Számítógép szerelő munkatárs - 2024 képzés

Számítógép szerelő munkatárs képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06193007
 • Szakképesítés megnevezése: Számítógép szerelő munkatárs
 • KEOR kód: 0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Számítógép szerelő munkatárs - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Számítógép szerelő munkatárs képzés munkaterülete:

  A Számítógép szerelő munkatárs különböző informatikai eszközök szerelését, szervizelését látja el. A Számítógép szerelő munkatárs számítógép konfigurációt tervez és épít össze a meghatározott célfeladatnak megfelelően. Hibás, informatikában felhasznált, elektronikai eszköz (PC, laptop, nyomtató stb.) szerelését hajtja végre szakszerűen, az adott eszközben a hibát azonosítja és a megfelelő alkatrésszel pótolja, cseréli azt. Kliens számítógépet telepít egy népszerű kliens oldali népszerű operációs rendszerrel (Microsoft Windows, Ubuntu Linux) és alapvetően konfigurálja azt a tulajdonos igényeinek megfelelően. Az alapvető informatikai infrastruktúrát karbantartja a technikus, vagy magasabb képesítéssel rendelkező rendszergazda munkatárs által meghatározott módon.

Számítógép szerelő munkatárs képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-14
szombat
09:00 - 16:00
Tantermi
 • Számítógép szerelő munkatárs képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: -
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Számítógép szerelő munkatárs képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 240 óra
 • Számítógép szerelő munkatárs képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az informatikai rendszerek tervezését, kialakítását és működtetését végrehajtó technikusi és magasabb képesítéssel rendelkező szakemberek száma a jelenlegi munkaerőpiacon kevésnek mondható az informatikai rendszerek számához viszonyítva. Az egyre nagyobb digitalizációs átállás miatt pedig a szakemberek száma, ha még növekszik is kevés lesz, hiszen az informatikai rendszerek száma és mérete drasztikus mértékben nő az idő során. Az ilyen irányú szakemberek terheltsége és a munkaerőpiaci hiányuk csökkenthető a számítógép szerelő munkatársakkal, akik olyan alapvető feladatokat tudnak ellátni, átvállalni szakképesítésüknek megfelelően, mellyel az informatikai rendszerüzemeltetők, rendszergazdák munkáját tudják előkészíteni, segíteni. A Számítógép szerelő munkatárs szakképesítés egy lényegesen kisebb anyagismeretet hordozó képesítés, mint a Junior rendszerüzemeltető, vagy mint az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma, azonban az ilyen szakmával, vagy képesítéssel rendelkezők munkáját tudják segíteni.

 • Számítógép szerelő munkatárs képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Számítógép szerelő munkatárs képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Számítógép szerelő munkatárs képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Számítógép szerelés elméleti ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések: 25 db feleletválasztásos tesztkérdés
  • A kérdések témaköre: Számítógép szerelés elméleti ismeretek
  • A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni: Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  • 25 db tesztkérdés a számítógép szerelésről - (25x4 pont) 100%

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • A helyes válasz 4 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Számítógép szerelés gyakorlati ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati vizsgán egy számítógép összeszerelését kell végrehajtani. A számítógépet egy célkonfigurációnak megfelelően kell összeépíteni, melyet az adott vizsgahelyszínen rendelkezésre álló hardver elemekből összeválogatva kell a vizsgázónak elkészítenie. A vizsgázó a feladat megoldása során kiválogatja a feladat megoldásához szükséges hardver elemeket, előkészíti azokat, majd összeszereli a konfigurációt. A szerelés során előfordulhat, hogy nem mindegyik hardver működőképes, amely kiválogatásra került, ekkor a hibát azonosítania kell a vizsgázónak és csere alkatrészt kérni, illetve beépíteni a hibás elem helyére. A szerelés végeztével egy, a vizsgán meghatározott (Microsoft Windows vagy Ubuntu Linux), kliens oldali operációs rendszert telepít az összeépített konfigurációra, melyet alapvetően konfigurál és biztosítja, hogy élő hálózati kapcsolat legyen a számítógépen. Az elkészült számítógépet bemutatja a vizsgabizottságnak, akik helyben ellenőrzik, hogy a szerelés és telepítés megfelelően ment-e végbe és a megadott értékelési szempontok közül melyik teljesül, illetve hány pontot adnak rá.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A gyakorlati vizsgát a következők szerint kell értékelni: Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  - 50 pont érhető el a számítógép helyes összeszerelésével, mely a következők alapján épül fel:

  • 15 pont a megfelelő hardverek felhasználására adható, melyben a kompatibilitást kell vizsgálni, tehát az összeszerelt hardverek egymással kompatibilisek.
  • 15 pont a szerelés minőségére adható, a megfelelő rögzítési pontok felhasználására, a kábelvezetésre, ergonómiára.
  • 10 pont a szerelés környezetének minőségére, azaz, hogy a vizsgázó a munka befejezése után milyen munkaterületet hagy maga után.
  • 10 pont, ha a számítógép beindul és futásképes.

  - 30 pont érhető el a kijelölt operációs rendszer telepítésével, mely a következők alapján épül fel:

  • 20 pont, ha a kijelölt operációs rendszer megfelelően telepítésre került.
  • 10 pont, ha a telepítés után megfelelően konfigurálta is a vizsgázó

  - 20 pont érhető el a hálózat konfigurálásával, mely a következők alapján épül fel:

  • 10 pont, ha a vizsgázó a kijelölt hálózatra képes csatlakoztatni a gépet fizikailag
  • 10 pont, ha a hálózat üzemképes és szoftveresen elérhető Az egyes feladatrészekre részpont is adható, amennyiben az adott feladatot csak részben sikerült megoldania a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu