Boncmester - 2024 képzés

Boncmester képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09144001
 • Szakképesítés megnevezése: Boncmester
 • KEOR kód: 0914 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Boncmester - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Boncmester képzés munkaterülete:

  A boncmester feladata az egészségügyi szolgáltatóknál a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti, adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.

 • Boncmester képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimálisan fél év boncsegédi munkakörben letöltött gyakorlat
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

 • Boncmester képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Boncmester képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A boncmester kórházak patológiai osztályain és az igazságügyi orvostan területén működő bonctermekben holttestek feltárását végzi orvosi felügyelettel. Feladatai közé tartozik emellett a holttestek szakszerű helyreállítása, tárolása, végtiszteletre való felkészítése és szállításuknak megszervezése. A szakmai feladatok mellett munkája részét képezi a hozzátartozókkal történő kapcsolattartás is.

  Azoknak tanulóknak ajánlható, akiket érdekel az emberi test felépítése és az emberi testben lejátszódó folyamatok megértése. Fontos, hogy jó kézügyességgel rendelkezzen, és pontosan tudjon szerszámokkal, eszközökkel bánni, hiszen a boncmester a legkülönbözőbb orvosi műszereket használja a munka során, ahol a pontosság nagyon fontos. Elvárás a megfelelő kommunikációs képesség, mivel az elhunytak hozzátartozóival történő kommunikáció is a munka része, ami sokszor nem könnyű feladat.

  Viszonylag behatárolt az elhelyezkedés lehetősége.

 • Boncmester képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Boncmester képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Boncmester képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Bonctani ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • A szepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
  • Előkészítés boncoláshoz
  • Emberi test anatómiája, boncolás-mintavétel

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 39 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Boncolás gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  a boncolás, mintavétel eszközeinek előkészítése boncoláshoz, boncolás elvégzése, mintavétel-rekonstrukció halott kezelés.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: pontosság, precizitás, kegyeleti szempontok betartása

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu