Képzett segédápoló - 2024 képzés

Képzett segédápoló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09133007
 • Szakképesítés megnevezése: Képzett segédápoló
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képzett segédápoló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képzett segédápoló képzés munkaterülete:

  A segédápoló alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget az alapvető szükségletek (alvás, pihenés, mozgás, higiénés, táplálkozás, normál légzés, testhőmérséklet, ürítés, biztonság) kielégítésében. Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket. Betegmegfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotában bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben. Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi. Munkája során betartja a munkavédelmi, egészségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás során, valamint munkatársi kapcsolataiban

 • Képzett segédápoló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.


  A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

 • Képzett segédápoló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Képzett segédápoló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A segédápoló közreműködik az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. Ellátja mindazon, a szakellátás tevékenységeit kiegészítő feladatokat, melyek az ellátás, gondozás, rehabilitáció folyamatában alapvetőek, de jellemzően nem tartoznak az egészségügy fő szakmai tevékenységei közé. A segédápoló munkájával tehermentesíti az egészségügy szakembereit a betegellátás szükséges, de nem kifejezetten szakmai feladataitól. A segédápoló iránti munkaerő-piaci igény folyamatos, melyet tovább erősít az utóbbi években tapasztalt egészségügyi veszélyhelyzet, hiszen a járványügyi intézkedések által támasztott humánerőforrás biztosítása mára mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelt prioritássá emelkedett.

 • Képzett segédápoló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képzett segédápoló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képzett segédápoló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Egészségügyi alapozó ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a Szakmai követelmények tudáselemeinek mérésére irányul. A vizsgatevékenység összesen 30 feladatból álló teszt feladatsor megoldása, az alább felsorolt ismeretanyagból:

  • Emberi test működése: emberi test részei, magyar nyelvű megnevezésük.
  • Betegmegfigyelés és vitális paraméterek: egyszerű eszközös vizsgálatok, vitális paraméterek normál értékei, mérésük szabályai, eszközök és tisztántartásukra vonatkozó szabályok, betegmegfigyelés alapjai, testváladékok megfigyelése.
  • Gyógyszerelési ismeretek: gyógyszer-bejuttatási módok, szabályok, gyógyászati segédeszközök.
  • Ápolástani ismeretek: beteggondozás alapjai, betegmozgatás, pozícionálás, kórtermi környezet, szükségletek szerinti alapápolási feladatok, akadályozottság, asszisztensi feladatok, szállítási módok, inaktivitás.
  • Társadalomtudományi ismeretek: etikai, jogi, munkavédelmi szabályok, balesetvédelem, betegbiztonság, higiéné, kommunikáció elemei, dokumentáció és adatvédelem
  • Elsősegélynyújtás: elsősegélynyújtás alapjai, a beteg állapotának felmérése, betegvizsgálat, eszméletlenség, újraélesztés, sérülések és ellátásuk, belgyógyászati esetek, mérgezések, mentőhívás, tömeges balesetek, katasztrófák.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Alapápolási, gondozási, elsősegélynyújtó, gyógyszerelési projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység három részből áll:

  1. Vitális paraméterek mérése, betegmegfigyelés imitátor segítségével és dokumentálás lázlapon.
  2. BLS +AED végrehajtása újraélesztő fantomon.
  3. Szituációs feladat végrehajtása az alapápolási-gondozási, elsősegély-nyújtási, gyógyszerelési, munkavédelem és higiéné tevékenységek köréből:
  • Gondozási feladatok: újszülött-, csecsemő-, kisgyermek gondozási feladatai, idős ember gondozása, akadályozott ember segítése.
  • Ápolási alapfeladatok: ágyazások, pihenés, mozgás, táplálkozási, higiénés, ürítési szükséglettel kapcsolatos feladatok, mindennapi sztómagondozás, inkontinens beteg ápolása, fizikális lázcsillapítás, tudat, magatartás, fájdalom, fekvés megfigyelése, egyszerű, eszközös vizsgálatok (testtömeg, testmagasság, testkörfogat mérése), eszközismeret (mozgást segítő eszközök, kényelmi eszközök, antidecubitus eszközök, betegmozgatást segítő eszközök és használatuk,). Az ellátás során keletkező hulladékok szabályos kezelése, hulladékgyűjtő eszközök és használatuk, dokumentálás.
  • Gyógyszerelési: gyógyszerek kezelésére vonatkozó előírások betartása, enteralis gyógyszerelés lázlap alapján injekciózás kivitelezése, előretöltött fecskendővel, subcutan, vagy delta izomba.
  • Elsősegélynyújtás: tájékozódás, teendők a helyszínen, orvos/mentőhívás, kimentés, ABCDE szemléletű állapotfelmérés, eszméletlen beteg ellátása, sérültek állapotfelmérése, ellátása.
  • Munkavédelem és higiénés feladatok: egyéni védőeszközök használata, fertőtlenítő eljárások alkalmazása, eszközök előkészítése sterilizálásra, steril anyagok kezelése.

  A vizsgaszervező köteles megszervezni, minden tevékenységi körből legalább 1-1 szituációs feladat végrehajtását. A szituációs feladatot gyakorlóteremben, imitátor és gyakorlófantomok, valamint a feladathoz szükséges szakmai eszközök, anyagok igénybe vételével kell lebonyolítani.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu