Vállalati full-stack szoftverfejlesztő - 2024 képzés

Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135012
 • Szakképesítés megnevezése: Vállalati full-stack szoftverfejlesztő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vállalati full-stack szoftverfejlesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés munkaterülete:

  A Vállalati full-stack fejlesztő olyan szakember, aki értékes tagja lehet a vállalati szintű alkalmazások fejlesztő csapatának. Mind a szerver-, mind a kliens oldalon tájékozott a legújabb technológiák terén, és több keretrendszerrel számottevő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Nemcsak kisebb, különálló alkalmazásokat tud készíteni, hanem képes érdemben részt venni kiterjedt vállalati alkalmazások fejlesztésében is. Ismeri az ilyen feladatoknál leggyakrabban alkalmazott architektúrákat és elemi biztonsági követelményeket és megoldásokat. Képes megtervezni és megvalósítani relációs és nem relációs adatbázisokkal való együttműködést. Jártas az alkalmazások életútjának minden fázisában, bevethető tesztautomatizációval, illetve folyamatos integrációval és deploymenttel kapcsolatos megoldások kialakításában, akár konténerizált és felhő alapú környezetben is. Alapvető készségeihez tartozik a csapatban való agilis és produktív működés.

 • Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: középfokú angol nyelvvizsga, vagy ennek hiányában, a képző által szervezett előzetes szintfelmérő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 800 óra
 • Maximális óraszám: 1600 óra
 • Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hazai informatikai munkaerőpiacon hatalmas űr tátong a magasan képzett, sokoldalú ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező fejlesztők terén. Ezt az űrt eltérő okokból sem a hagyományos, 3-5 éves felsőfokú képzések, sem az egy-két hónapos képzési programok nem tudják betölteni. Ezekhez a munkakörökhöz mind adaptív, generalista tudásra, mind kiérlelt programozói rutinra, mind a legújabb technológiák ismeretére szükség van. A Vállalati fullstack szoftverfejlesztő szakképesítés olyan képzést biztosít, amely a szükséges területekre fókuszálva az egyéni és csapatmunka tapasztalatára épít, így ésszerű idő alatt képes kellően megalapozott gyakorlatias tudással és készségekkel rendelkező szakembereket adni a vállalati szektornak.

 • Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Full-stack szoftverfejlesztő ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések: 50 db feleletválasztásos tesztkérdés
  • A kérdések témaköre: Full-stack szoftverfejlesztő ismeretek
  • A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100% ● 50 db tesztkérdés full-stack szoftverfejlesztő ismeretekből - (50 x 2 pont) 100%

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • A helyes válasz 2 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Full-stack szoftverfejlesztő projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása A gyakorlati vizsga egy előre elkészített gyakorlati feladat - vizsgaremek - (full-stack webes alkalmazás) megvédéséből áll.

  A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy fullstack webes alkalmazást kell elkészítenie, tesztekkel lefedve, konténerizálva. Az alkalmazással kapcsolatos elvárások:

  • Valós életből vett igényeket elégítsen ki
  • Adattárolást/adatkezelést is valósítson meg relációs és/vagy NoSQL adatbázis segítségével.
  • Háromrétegű architektúra használatával legyen megvalósítva az alkalmazás.
  • A kliens oldali rész legyen responsive.
  • A forráskód meg kell feleljen a tiszta kód elveinek.
  • Az alkalmazáshoz markdown formátumban készüljön el a dokumentáció, mely tartalmazza az alkalmazás telepítését, konfigurálását, célját, valamint a végpontok legyenek az OpenAPI szabványnak megfelelően dokumentálva.

  A projektfeladat benyújtásának módja

  A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani verziókövető rendszeren keresztül (pl. GitHub, GitLab, BitBucket stb.). A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a

  • szoftver célját
  • műszaki megvalósítását
  • működését
  • forráskódját

  A projektfeladat bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Fullstack webes alkalmazás projektfeladat vizsgarész (összesen 100 pont):

  • az alkalmazás konténerizált, a telepítési útmutató segítségével egyszerűen telepíthető és futtatható: 20 pont
  • az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége): 20 pont
  • adatok kezelésének tervezése és megvalósítása: 10 pont
  • funkcionalitás, hibamentesség: 15 pont
  • megjelenés és használhatóság különböző képernyőméretek esetén: 5 pont
  • a kód minősége: 15 pont
  • a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
  • az alkalmazás bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 10 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Kivéve amennyiben a projektfeladat bemutatása közben kiderül, hogy a projektfeladat nem a vizsgázó szellemi műve, ahhoz jelentős külső segítséget vett igénybe, akkor a vizsgatevékenység nem eredményes.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu