Egészségügyi kártevőirtó - 2024 képzés

Egészségügyi kártevőirtó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 10213002
 • Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó
 • KEOR kód: 1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségügyi kártevőirtó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Egészségügyi kártevőirtó képzés munkaterülete:

  Az egészségügyi kártevőirtó a fertőző betegségeket terjesztő és más, az emberi egészségre, káros állati kártevők (rovarok és rágcsálók) elleni védekezés (megelőzés, irtás) területén végzi hivatását, hatósági engedély birtokában.
  Munkáját egészségügyi, oktatási intézményekben, szálláshelyeken, élelmiszerek előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken, vendéglátóipari és közétkeztetési egységekben, mezőgazdasági egységek, állattartó telepek épületeiben, építkezéseken, ipari területeken, pályaudvarokon, kikötőkben, hulladéklerakó telepeken, valamint lakossági és közterületeken végzi.
  Az egészségügyi kártevők higiénés, járványügyi és gazdasági jelentőségének, a kártevők biológiai és életmódbeli sajátosságainak, megelőzési és irtási eljárások módszercsoportjainak és alkalmazásuk lehetőségeinek birtokában, az irtószerek toxikológiai tulajdonságainak, ártalmainak ismeretében, felelősséggel végzi munkáját.
  A jogszabályban meghatározott egyes feladatokat egészségügyi gázmester irányításával végzi.

 • Egészségügyi kártevőirtó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Kártevőirtó tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozásnál betanított kártevőirtóként ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Egészségügyi kártevőirtó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Egészségügyi kártevőirtó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A fertőző betegségeket terjesztő és más, az emberi egészségre káros állati kártevők elleni védekezés fontos közegészségügyi, járványügyi, társadalmilag hasznos tevékenység.

  Az eredményes és biztonságos védekezést csak az egészségügyi kártevők higiénés, járványügyi és gazdasági jelentőségének, a kártevők biológiai és életmódbeli sajátosságainak, a megelőzési és irtási eljárások módszercsoportjainak és alkalmazásuk lehetőségeinek birtokában, az irtószerek toxikológiai tulajdonságainak, ártalmainak és azok megelőzési lehetőségeinek ismeretében lehet felelősséggel elvégezni. Munkaerő-piaci igény folyamatos.

 • Egészségügyi kártevőirtó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Egészségügyi kártevőirtó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Egészségügyi kártevőirtó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres és igazolt teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: „A képesítő vizsgára bocsájtás feltétele: 80 órás irányított gyakorlati oktatáson történő részvétel igazolása. Ez a 80 órás gyakorlati oktatás magában foglalja a vizsgázó számára nélkülözhetetlen ismereteket, így a kártevőirtás minden területére kiterjedő, a felhasználandó irtószerek és eszközök alkalmazásának technológiáját, valamint azoknak a helyszíneknek (pl.: egészségügyi intézmény, szálloda, munkásszállás, konyha, szociális helyiségek, lakás stb.) a bemutatását is, ahol a kártevőirtási tevékenységre döntően szükség van.”

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az egészségügyi kártevőirtás elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Az egészségügyi kártevők biológiája
  • Védekezési módszerek
  • Irtószerismeret
  • Jogszabályismeret
  • Toxikológia
  • Elsősegélynyújtás

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Témakörök szerinti és összesítő értékelés. Bármely témakör elégtelen teljesítése (nem megfelelése) esetén a vizsga eredménye elégtelen.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kártevők elleni védekezés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga helyszíne akkreditált képző intézmény vagy kártevőirtó szakvállalat demonstrációs terme, munkaterülete, amely rendelkezik a programkövetelményben előírt megfelelő eszközökkel és tárgyi feltételekkel. A feladatleírásban meghatározott szituációnak megfelelően kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő irtószert, módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Nem megfelelő technológia-, irtószer kiválasztása, emberi egészséget és környezetet veszélyeztető súlyos szakmai hiba elkövetése, az egyéni védőeszközök nem megfelelő használata esetén a vizsgatevékenység nem elfogadható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu