Felnőtt intenzív szakápoló - 2024 képzés

Felnőtt intenzív szakápoló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09135003
 • Szakképesítés megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Felnőtt intenzív szakápoló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Felnőtt intenzív szakápoló képzés munkaterülete:

  A kritikus állapotú betegek ápolása komplex kihívást jelentő terület, ahol szükséges továbbfejleszteni az előzőleg megszerzett ápolási és klinikai gyakorlatok integrálásával megszerzett ismereteket.

  A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú, illetve tartós intenzív ellátásra szoruló betegek szakápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Rész vesz az akut életveszély elhárításában, a beteg állapotának stabilizálásában, melynek megvalósításához speciális élettani, kórélettani, klinikai, diagnosztika, terápiás, szakápolástani ismeretekkel rendelkezik, képes az intenzív ellátást igénylő állapotokkal kapcsolatos szakápolási feladatok önálló elvégzésére. Felméri az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezi és kivitelezi a beteg ellátását, ápolását, értékeli annak hatékonyságát. Felismeri az intenzív ellátást igénylő állapotokat, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján. Munkáját az egészségügyi team tagjaival, a betegekkel, hozzátartozókkal együttműködve, a betegek speciális helyzetéből adódó etikai – jogi előírásokat betartva, felelősséggel végzi, hivatásként gyakorolja.

 • Felnőtt intenzív szakápoló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: érettségi végzettséget követő minimum három éves és legalább MKKR 5 besorolású ápolói végzettség ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év intenzív betegellátó osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat.

 • Felnőtt intenzív szakápoló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Felnőtt intenzív szakápoló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A korszerű csúcstechnikával üzemeltetett intenzív ápolási környezet gyors ütemben fejlődik, a betegek változó, olykor fenyegető állapotának monitorozásának, és kezelésének magas szintű ismereteinek elsajátítására irányul a képzés. A kritikus állapotú betegek ápolása komplex kihívást jelentő terület, ahol szükséges továbbfejleszteni az előzőleg megszerzett ápolási és klinikai gyakorlatok integrálásával megszerzett ismereteket. Rutinjával és gyors helyzetfelismerésével hozzájárul a betegek gyógyulásához, vagy akár életük megmentéséhez is.

  A felnőtt intenzív szakápolók iránti munkaerő-piaci igény folyamatos.

 • Felnőtt intenzív szakápoló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Felnőtt intenzív szakápoló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Felnőtt intenzív szakápoló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése.

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga


  A vizsgatevékenység megnevezése: Felnőtt intenzív terápiás ellátás és szak-ápolás alapjai és határterületei

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Az intenzív betegellátás rendszere
  • Az intenzív betegellátás gyógyszertani sajátosságai
  • Intrahospitális sürgősségi propedeutika és diagnosztika
  • Intenzív betegellátást igénylő állapotok klinikuma, szakápolástana

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat


  A vizsgatevékenység megnevezése: A felnőtt intenzív betegellátás gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:


  A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között

  A vizsga helyszíne: egészségügyi szolgáltató intenzív osztálya

  A vizsga napján egy konkrét, intenzív szakápolói feladat elvégzése. Intenzív ellátást igénylő beteg intenzív osztályos fogadása, felvétele, átvétele, állapotfelmérése, ápolásának megtervezése. Azonnali sürgős beavatkozások elvégzése, részvétel a diagnosztikus, terápiás beavatkozásokban, szakápolás nyújtása, dokumentáció vezetése, a napi betegellátásban való aktív részvétel megvalósítása. A vizsgázó a tevékenységét a felnőtt intenzív szakápoló felügyelete mellett végzi. A vizsgarész során a vizsgázó valós munkakörnyezetben történő munkavégzés közbeni megfigyelésére kerül sor.

  B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között

  A vizsga helyszíne: demonstrációs terem/Skill labor

  A vizsgaszervező intézmény által összeállított feladatsorból, tételhúzással választott, beteg nélküli szituációs feladatok elvégzése, egy invazív tevékenység bemutatása szimulációs eszközök használatával és szükség esetén imitátorok bevonásával.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:


  A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 30 perc


  B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 15 perc


  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:


  A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 40%


  B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu