Fertőtlenítő-sterilező - 2024 képzés

Fertőtlenítő-sterilező képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09144002
 • Szakképesítés megnevezése: Fertőtlenítő-sterilező
 • KEOR kód: 0914 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fertőtlenítő-sterilező - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fertőtlenítő-sterilező képzés munkaterülete:

  A fertőtlenítő-sterilező elsődleges feladata a steril anyagok biztosítása a felhasználók számára. Elméleti tudása, szakmai gyakorlata alapján az aszepszis, antiszepszis szabályainak betartásával tevékenységét önállóan végzi. Képesítése lehetővé teszi az egészségügyi kisegítő, betanított takarító munkájának irányítását. Tisztában van az egészségügyi szolgáltatónál szükséges megelőző, folyamatos és zárófertőtlenítés végrehajtásához szükséges feltételekkel. A fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagok, orvostechnikai eszközök, műszerek csoportosítását, átvizsgálását, karbantartását, csomagolását, címkézését önállóan végzi. Megfelelő technológia alkalmazásával nagy értékű műszerek és orvostechnikai eszközök tisztítását, fertőtlenítését végzi. A sterilizáló gépeket az előírásoknak megfelelően üzemelteti, felhasználói szintű karbantartását végzi. A sterilizálás hatékonyságát ellenőrzi. A betegellátáshoz szükséges steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítja, tárolja. Járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat végez. Tudása alapján tisztában van a munkakörnyezetből adódó fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezőkkel.

 • Fertőtlenítő-sterilező képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év munkavégzés központi sterilizálóban
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

 • Fertőtlenítő-sterilező képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 330 óra
 • Fertőtlenítő-sterilező képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Napjainkban az egészségügyi eszközök és anyagok fertőtlenítése és sterilizálása korszerű berendezések segítségével központi sterilizáló egységekben történik. A fertőtlenítést és sterilizálást végző szakemberek vegyi anyagokkal és berendezések kezelésével foglalkoznak. Kiemelkedő szerepük van a kórházi fertőzések megelőzésében, a sebek gyógyulásában a nagy értékű műszerek állagának megóvásában.

  Jelenleg hiányszakma.

 • Fertőtlenítő-sterilező képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fertőtlenítő-sterilező képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fertőtlenítő-sterilező képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az oktatási programban előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése.

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga:

  Fertőtlenítés és sterilizálás elméleti alapjai

  • Aszepszis, antiszepszis
  • Mikrobiológia, Járványtan
  • Műszerismeret-műszertan
  • Surveillance
  • Infekciókontroll
  • Védőoltások
  • Fertőző betegségek előfordulás
  • Munkavédelem
  • Környezetvédelem
  • Fertőtlenítés
  • Sterilizálás

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

  Projektfeladat:

  Fertőtlenítés és sterilizálás gyakorlata

  • Nagy értékű orvostechnikai eszköz átvétele, elhelyezése a mosogatógép munkaterében. Megfelelő program kiválasztása. STF test elhelyezése a mosogatótérben. Dokumentáció vezetése az eszköz mosogatásáról.
  • Sebészeti típusú műtéti tálca összeállítása a dokumentáció alapján. A csomagolás ellátása kémiai indikátorokkal. Behelyezése a munkatérbe. A megfelelő program kiválasztása. A dokumentáció vezetése.
  • A gőzsterilizáló berendezés ellenőrzése a program indítása előtt. Bowie Dick teszt elhelyezése a megfelelő csomagolásban, a munkatérben. A tesztprogram indítása, a dokumentáció vezetése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  ⎯ Aszepszis, antiszepszis betartása a vizsgafeladat végrehajtása során.

  ⎯ Védőfelszerelés előírás szerinti alkalmazása a vizsgafeladat teljesítésekor.

  ⎯ A megadott vizsgafeladatot biztonsággal, elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata birtokában végi el.

  ⎯ Legyen tisztában a vizsgafeladat teljesítése alkalmával vétett hiányosságok következményeivel.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu