Gyógyszertári szakasszisztens - 2024 képzés

Gyógyszertári szakasszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09165001
 • Szakképesítés megnevezése: Gyógyszertári szakasszisztens
 • KEOR kód: 0916
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyógyszertári szakasszisztens - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gyógyszertári szakasszisztens képzés munkaterülete:

  A gyógyszertári szakasszisztens rendelkezik a szakma hosszú távú és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel. Gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles, a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, és a gyógyhatású készítmények, valamint egyéb, a gyógyszertárban forgalmazható termékek kiadását. Az expediálás során betegtájékoztatást, tanácsadást végez. Segítséget nyújt a gyógyszerész alapszintű gyógyszerészi gondozási tevékenységéhez. Adminisztrációs feladatokat lát el. Tudását, ismereteit naprakészen tartja. Megfelelő kommunikációt tart mind a betegekkel, mind a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészekkel, asszisztensekkel, és egyéb személyzettel. A betegekkel való kommunikációja során képes a gyógyszerhasználati adherencia növelésében részt venni. Tevékenységével a gyógyszerész munkáját segíti és a gyógyszertár feladataiban közreműködik. Részt vesz a gyógyszertár logisztikai, gazdálkodási és minőségbiztosítási tevékenységében.

 • Gyógyszertári szakasszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Gyógyszertári asszisztens végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges (egyéb feltételek pontnál)
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Gyógyszertári asszisztens képzettség megszerzése után 1 éves gyógyszertári asszisztensi munkakörben megszerzett gyakorlat.

 • Gyógyszertári szakasszisztens képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Gyógyszertári szakasszisztens képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gyógyszertári szakasszisztens rendelkezik a szakma hosszú távú és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel. A betegekkel magas szintű, megértő kommunikációt folytat gyógyszereléssel, gyógyászati segédeszközökkel, azok alkalmazásával kapcsolatban. A felmerülő problémákat kezeli, továbbítja a gyógyszerész felé. A gyógyszertári szakasszisztens hatékony segítője a gyógyszerésznek.

  A gyógyszertári szakasszisztensek iránti munkaerő-piaci igény folyamatos.

 • Gyógyszertári szakasszisztens képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gyógyszertári szakasszisztens képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gyógyszertári szakasszisztens képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A gyógyszerellátás elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Jogszabályismeret
  • Szakmai kommunikáció
  • Gyógyszergazdálkodás és üzemvitel
  • Gyógyszertan
  • Kórélettan
  • Gyógyszertári informatika
  • Egészségfejlesztés, egészségnevelés

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógyszerkiadással, gyógyszerellátással kapcsolatos feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsga helyszíne: közforgalmú gyógyszertár officinája vagy intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátó egysége, officinája

  A vizsga napján egy konkrét, gyógyszerkiadással kapcsolatos feladat elvégzése. Gyógyszerek vényre történő expediálása, gyógyszerek vény nélkül történő expediálása, egyéb gyógyszertárban forgalmazott készítmények kiadása. A gyógyszerkiadó szakasszisztens jelölt önállóan ad ki a beteg megfelelő tájékoztatása mellett kompetenciakörébe tartozó gyógyszereket és termékeket, szükség szerint gyógyszerészhez irányítja a beteget.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Betegbiztonság, ellátásbiztonság, kommunikáció, dokumentumkezelés, digitális készségek

  • Gyógyszerkiadás szabályainak pontos betartása
  • Jogszabályban előírt, kompetenciájának megfelelő adminisztrációs feladatok önálló végzése.
  • Munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartása
  • Megfelelő, érthető kommunikáció.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu