Adatbázis üzemeltető (specialista) - 2024 képzés

Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135008
 • Szakképesítés megnevezése: Adatbázis üzemeltető (specialista)
 • KEOR kód:
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Adatbázis üzemeltető (specialista) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés munkaterülete:

  Az Adatbázis üzemeltető (specialista) az informatikai rendszerüzemeltetés munkaterületen belül egy speciális munkakört képvisel. Munkája során elvégzi a Junior rendszerüzemeltető munkakör jellemző feladatait, ezek közül is kiemelten a következőket:

  • SQL szervereket telepítés és felügyel. Elhárítja az SQL szervereken felmerülő hibákat.
  • Alapszinten használ és adminisztrál virtualizált/konténerizált erőforrásokat és szolgáltatásokat.
  • Összetett alkalmazásokat futtat alkalmazásszervereken.
  • Különféle operációs rendszerekben hozzáférést, erőforrásokat és költségeket szabályoz.

  A fentieken felül:

  • Haladó szinten használja az SQL nyelvet
  • Egy adatbázis alapvető karbantartási és beállítási műveleteit hajtja végre, a hozzáféréseket menedzseli.
  • Nyomon követi a relációs adatbázisok teljesítményét.
  • Az adatbázisok magasabb elérhetőségét biztosítja.
  • Az üzemeltetés során fellépő hibákat elhárítja.
  • Szerveroldalon bővíti az adatbázisok lehetőségeit.
  • Alapszinten használja a legelterjedtebb NoSQL megoldásokat.

Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-24
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15
Online
 • Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 06134006 Junior rendszerüzemeltető szakképesítésben meghatározott szakmai kompetenciák megléte a ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 320 óra
 • Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Szinte valamennyi vállalat és szervezet, amely használ és kezel adatokat, rendelkezik adatbázissal. A piacon nagyon keresettek azok a szakemberek, akik magas szintű tudással rendelkeznek a relációs adatbázisok használata, illetve üzemeltetése terén. Kiemelkedő igény mutatkozik azok iránt, akik kellő mélységű tudással és tapasztalattal bírnak ahhoz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát és gyors elérhetőségét. A kezelt adatok mennyisége és az adatbázisok szerepe évről évre tovább nő, és egyre újabb igények és technológiai megoldások jelennek meg. Egészen biztos, hogy ezen a területen eligazodó és megoldásokat nyújtani tudó szakemberekre hosszú távon szükség lesz.

  Az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető, vagy az alacsonyabb szintű junior rendszerüzemeltető készségekkel rendelkező informatikusok számára az adatbázis üzemeltető (specialista) szakképesítés olyan továbbfejlődési és specializálódási lehetőséget teremt, amivel nagyobb eséllyel találnak maguknak magasabb presztízsű munkahelyet.

 • Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Adatbázis üzemeltető (specialista) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Adatbázis ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések száma, típusa: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
  • A tudásfelmérő teszt az SQL nyelvvel, az adatbázisok tervezésével, karbantartásával és programozásával, valamint a NoSQL lehetőségeivel kapcsolatban.
  • A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:
   • 15 db kérdés adatbázis tervezés ismereteiből
   • 15 db kérdés SQL ismeretekből
   • 7 db kérdés az adatbázis adminisztráció ismereteiből
   • 3 db kérdés NoSQL ismeretekből

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  • 40 x 2,5 pont = 100 pont/100%.

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Adatbázis üzemeltetés gyakorlati feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A. Adatbázis tervezés vizsgaremek vizsgarész: A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex alkalmazás adatbázisát kell megterveznie és elkésztenie saját döntése alapján egyénileg választott témában. Az adatbázisnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

  • Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
  • Harmadik normálformának megfelelő adatmodellt használ.
  • Megfelelő adattípusokat használ.
  • Az elsődleges és idegen kulcsokat használ, valamint megszorításokat is tartalmaz.
  • Szerveroldali programozott funkciókat (pl. tárolt eljárásokat, függvényeket, vagy triggereket) és nézeteket is tartalmaz.
  • A szoftver célját, komponenseinek technikai leírását, működésének műszaki feltételeit és használatának rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció is része a csomagnak.
  • A szoftver várható használatának megfelelő indexeket tartalmaz.
  • Felhasználókat is tartalmaz megfelelő jogosultságokkal.

  A vizsgaremek benyújtásának módja: A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani egy webes felületen keresztül, vagy fájlmegosztó szolgáltatás segítségével megosztva vagy e-mail formájában elküldve. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • SQL kód, amely a fenti leírt elvárásoknak megfelelő adatbázist létrehozza
  • Az adatbázis adatbázismodell-diagramja
  • Az adatbázis biztonsági mentése (backup)
  • Az adatbázis dokumentációja

  A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a

  • szoftver célját
  • műszaki megvalósítását
  • működését
  • forráskódját

  A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  B. Adatbázis tervezés és üzemeltetés gyakorlati feladat vizsgarész

  Öt gyakorlati feladat, amelyek a következőkből állnak:

  • 2 db haladó SQL lekérdezések feladat (al-lekérdezések, beépített függvények, halmazműveletek)
  • 1 db adatbázis-tervezéssel kapcsolatos feladat (normálforma használat, elsődleges és idegen kulcsok, megszorítások)
  • 1 db adatbázis-adminisztrációval kapcsolatos feladat (biztonsági mentés, helyreállítás, jogosultságkezelés, felhasználói csoportok kezelése, karbantartási műveletek)
  • 1 db SQL tárolt eljárások készítésével kapcsolatos feladat

  A munkája során figyelnie kell a területen szokásos paradigmák és elvek betartására. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával azt webes felületen keresztül, vagy e-mail formájában kell beadnia.

  A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

  A. Adatbázis tervezés vizsgaremek vizsgarész

  • az adatbázis átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg az adatbázis a kitűzött célt, az adatmodell minősége): 35 pont
  • jogosultságkezelés: 5 pont
  • a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
  • az adatbázis bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont

  B. Adatbázis tervezés és üzemeltetés gyakorlati feladat vizsgarész:

  • Minden feladat tökéletes megoldásával 10-10 pont szerezhető.
  • 2 db haladó SQL lekérdezések feladat elvégzésére a lokális szerveren, melyek képesek megjeleníteni az adott rendszer legalább egy-egy főbb információit– 2 x 10 pont
  • 1 db adatbázis tervezéssel kapcsolatos feladat 1 x 10 pont
  • 1 db adatbázis adminisztrációval kapcsolatos feladat 1 x 10 pont
  • 1 db SQL tárolt eljárással kapcsolatos feladat 1 x 10 pont

  A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mind az írásbeli, mind a gyakorlati (projektfeladat/vizsgaremek) vizsgatevékénységet eredményesen teljesítette. Az eredményes vizsga esetén alkalmazandó érdemjegy ponthatárok (a %-os arány megegyezik az elért pontszámmal):

  • 0-50% – elégtelen (1)
  • 51-60% – elégséges (2)
  • 61-70% - közepes (3)
  • 71-80% - jó (4)
  • 81%-100% - jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu