Általános ápolási és egészségügyi asszisztens - 2024 képzés

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09134008
 • Szakképesítés megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Általános ápolási és egészségügyi asszisztens - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés munkaterülete:

  Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget az alapvető szükségletek (alvás, pihenés, mozgás, higiénés, táplálkozás, normál légzés, testhőmérséklet, ürítés, biztonság) kielégítésében. Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket. Betegmegfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotában bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben. Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi.

  Perifériás rövid kanült gondoz, eltávolít; beöntést ad, sztómazsákot ürít, cserél; bőrtesztet végez; gyomorszondán keresztül táplál; centrális vénakanülből (CVK) vért vesz; intramuscularis injekciót bead; előkészít gyógyszereléshez, infúziós terápiához; közreműködik gyógyszerelésben; segédkezik infúziós terápia kivitelezésében (infúziós palackot cserélhet, cseppszámot megváltoztathat, de nem indíthat új terápiát); kötéscserét végez az intravénás kanül helyén (kivétel: CVK). Midline katétert és IV kanült eltávolít. Előkészíti és felkészíti a beteget: egyes diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, asszisztál egyes beavatkozásoknál; akut sebeket ellát, oxigénterápiát alkalmaz alacsony nyomású rendszerekkel; felismeri a nyomási fekély jeleit, súlyosságát felméri. Beadja az elrendelt fájdalomcsillapítót, hányáscsillapítót, antikoagulánst, diuretikumot, kortikoszteroidot, fiziológiás oldatot, heparinos fiziológiás oldatot és 14 éves kor felett glukózt. Részt vesz a beteg műtéti előkészítésében, a betegdokumentáció vezetésében, a kötések cseréjében, a beteg szükségleteit kommunikálja a képzett ápoló felé; EKG-t készít; elvégzi a szükséges vér- és váladékminták (széklet, vizelet, köpet, torokszem-orr-fülváladék, sebváladék, hányadék, széklet) vételét, tárolását és szállítását a laboratóriumba. Munkája során betartja a munkavédelmi, egészségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás során, valamint munkatársi kapcsolataiban.

 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

  A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1300 óra
 • Maximális óraszám: 1500 óra
 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg-szakellátásban zajló ápolásgondozás és rehabilitáció meghatározó és fontos szereplője, aki munkáját a felettes ápoló irányításával végzi, a szakápolási feladatokat ellátó szakemberek munkáját folyamatos jelenléttel és közreműködéssel segítve. Ellátja mindazon, a szakellátás tevékenységeit kiegészítő feladatokat, melyek a kórházi ápolás és gondozás, rehabilitáció folyamatában alapvetőek, munkájával tehermentesíti az egészségügy szakembereit a betegellátás szükséges, alapápolási, gondozási feladataitól. A járóbeteg-szakellátás területén a szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit. Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens iránti munkaerő-piaci igény folyamatos, különösen a pandémia utóbbi éveiben tapasztalt, az egészségügyi ellátórendszer időszakos és robbanásszerű igénybevétele tekintetében.

 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: Portfólió leadása. A vizsgázó a szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal a képzésszervezőnek megküldi elektronikusan és/vagy papíralapon 1 példányban.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Alapápolás, gondozás és asszisztálás alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a Szakmai követelmények tudáselemeinek mérésére irányul. A vizsgatevékenység összesen 60 kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató, számításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt. Az eszközismerethez ábrák használata ajánlott.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az általános ápoló és egészségügyi aszszisztens feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat három vizsgarészből áll:

  1. vizsgarész: Portfólió bemutatása 10%
  2. vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 45%
  3. vizsgarész: Az A) és B) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés 45%

  A) vizsgarész: Portfólió bemutatása

  A vizsgázó tanulmányok alatti haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból a megadott szempontok szerint összeállított dokumentum, amely magában foglalja a gyakorlatok helyét és a mentoráló gyakorlati oktató/gyakorlati oktatást végző nevét és az általa hitelesített gyakorlati munkanaplót. A portfólió kötelező és választható elemekből épül fel.

  A portfólió kötelező elemei: A szakmai gyakorlat alatt elvégezett tevékenységek az alábbi beavatkozások mentén (a portfólió értékelése során súlyaránya 35%)

  • 10 db invazív beavatkozásnál való asszisztálás
  • 10 db invazív beavatkozás elvégzése
  • Minden kompetenciaszintű non-invazív vizsgálat (vérnyomás, pulzus, légzés, testhőmérséklet, SpO2, EtCO2 mérése) elvégzése legalább 10 alkalommal
  • 10 db osztályos gyógyszerelés felügyelet mellett

  A portfólióban meg kell jelölni a gyakorlat/beavatkozás helyszínét időpontját. A portfólióban az ápolói részvétel a beavatkozások elvégzésének igazolása, az abban elvégzett ápolási tevékenységek leírása szerepeljen.

  Esetbemutatás (a portfólió értékelése során súlyaránya 35 %): A fent leírt teendők közül egy, a képzésben résztvevő által elvégzett ápolói feladat bemutatása önreflexióként. Az esetismertetés az alábbiakra térjen ki: a beavatkozás pontos leírása, a betegmegfigyelés beavatkozás körüli szempontjai, a betegbiztonság, az aszepszis-antiszepszis szabályai, valamint a dokumentálásra vonatkozó szabályok.

  A portfólió választható elemei: (a vizsgázó legalább egyet választ, mely a portfólió értékelése során súlyaránya 30 %)

  • Szakmai események, amelyeken részt vett a képzésben résztvevő a képzés időtartama alatt (kórház-, klinika látogatások, szakmai bemutatók, szakterülettel összefüggő ismeretterjesztő előadás, szakmát népszerűsítő rendezvények, munkahelyi szakmai rendezvények, hobby, önkéntes tevékenykedés, stb.)
  • Saját tudományos munka bemutatása
  • Dicséretek, elismerések, ajánlások a képzésben résztvevő szakmai teljesítményével kapcsolatban
  • Karrierterv és egészségügyi motivációs terv

  B) vizsgarész: Szimulációs körülmények között zajló vizsga (időtartama 15 perc)

  A vizsgaközpont által összeállított feladatsorból tételhúzással választott beteg nélküli szituációs feladatok elvégzése, illetve az invazív tevékenységek bemutatása szimulációs eszközök használatával, szükség esetén imitátorok bevonásával.

  • Vitális paraméterek (testhőmérséklet, légzésszám mérése, pulzusszám, vérnyomás) mérése
  • Artériás oxigéntelítettség noninvazív mérése, pulzusoximetria.
  • Vénás vérvétel kivitelezése zárt vérvételi eszközrendszerrel
  • Vérgázanalízis: előkészítés kapilláris astrup mintavételhez és kivitelezés,
  • Injekciózás: subcutan injekció
  • Injekciózás: intramuscularis injekció
  • Asszisztálás injekciózás során: vénás injekció percutan bejuttatása
  • Asszisztálás injekciózás során: vénás injekció-perifériás és centrális vénás kanülbe
  • Injekciózás: intracutan injekció
  • Vérvétel ujjbegyből vércukor érték meghatározás céljából
  • Vérvétel kivitelezése zárt vérvételi rendszerrel
  • Perifériás kanül előkészítése bevezetéshez és gondozása
  • Beöntés adása
  • Colostoma, ileostoma ellátása, zsák cseréje, székletminta vétele
  • Betegmegfigyelő monitor alkalmazása non-invazív mérőműszerekkel
  • Infúzió összeállítása
  • EKG-vizsgálat (rutin 12 elvezetéses EKG-vizsgálat) kivitelezése
  • A gyógyszerek bejuttatása: oralis, nasalis, sublingualis úton történő gyógyszerelés
  • A gyógyszerek bejuttatása: szembe, fülbe cseppentés
  • Trombózis profilaxis - folyamatos rugalmas kompresszió alkalmazása, lymphoedema prevenciója
  • Gyógyszerelés, a gyógyszerek bejuttatása : transzdermális, hüvelyi és rectalis úton történő gyógyszerelés
  • Hólyagkatéterezés: előkészítés és asszisztálás női betegen, a katéterről való leszoktatás menete, vizeletvizsgálat kivitelezése gyorsteszt segítségével
  • Hólyagkatéterezés: előkészítés és asszisztálás férfibetegen, vizeletmintavételi és vizeletgyűjtési módok, lehetőségek
  • Inkontinens beteg ellátása
  • Légúti váladék eltávolításához előkészítés és asszisztálás. Váladékok, orr-garat, köpet mintavétel technikái
  • Nyomási fekély felmérése és ellátása
  • Oxigénterápia megvalósítása alacsony nyomású rendszerekkel
  • Sebgondozás, sebellátás, fedőkötés készítése
  • Félautomata és automata defibrillátor használata
  • Maszkos-ballonos lélegeztetés
  • BLS kivitelezése
  • Vércukrot mérése és az eredmény értékelése
  • Ágy melletti gyorstesztek alkalmazása (vizelet, bőrteszt)
  • Gyomormosáshoz, gyomorszonda levezetéséhez előkészítés, asszisztálás a beavatkozás végrehajtásában, gyomorszondán keresztül táplálás

  C vizsgarész: A) és B) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés

  A vizsgarész alkalmával a vizsgázó bemutatja portfólióját. Portfóliójával és gyakorlati vizsgamunkájával kapcsolatosan a vizsgabizottság által megfogalmazott kérdésekre válaszol, a vizsgabizottság tagjaival szakmai megbeszélést folytat, maximum 15 percben.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte, és minden vizsgarészt sikeresen teljesített.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu