Reumatológiai szakápoló - 2024 képzés

Reumatológiai szakápoló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09135009
 • Szakképesítés megnevezése: Reumatológiai szakápoló
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Reumatológiai szakápoló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Reumatológiai szakápoló képzés munkaterülete:

  A reumatológiai szakápoló reumatológiai betegségben szenvedő betegeket ápol, gondoz kórházi fekvőbeteg-szakellátó osztályon, járóbeteg-szakellátó szakrendelésen, nappali kórházban, reumatológiai centrumként működő részlegeken. Anatómiai, élettani-kórélettani, szakápolási, fizioterápiás, pszichológiai, ergoterápiás, egészségnevelési, valamint rehabilitációs ismeretek birtokában egyénre szabottan kezeli, gondozza, edukálja a betegeket, a hozzátartozókat a specifikus szakellátás és a komplementer medicina módszereivel. Kompetenciaszintjének megfelelően – Nemzeti Mozgásszervi Programban megfogalmazott elvekkel összhangban – közreműködik a szekunder és tercier prevencióban, tanácsot ad az egészségpedagógiai, didaktikai alapelvek alapján a betegséggel kapcsolatos speciális ismeretekre, az életmódra, a szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközök alkalmazására vonatkozóan. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben levő jogi és minőségirányítási szabályok szerint.

 • Reumatológiai szakápoló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: érettségi végzettséget követő minimum három éves és legalább MKKR 5 besorolású ápoló, csecsemő- ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év reumatológiai osztályon ápoló, illetve csecsemő- és gyermekápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

 • Reumatológiai szakápoló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Reumatológiai szakápoló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A reumatológiai kórképek a mozgásszervek fájdalommal és/vagy funkciózavarral járó, nemtraumás eredetű megbetegedései. Azokat a betegségeket soroljuk ide, melyek elsősorban - vagy esetenként kizárólag - a mozgásszerveken játszódnak le, tudva azt, hogy más szervek betegségei is gyakran okoznak mozgásszervi tüneteket.

  A mozgásszervi megbetegedések világszerte kiemelkedő és egyre növekvő népegészségügyi problémát jelentenek, ami komoly terhet ró az egyénre, a családra és a társadalomra egyaránt. A porc- és csontbetegségben szenvedők száma folyamatosan emelkedik, aminek oka az életkor meghosszabbodásában és a civilizációs ártalmak fokozott hatásában is keresendő. Ma Magyarországon ezen betegek együttes számát mintegy kétmillióra becsüljük. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a gyulladásos kórképek elsősorban a fiatal és középkorú felnőtteket érintik, és a gyermekeket sem kímélik. Hangsúlyozandó, hogy a mozgásszervi betegségek közül a több szervrendszert érintő poliszisztémás autoimmun kórképek és a rheumatoid arthritis (RA) is értékelhetően magasabb halálozással járnak, az RA-s betegek átlagos életkora hozzávetőleg tíz évvel rövidebb, mint az átlagnépességé. Az osteoporosis (csontritkulás) talaján kialakult combnyaktáji törések után mintegy 15–20%-os extra halálozás következik be a törést nem szenvedett, hasonló korú populációhoz képest.

  A reumatológiai betegek életminősége már a betegség korai szakában jelentősen romlik, a betegek számottevő része különböző fokban mások segítségére szorul. A rövid távú keresőképtelenség és a tartós rokkantság okai között, valamint a kapcsolódó direkt és indirekt egészségügyi költségek megoszlásában a mozgásszervi betegségek egyaránt dominálnak a keringési rendszer betegségei, a daganatok és a mentális kórképek mellett.

  Az Európai Unió országaiban a reumatikus betegségek százmilliónál több polgárt érintenek, a rövid munkaképtelenség 50%-át, a tartós munkaképtelenség 60%-át teszik ki, és az éves direkt és indirekt költségek mintegy 240 milliárd euró nagyságrendűek (Hungarian Association of Rheumatologists et al., 2011).

  A betegségek súlyán túlmenően a reumatológiai szakterület jelentőségét az utóbbi években itt végbement hallatlan fejlődés és szemléletváltozás adja. Az élő szövetek és a reumatológiai kórképek alapfolyamatainak megismerése napjainkban rendkívül gyorsan vezet el az ezeket előnyösen befolyásolni tudó evidence-based (bizonyítékokon alapuló) gyógyszerek kifejlesztéséhez és széles körű klinikai alkalmazásához. Ezt bizonyítják azok a betegségmódosító innovatív készítmények, melyeket a gyulladásos ízületi megbetegedések vagy az osteporosis mindennapi terápiájában sikerrel alkalmaznak.

 • Reumatológiai szakápoló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Reumatológiai szakápoló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Reumatológiai szakápoló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A reumatológiai szakápolás alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a 9. Szakmai követelmények tudáselemeinek mérésére irányul, mely komplexitása révén, a tevékenységkör során szerzett ismeretek integritására és kapcsolatrendszerének átlátására is rávilágít.

  A vizsgatevékenység összesen 60 kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató, számításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Reumatológiai szakápolói tevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:


  A) Eredeti munkakörnyezetben végzett vizsga
  A vizsga helyszíne: reumatológiai és fizioterápiás ellátást nyújtó, III. progresz-szivitású szintű fekvőbeteg ellátó intézmény

  A vizsgázó a gyakorlati vizsga megkezdése előtt tételt húz, melyet követően az osztályon megkezdi vizsgatevékenységét. A kihúzott vizsgafeladat beteg-esetének a reumatológiai betegségekre vonatkozó szakmai irányelveknek, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően kell ellátnia és dokumentálnia a reumatológiai szakápoló tevékenységhez kapcsolódó szakápolói feladatokat, majd a szakmai beszélgetés során a vizsgázónak össze kell foglalnia az adott betegséghez tartozó anatómiai/élettani/kórélettani alapokat, a kórkép lényegét, tünettanát, diagnosztikus, terápiás lehetőségeit és ápolási/szakápolási specialitásait. A vizsgázó a tevékenységét a reumatológiai osztályon dolgozó minimum 5 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező ápoló felügyelete mellett végzi. A vizsgarész során a vizsgázó megfigyelésére valós munkakörnyezetben történő munkavégzés közben kerül sor.

  Az A) vizsgarész súlyaránya: 40%

  Az A) vizsgarész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc


  B) Szituációs feladat (vizsgaremek)
  A vizsga helyszíne: demonstrációs környezet/Skill labor

  A szakmai követelmények alapján, vizsgaszervező intézmény által összeállított feladatsorból, tételhúzással választott, beteg nélküli szituációs feladatok elvégzése, egy speciális reumatológiai szakápolói tevékenység bemutatása szimulációs eszközök használatával és szükség esetén imitátorok bevonásával.
  Kötelezően elvégzendő feladat az alábbi témakörökből:

  • biológiai terápia betegút tervezése
  • reumatológiában használatos speciális tesztek felvétele és értékelése
  • ízületek vizsgálatának módszerei és értékelése
  • gyógyászati segédeszközök biztonságos és rendeltetésszerű használatának módszertana

  A B) vizsgarész súlyaránya: 30%

  A B) vizsgarész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu