Sportmasszőr - 2024 képzés

Sportmasszőr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09155006
 • Szakképesítés megnevezése: Sportmasszőr
 • KEOR kód: 0915
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportmasszőr - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sportmasszőr képzés munkaterülete:

  A sportmasszázs a sportrehabilitáció szerves része. A sportmasszőr képes olyan technikák elvégzésére az egészséges vagy a sérült sportoló kezelése érdekében, melyek felgyorsítják az élettani folyamatokat, elősegítik a regenerációt és megelőzik a további sérülések, rásérülések előfordulását. A végzettség felkészíti a sportmasszőrt, hogy speciális terepen, a környezet által kínált eszközöket felhasználva, kreatívan kezeljen sportolókat. Önállóan vagy orvosi utasításra dönt a sportoló sérülésének állapotáról, valamint annak a kockázatáról, mértékéről. Szakmai kompetenciájának megfelelően támogatja a sportoló fizikai terhelhetőségének megtartását, optimális keretek közötti növelését, minden egészségügyi szempontot betartva. Sérült sportolók rehabilitációja érdekében csapatban dolgozva segíti az orvos és az edző munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizioterápiás asszisztenssel és vezeti az egészségügyi dokumentációt.

 • Sportmasszőr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta/Gyógymasszőr szakmairány,
  Gyógymasszőr szakképesítés ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 5 év betegellátásban igazoltan eltöltött gyógymasszőri gyakorlat, 1 év igazolt sportolói pályafutás ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Sportmasszőr képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Sportmasszőr képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Olyan sportmasszőrök képzése a cél, akik holisztikus szemlélettel, korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkeznek. Magas színvonalú munkát végeznek a hazai és a nemzetközi bajnokságok élvonalában szereplő amatőr és professzionális sportklubokban.

  A munkavégzéssel kapcsolatos szakmai és minőségi elvárások (szakmai háttértudás, minőségi munkára törekvés, munkával való azonosulás, munkához való hozzáállás, precizitás, önálló munkavégzésre való törekvés, szakmaszeretet, felelősségvállalás) a legfontosabbak a velük együtt dolgozó sportolók számára.

  Kiemelkedő elméleti ismeretekkel rendelkeznek az anatómia, a sportélettan és a sportpszichológia, elsősegélynyújtás területén, valamint gyakorlati tudásuk megmutatkozik az egészséges és sérült sportolók kezelésében, rehabilitációs tervük felállításában.

  A minőségi munkavégzés garanciáját a folyamatos továbbképzésekkel, önfejlesztéssel biztosítják. Fontos számukra a nyílt munkaerő-piaci helytállás és mintaértékű, a sportélet számára értékteremtő szolgáltatásainak folytonossága, a többségi és a sporttársadalomban elismert helyének legitimizálása, stabilizálása.

 • Sportmasszőr képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportmasszőr képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportmasszőr képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Rehabilitációs terv benyújtása az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgaközponthoz.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportmasszázs elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Anatómia-élettan, sportélettan, sportegészségtan
  • Sportmasszázs alapfogalmak
  • Edzéselmélet, sportsebészet, sportpszichológia
  • Sportprevenció és -rehabilitáció, sportsérülések és azok kialakulásának mechanikája, elsősegélynyújtás, betegdokumentáció, adatvédelem
  • Kiegészítő technikák, mint a hydro-, balneo, elektro-, fényterápiák, SMR, bandázsolás, sporttape, kinesiotape, termoterápia

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Súlyozott kérdés az anatómia-élettan és a sportsérülések rehabilitációja, hydro- balneoterápia témakör.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. Amennyiben az írásbeli vizsgafeladat megoldása elégtelen, a szakmai vizsga tovább nem folytatható.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportmasszázs gyakorlata

  A vizsgatevékenység megkezdésének feltételei:

  • a vizsgázó megfelelő ápolt megjelenése (összefogott haj; nem viselhet ékszert, vagy bármi olyat, amivel a kliensben, önmagában vagy környezetében potenciálisan kárt tehet); kellően rövid, ápolt körmök (a köröm nem érhet túl az ujjbegyeken); körömlakk és műköröm használata nem megengedett.
  • tiszta munkaruha (fehér tunika, ing vagy póló, fehér hosszúnadrág vagy szoknya, zárt papucs, fehér zokni),
  • higiénés kézfertőtlenítés elvégzése.

  Fenti feltételek be nem tartása esetén a vizsgatevékenység nem kezdhető meg.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón

  A vizsga helyszíne: Sportcsarnokban, atlétikapályán vagy stadionban, uszodában, alkalmazkodva az adott szituációs vizsgafeladatokhoz

  A vizsgatevékenységhez biztosított sportolók sportágának, az egyéni éves/napi edzés ciklusához alkalmazkodó, valamint az egyes sportolók kondicionális és pszichés, mentális állapotának megfelelő sportmasszázs kivitelezése.

  A feladatoknak tartalmaznia kell az edzésciklusoknak (alapozó, formába hozó, formában tartó, pihenő, bemelegítő és levezető), valamint a regenerációban és a speciális élethelyzetben lévő (nők, fogyatékos sportoló) sportolók sportmasszázsát. A feladat során a vizsgázó használhat olyan prevenciót és regenerációt segítő technikákat, mint az elektroterápia, SMR, bandázsolás, stb.

  A vizsgarészben minden feladattípusnak szerepelnie kell - alapozó időszak, formába hozó időszak, formában tartó (verseny) időszak, átmeneti (pihenő) időszak.

  B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón

  A vizsgatevékenységhez biztosított sportolók sportágspecifikus sportsérüléseinek kezelése. A vizsgázónak ismernie kell az adott sérülés(ek) mechanizmusának kialakulását, az akut teendőket, a felállított rehabilitációs kezelési tervet, az esetleges műtétet követő korai és késői fizioterápiás irányelveket. A feladat során a vizsgázó használhat olyan rehabilitációt segítő eszközöket, mint az elektroterápiás gépek, hidro-balneoterápiás eszközök, SMR henger vagy labda, tape, flossing, stb.

  A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:

  • akut sérülést (izom, ín, szalag, csont, ízület, ideg)
  • krónikus sérülést (izom, ín, szalag, csont, ízület, ideg)
  • sportártalom okozta sérülést (izom, ín, szalag, csont, ízület, ideg)
  • túl vagy aluledzettség következtében létrejövő izomtani elváltozások kezelését

  A vizsgarészben minden feladattípusnak szerepelnie kell.

  C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása

  A vizsgafeladat: egy adott sportoló, minimum 3 hónapos rehabilitációs tervének elkészítése írásban, majd bemutatása szóban, prezentációval kísérten. A rehabilitációs terv leadásának határideje a központi írásbeli vizsga napja. Ennek hiányában a szakmai vizsga nem kezdhető meg. Szükséges a sportoló beleegyező nyilatkozata.
  A rehabilitációs terv kötelező elemei: a sportoló bemutatása, a választott terápia alkalmazása és hatásmechanizmusa az adott sportoló állapota alapján.
  A PPT-nek tartalmaznia kell, a kezelés folyamatát (képi megjelenítés), nyomon követve a sportoló egészségi állapotának változását, a kezelés folyamatának részletes képi megjelenítését.
  A szakmai munkát a gyakorlatvezető vagy gyakorlati oktató aláírásával igazolja.
  A rehabilitációs terv leadásának menete: az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgaközponthoz kell benyújtani, aki továbbítja a vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagjának.
  A rehabilitációs terv formai követelményei: A/4 méretű, eredeti dokumentum papír alapon, és szkennelt változatban elektronikusan.
  A külső borítón az alábbi adatok szerepeljenek: Sportmasszőr rehabilitációs terv felirat, a vizsgázó neve, a mentortanár neve, a rehabilitációs terv leadásának dátuma (év, hó, nap).

  Kidolgozott tanulmány (előlap, szakirodalom megjelölése), minimum 5 oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret és másfeles sortávolság, sorkizárt szerkesztés. A bekezdések első sorát 1-1,5 cm-rel beljebb kell húzni, a margótávolság a jobboldalon 2,5 cm, a baloldalon 2,5 cm az oldalszámok arab számokkal az oldallap alján szerepeljenek.

  A papír formátum alapján PPT készítése (min.: 15, max.: 20 dia). Az eredeti írásos változat a vizsgadokumentáció részét képezi.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón 30 perc
  B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón 30 perc
  C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A) vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón 20%
  B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón 20%
  C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) vizsgarész: Sportmasszázs egészséges sportolón

  Értékelési szempontok:

  A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

  • Ismerje a tájanatómiát; az izmok eredését, tapadását, működését latin nyelven 20%,
  • Ismerje az adott edzésciklus sportmasszázs vonatkozásait, összefüggéseit 20%,
  • Sportmasszázs alapelveinek pontos betartása, a technika helyes kivitelezése, indikáció, kontraindikáció 30%,
  • Korrekt sportoló elhelyezés, a szituáció megoldásához és az intimitás szabályainak betartása. Munka-, baleset- érintésvédelmi, és adatvédelmi szabályok betartása. Aszepszis-antiszepszis ismerete 10%,
  • Önállóan vizsgázik, de közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést folytat. Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a sportoló irányába 20%.

  B) vizsgarész: Sportmasszázs sérült sportolón

  Értékelési szempontok:

  A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

  • Ismerje a tájanatómiát, az izmok eredését, tapadását, működését latin nyelven 20%,
  • Ismerje az adott edzésciklus sportmasszázs vonatkozásait, összefüggéseit 20%,
  • Sportmasszázs alapelveinek pontos betartása, a technika helyes kivitelezése, indikáció, kontraindikáció 30%,
  • Korrekt sportoló elhelyezés, a szituáció megoldásához és az intimitás szabályainak betartása. Munka-, baleset- érintésvédelmi, és adatvédelmi szabályok betartása. Aszepszis-antiszepszis ismerete 10%,
  • Önállóan vizsgázik, de közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést folytat (szakmai latin). Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság és a sportoló irányába 20%

  C) vizsgarész: Rehabilitációs terv készítése, bemutatása

  Értékelési szempontok:

  A vizsgarész megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

  A rehabilitációs terv elégtelen értékelése esetén a projektfeladat is elégtelen, a vizsga tevékenység nem folytatható.

  • Ismerje a tájanatómiát, az izmok eredését, tapadását, működését latin nyelven 20%,
  • Ismerje az általa választott sportoló sportélettani, traumatológiai elváltozásainak sportmasszőr vonatkozásait, összefüggéseit 20%,
  • A vizsgázó által választott sportélettani elváltozás sportmasszázs kezelésének szakmai szempontjai, a választott technika és fogásrendszer helyes kivitelezése 25%,
  • Korrekt sportoló elhelyezés a szituáció megoldásához az intimitás szabályainak betartásával. Munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartása. Aszepszisantiszepszis ismerete 10%,
  • Önállóan vizsgázik, de közben a vizsgabizottság minden tagjával szakmai beszélgetést folytat (szakmai latin), melynek célja az általa választott sportélettani elváltozás kezelési módjának, hatékonyságának bizonyítása. A vizsgázó betartja a feladatelvégzésre szánt időkeretet és a kezelés paramétereit. Megfelelő kommunikáció a vizsgabizottság irányába 25%.

  Az írásbeli vizsga, illetve a projektfeladat bármely vizsgarészének (A-B-C) sikertelen teljesítése esetén a teljes vizsgát (írásbeli és projektfeladat A-B-C vizsgarésze) meg kell ismételni. A projektfeladat végrehajtása során pótfeladat húzására nincs lehetőség.

  A vizsga, elégtelen, ha a vizsgázó:

  • nem ismeri a tájanatómiai fogalmakat latin nyelven, különösen a mozgatórendszer elemeit, az izmok eredését, tapadását és működését és/vagy
  • nem használ sportmasszázs fogásokat és/vagy
  • nem alkalmaz kiegészítő terápiákat és/vagy
  • a sportoló pozicionálása nem megfelelő és testhelyzet-változtatáskor a másik oldalt kezeli és/vagy
  • nem az adott sérülésre megfelelő kezelési tervet állított össze és/vagy
  • nem tarja be az intimitás szabályait.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu