Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - 2024 képzés

Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09135012
 • Szakképesítés megnevezése: Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés munkaterülete:

  A pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató speciális ápolási feladatokat ellátó munkatárs, aki közreműködik a mentális zavarokkal küzdő, valamint a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő betegek szakszerű ellátásában. Kompetencia szintjén állapotfelmérést, betegvizsgálatot, betegmegfigyelést végez, a szakápolás tervezését és kivitelezését végzi. Munkája közben a mindenkori helyzetnek megfelelően alkalmazza a megfelelő kommunikációs technikákat, problémamegoldási módszereket. Aktívan részt vesz a komplex rehabilitáció tervezésében, amely a beteg/kliens intézeti felvételétől a hazabocsátásáig tart. Alkalmazza és kivitelezi a korszerű szocioterápiás módszereket. Edukációt végez a mindenkori állapotjavulás elérése érdekében.

 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0913 03 01 azonosító számú Általános ápoló,
  5 0913 03 04 azonosító számú Csecsemő- és ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. Az alkalmasságot kizáró tényezők: krónikus pszichiátriai betegség vagy veleszületett ártalom, agresszív magatartás, hangulatzavarok, az érdeklődés hiánya, az együttműködés hiánya, orvosi értelemben vett abúzus (gyógyszer, kábítószer, alkohol, egyéb tudatmódosító szerek, eljárások), kommunikációs zavarok. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Pszichiátriai ellátásban, ápolói munkakörben töltött 1 év gyakorlat.

   

 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 760 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A pszichiátriai zavarok gyakorisága elérte a népbetegség szintjét hazánkban az epidemiológiai adatok, illetve a WHO előrejelzései alapján. A mindennapi életben egyre jobban előtérbe kerül az ember megértésének szükségessége, lelki problémáinak felismerése. Az emberek 95%-a nem pszichiáter szakorvost keres fel lelki problémáival, hanem kezelését a családorvostól, illetve egyéb szakmai csoporttól kapja. A pszichiátriai szakápolók és gyógyfoglalkoztatók az egészségügyi ellátórendszer különböző színterein foglalkoznak a lelki betegségek megelőzésével, diagnózisával, terápiájával és rehabilitációjával. Segítséget nyújtanak az önfejlődés útjában álló akadályok felderítéséhez, a tennivalók megfogalmazásához és a szükséges belső erők mozgósításához a betegek számára. Lehetőséget biztosítanak a különféle függőségek leküzdésére irányuló kezelésben való részvételre. Segítik a mentális betegségben szenvedők felépülését, közösségi integrációját, támogatják a mentális egészséghez való visszatérésüket.

 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés elvégzéséről (az előírt elméleti és gyakorlati követelmények teljesítéséről) a képzőintézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A pszichiátriai szakápolás és gyógyfoglalkoztatás elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
  Az írásbeli vizsga során 60 kérdést tartalmazó feladatlapot (tesztet) kell megoldani, amely különböző típusú (például feleletválasztásos, eldöntendő, egymáshoz rendelő, ok-okozati összefüggést mutató, igaz-hamis, számításos és esetbemutatás alapján feleletalkotó) feladatokat tartalmaz.

  A feladatlapot az alábbi témakörök és súlyozási arányok figyelembevételével kell összeállítani:
  - Pszichiátriai szakápolás 35%

  - Interakció a pszichiátriai ellátásban 20%

  - Gyermek- és ifjúságpszichiátria 20%

  - Gyógyfoglalkoztatás 25%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A pszichiátriai szakápolás és gyógyfoglalkoztatás gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat három vizsgarészből áll:
  1. vizsgarész: Ápolási/gondozási/kezelési/edukációs terv készítése (30%)


  2. vizsgarész: Szakápolási/gyógyfoglalkoztató feladatok/kommunikációs helyzetgyakorlatok/ kis csoportban modellezett helyzetgyakorlat megoldása (40%)


  3. Az 1. és 2. vizsgarészhez kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása/szakmai beszélgetés. (30%)


  1. vizsgarész: Ápolási/gondozási/kezelési/edukációs terv készítése (30%)
  A komplex szituációs feladat első részében vizsgaszervező intézmény által összeállított feladatsorból, tételhúzással választott komplex szituációs feladat paraméterei alapján (részletes esetleírás, és/vagy annak megfelelően összeállított ápolási dokumentáció) a vizsgázónak meg kell terveznie tevékenységét.

  2. vizsgarész: Szakápolási/gyógyfoglalkoztató feladatok/kommunikációs helyzetgyakorlatok/ kis csoportban modellezett helyzetgyakorlatok megoldása (40%)
  A komplex szituációs feladat második részében a vizsgázó az 1. vizsgarészhez kapcsolódó diagnosztikus, vagy terápiás tevékenységet, kommunikációs, illetve gyógyfoglalkoztató feladatot mutat be szimulációs környezetben imitátor(ok) bevonásával, szükség esetén fantomok, mulázsok, vagy szimulációs eszközök használatával. Gyógyfoglalkoztatás témakörben, kórházi szocioterápiára illetve munkaterápiára alkalmas helyszínen történik a feladat megoldása. A vizsgázó előkészíti a helyszínt és a feladatutasításnak megfelelően szocioterápiás csoportot vezet.

  3. vizsgarész: Az 1. és 2. vizsgarészhez kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása/szakmai beszélgetés. (30%)

  A vizsga helyszíne: munkahelyi és/vagy szimulációs környezet

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (vizsgarészenként maximum 20-20 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a vizsgatevékenységhez tartozó minden vizsgarész tekintetében külön-külön legalább az 51%-ot elérte.

  Amennyiben a vizsgatevékenységhez tartozó bármely vizsgarész elégtelen, akkor a teljes vizsgatevékenységet meg kell ismételnie a vizsgázónak.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu