Nefrológiai szakápoló - 2024 képzés

Nefrológiai szakápoló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09135011
 • Szakképesítés megnevezése: Nefrológiai szakápoló
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nefrológiai szakápoló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Nefrológiai szakápoló képzés munkaterülete:

  A nefrológiai szakápolás az ápolás azon területe, mely a vesebetegek és családjaik sajátos ápolási igényeinek kielégítésére szakosodott.

 • Nefrológiai szakápoló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0913 03 01 azonosító számú Általános ápoló,
  5 0913 03 04 azonosító számú Csecsemő- és ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  az egészségügyi szolgáltatások nyúj-tásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítéséről szóló 40/2004 (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságit kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
  A munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.) rendelet 4 § (3) pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Belgyógyászat/kardiológia/gasztroenterológia/infektológia/hematológia/pulmonológia/ onkológia/nefrológia/gyermekgyógyászat profilú osztályon illetve szakrendelőben, vagy intenzív terápiás osztályon, ápoló/asszisztens munkakörben eltöltött 2 év igazolt gyakorlat.

 • Nefrológiai szakápoló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 820 óra
 • Maximális óraszám: 900 óra
 • Nefrológiai szakápoló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A krónikus vesebetegek (KVB) száma világszerte nő a diabetes mellitus, a hypertonia, és az elhízás járványszerű terjedésének, valamint az átlagos emberi élettartam fokozatos emelkedésének köszönhetően. A populáció 8-14%-a szenved a KVB valamelyik stádiumában a világon, Magyarországon a számuk óvatos becslés szerint is legalább 1.5 millióra tehető. Az élettartam növekedésével a magasvérnyomás, a cukorbetegség, valamint a krónikus veseelégtelenség kialakulásának kockázata nő. A krónikus veseelégtelenség szűrése, lehetőség szerinti kivédése, illetve kezelése egyre több embert érintő, fontos népegészségügyi feladattá vált. A vesebetegségek korai felismerése és kezelése bizonyítottan költséghatékony, hiszen a krónikus veseelégtelenség nem gyógyítható, így a beteg élete végéig tartó kezelésre szorul. Ha a krónikus veseelégtelenséget nem ismerik fel időben, a betegnek vesepótló kezelésre (dialízis, transzplantáció) lesz szüksége, ami extrém költségigényessége miatt jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Napjaink nefrológiai szakápolója a nefrológiai ellátórendszer és a nefrológiai team nélkülözhetetlen tagja, ezért teljesértékű munkájukhoz elengedhetetlen szakmai képzésük és folyamatos szakmai fejlődésük.

 • Nefrológiai szakápoló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Nefrológiai szakápoló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Nefrológiai szakápoló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés elvégzéséről (az előírt elméleti és gyakorlati követelmények teljesítéséről) a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A nefrológiai betegellátás és szakápolás elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
  Az írásbeli vizsga során 60 kérdést tartalmazó feladatlapot kell megoldani, amely különböző típusú (feleletválasztásos, eldöntendő, egymáshoz rendelő, ok-okozati összefüggést mutató, igaz-hamis, számításos, esetbemutatás alapján feleletalkotó és esszé típusú) feladatokat tartalmaz.

  A feladatlapot az alábbi témakörök és súlyozási arányok figyelembevételével kell összeállítani:
  - A nefrológiai szakápolás kórtani-gyógyszertani alapjai 20%

  - A nefrológiai szakápolás belgyógyászati alapjai 20%

  - Nefrológiai szakápolás a prevenciós és konzervatív ellátásban 20%

  - Nefrológiai szakápolás a dialízis időszakban 20%

  - A vesepótlás – transzplantáció szakápolói támogatása 20%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A nefrológiai betegellátás és szakápolás gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat két vizsgarészből áll:
  1. vizsgarész: Szituációs gyakorlati vizsgamunka (70%)
  2. vizsgarész: Az 1. vizsgarészhez kapcsolódó szakmai kérdések megválaszo-lása/szakmai beszélgetés (30%)

  1. vizsgarész: A gyakorlati vizsgamunka végrehajtása valóságos betegellátást imitáló szimulációs környezetben, a vizsgaszervező intézmény által összeállított feladatsorból, tételhúzás alapján történik. A vizsgázó komplex szituációs feladatot old meg imitátor(ok) bevonásával, a diagnosztikus-, illetve terápiás célú invazív tevékenysége(ke)t fantom(ok), mulázs(ok), és/vagy szimulációs eszköz(ök) használatával, majd tevékenységét dokumentálja. A feladatsor a szakmai követelményeket tartalmazó táblázat készség-, és képességelemeinek komplex mérésére és értékelésére irányul. (időtartama maximum 30 perc).

  2. vizsgarész: Strukturált referálás a vizsgabizottság számára, szakmai kérdések megválaszolása, szakmai beszélgetés (időtartama maximum 15 perc). A vizsgázó az 1. vizsgarésszel kapcsolatosan a vizsgabizottság által megfogalmazott kérdésekre válaszol, a vizsgabizottság tagjaival szakmai megbeszélést folytat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a vizsgatevékenységhez tartozó minden vizsgarész tekintetében külön-külön legalább az 51%-ot elérte.

  Amennyiben a vizsgatevékenységhez tartozó bármely vizsgarész elégtelen, akkor a teljes vizsgatevékenységet meg kell ismételnie a vizsgázónak.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu