIC LIFE SUPPORT)) bemutatása, AED (Automated External Defibrillator) használattal.

  a) orrvérzés ellátása a beteg otthonában
  b) steril fedőkötés alkalmazása horzsolásos sérülés esetén
  c) nyomókötés alkalmazása
  d) eszméletlen beteg ellátása
  e) ájult beteg pozicionálása, ellátása
  f) elsőfokú/másodfokú égést szenvedett gyermek/felnőtt helyszíni ellátása
  g) végtagtörés, -ficam ellátása
  h) légúti idegentest eltávolítása

  A vizsgázó mindkét vizsgafeladat végzése közben interakciót folytat a beteggel.

  B.) vizsgarész: Szakmai beszélgetés

  A vizsgázó a gyakorlati szituációhoz kapcsolódóan a vizsgabizottság tagjaival szakmai kommunikációt folytat, kiemelten a feladatmegoldás élettani, kórélettani, higiénés, munka- és balesetvédelmi vonatkozásait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A.) Vizsgarész: Szituációs gyakorlat 45 perc
  B.) Vizsgarész: Szakmai beszélgetés 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A.) Vizsgarész: Szituációs gyakorlat: 60%
  B.) Vizsgarész: Szakmai beszélgetés: elméleti ismeretek reprodukálása 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) Vizsgarész: Szituációs gyakorlat

  Értékelési kritériumok és értékek:

  • higiéniai, munkabiztonsági szabályok betartása, hulladékok kezelése 10%
  • a gyakorlati feladat megoldási elemeinek sorrendje, rendszerezés (alapápolási feladatban 15%, elsősegélynyújtási feladatban 15%) 30 %
  • kivitelezésének szakszerűsége, önállóság, kompetencia körnek megfelelő tevékenység végzése 25%
  • a gyakorlati feladat megvalósításakor eszközök előkészítése, használatának szakszerűsége 15%
  • kommunikációs jártasság, etikai szabályok betartása, személyközpontúság, információ szerzés a betegtől, hozzátartozótól 10%
  • az elvégzett gyakorlati feladat dokumentálása 10%

  B) Vizsgarész: Szakmai beszélgetés, elméleti ismeretek reprodukálása

  Értékelési kritériumok, és értékek:

  • fogalmak, szabályok reprodukálása: 30%
  • kórélettani, tünettani összefüggések felismerése: 40%
  • biológiai szükségletek felismerése a különböző kórképek esetén: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte mindegyik vizsgarészben.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu