Webfejlesztő - 2024 képzés

Webfejlesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135001
 • Szakképesítés megnevezése: Webfejlesztő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 8
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Webfejlesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Webfejlesztő képzés munkaterülete:

  A napjainkban készülő szoftverek túlnyomó többsége ma már webes környezetben működik, ezért napjainkban egyetlen programozó vagy szoftverfejlesztő sem nélkülözheti a webes technológiák ismeretét. A webfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki általános programozási tudásán felül képes webes környezetben működő alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan képes egyszerűbb vagy közepesen komplex webes alkalmazás teljes kivitelezésére, beleértve a szerveroldali komponens (backend) elkészítését, a kliens oldali komponens (frontend) programozását, illetve a kapcsolódó adatbázis-kezelési séma kialakítását. Csapatban elvégzi komplexebb webes rendszerek backend vagy frontend komponenseinek, vagy azok részkomponenseinek önálló kivitelezését. A fenti feladatok elvégzéséhez magabiztos és naprakész tudással és gyakorlati készséggel rendelkezik a legfontosabb webes technológiák területén. Szabványos weboldalakat készít HTML5 leíró nyelven, weboldalakat formáz CSS3 stíluslapok segítségével. Dinamikus weboldalak programozását végzi JavaScript nyelven. Kliens oldali alkalmazásokat készít JavaScript keretrendszer segítségével (pl. React, Vue, Angular). Szerveroldali alkalmazásokat készít arra alkalmas nyelv vagy keretrendszer segítségével (pl. Node.js, PHP, Laravel, Spring stb.)
  Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Webfejlesztő képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-21
szombat
09:00 - 16:00
Online
2024-09-23
hétfő, kedd, szerda
09:00 - 14:00
Tantermi
2024-09-23
hétfő, kedd, szerda
09:00 - 14:00
Online
2024-09-24
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15
Online
 • Webfejlesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:

  • magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):
   • egyszerű és adatszerkezetek
   • vezérlési szerkezetek
   • függvények és eljárások
   • egyszerű algoritmusok alkalmazása
  • alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
  • HTML5 alapismeretek és azok alkalmazása
  • CSS3 alapismeretek és azok alkalmazása
  • JavaScript alapismeretek és azok alkalmazása
  • Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása

  A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

  1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.
  2. Egy kiadott minta szerinti egyszerű weblapot kell létrehoznia HTML5 és CSS3 ismereteinek felhasználásával.
  3. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL segítségével.
 • Webfejlesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 550 óra
 • Webfejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Léteznek olyan munkakörök és feladatok a szoftverfejlesztés területén, melyek technikusi szintű ismereteket igényelnek, de ellátásukhoz a szoftverfejlesztő technikus alapképzés során megszerzett ismereteken túl további speciális tudásra és készségekre van szükség. Mivel napjainkban nagyon megnőtt a munkaerőpiaci kereslet a webes technológiákhoz értő szakemberek iránt, ezért ilyen kiemelt területnek számít a webfejlesztés. A webfejlesztő képzés során ezeket az ismereteket és gyakorlati készségeket szerezhetik meg a már végzett szoftverfejlesztő technikusok, de a képzés nyitva áll azok számára is, akik hasonló szintű programozási ismereteket önállóan vagy más képzések során szereztek meg.

 • Webfejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Webfejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Webfejlesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Webfejlesztés projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Webfejlesztés vizsgaremek vizsgarész

  A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex webes alkalmazást kell lefejlesztenie saját döntése alapján egyénileg választott témában.

  Az alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

  • Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
  • Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósít.
  • RESTful architektúrának megfelelő szerver és kliens oldali komponenseket egyaránt tartalmaz.
  • Szerveroldali renderelést használó komponenst (pl. admin felület) is tartalmaz.
  • A kliens oldali komponens egyaránt alkalmas asztali és mobil eszközökön történő használatra.
  • A forráskódnak a tiszta kód elveinek megfelelően kell készülnie.
  • A szoftver célját, komponenseinek technikai leírását, működésének műszaki feltételeit és használatának rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció is része a csomagnak.

  A vizsgaremek benyújtásának módja:

  A kész csomagot a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani GitHub vagy más hasonló szolgáltatás segítségével megosztva. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • A szoftver forráskódja
  • Az adatbázis adatbázismodell-diagramja
  • Az adatbázis export fájlja (dump)
  • A szoftveralkalmazás dokumentációja

  A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a

  • szoftver célját
  • műszaki megvalósítását
  • működését
  • forráskódját

  A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  B) Webfejlesztés gyakorlati feladat

  A vizsgafeladat során a vizsgázónak a vizsgaközpont által meghatározott egyszerű webes alkalmazást kell létrehoznia, mely az alábbi komponenseket és funkciókat valósítja meg:

  • Backend programozást (adatbázis lekérdezést is végző, néhány végpontot tartalmazó REST API kiszolgáló létrehozása)
  • Frontend programozást (HTML / CSS / JavaScript vagy JavaScript keretrendszer / REST API kliens)

  A feladat megoldását a vizsgaközpont által összeállított, a fenti elvárásokon alapuló, a vizsga megkezdése előtt titkosan kezelt részletes feladatutasítás és értékelési útmutató alapján kell végezni. A vizsgarészhez a vizsgaközpont a vizsgához rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra használatára, valamint internet elérés igénybevételének módjára vonatkozó útmutatót bocsájt a vizsgázók rendelkezésére.

  A vizsgafeladat elkészítésére 210 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

  A.) Webfejlesztés vizsgaremek vizsgarész:

  • az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége): 15 pont
  • adatok kezelésének tervezése és megvalósítása: 10 pont
  • funkcionalitás: 10 pont
  • megjelenés és használhatóság különböző képernyőméretek esetén: 5 pont
  • a kód minősége: 5 pont
  • a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
  • az alkalmazás bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont

  B.) Webes alkalmazásfejlesztés gyakorlati feladat vizsgarész:

  • A feladatban előírt funkcionalitás: 30 pont
  • Adatbáziskezelés: 10 pont
  • Kód minősége: 5 pont

   A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu