Junior frontend fejlesztő - 2024 képzés

Junior frontend fejlesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06134004
 • Szakképesítés megnevezése: Junior frontend fejlesztő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Junior frontend fejlesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Junior frontend fejlesztő képzés munkaterülete:

  A Junior front-end fejlesztő, - a SEO szempontokat betartva- szabványos HTML kódokat ír, szemantikus elemeket használ. A gyakorlatban alkalmazza haladó CSS ismereteit. Responsive weboldalakat készít és a gyakorlatban alkalmazza a mobile-first szemléletmódokat. A stílusok hatékonyabb, gyorsabb megírásához CSS preprocesszort és CSS keretrendszert használ.
  JavaScript ismeretei felhasználásával kódolási konvenciókat és a tiszta kód elveket követve, egyszerűbb algoritmizálási feladatokat old meg. Alkalmazásokat fejleszt JavaScript keretrendszer/könyvtár segítségével, illetve unit teszteket ír és olvas munkája ellenőrzéséhez. Verziókövető rendszert használ a csoportos és/vagy egyéni projektjei során. Build eszközt használ a projekt elkészítése, összerakása során. Rutinszerűen használ egy integrált fejlesztőeszközt.

Junior frontend fejlesztő képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-06-04
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15
Online
2024-09-21
szombat
09:00 - 16:00
Online
2024-09-23
hétfő, kedd, szerda
09:00 - 14:00
Online
2024-09-23
hétfő, kedd, szerda
09:00 - 14:00
Tantermi
2024-09-24
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15
Online
 • Junior frontend fejlesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Junior frontend fejlesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 640 óra
 • Junior frontend fejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hazai informatikai munkaerőpiacon sok ezer új állás tölthető be fejlesztőként. A programozók közül a frontend fejlesztők az egyik legkeresettebbek, hiszen minden alkalmazás, ami rendelkezik grafikus felhasználói felülettel, az ő munkájukat dicséri. Természetesen a JavaScript nyelv és keretrendszerek/könyvtárak ismeretével lehetőség van továbbfejlődni akár szerveroldali-, mobil- vagy asztali alkalmazások fejlesztésének irányába is. Mivel a JavaScript az elmúlt 25 évben a kliensoldali alkalmazások elsődleges nyelve, így az eddig elkészített alkalmazásokat több tíz évig még folyamatosan életben kell tartani, így a JavaScript nyelv kiszorítása a következő években egyáltalán nem várható, sőt a nyelv évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ezenkívül a fogyatékkal élők számára akadálymentesen használható alkalmazások készítése is a feladatuk. A szoftverek minőségét folyamatosan biztosítani kell, hiszen a hibásan üzembe állított szoftverek mérhető károkat képesek okozni. Így feladatuk nem csak új rendszerek fejlesztése, hanem már meglévők frissítése, a mai modern kor elvárásainak, újabb szabványainak, és a változó jogszabályoknak megfelelővé tétele.

 • Junior frontend fejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior frontend fejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior frontend fejlesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Frontend fejlesztési ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés
  • A kérdések témaköre: A frontend fejlesztési ismeretek
  • A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  • 40 db tesztkérdés a frontend fejlesztési ismeretekből - (40 x 2,5 pont) 100%

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Frontend programozási feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati vizsga hat különböző programozási feladatból áll. A feladatokhoz automatikus tesztesetek tartoznak. A feladatot úgy kell megoldani, hogy a tesztesetek sikeresen lefussanak.

  A feladatok a következő témakörök ismeretét mérik fel:

  • HTML, CSS, SCSS, Bootstrap vagy ennek megfelelő CSS keretrendszer
  • A JavaScript programozási nyelv
  • Programozási paradigmák
  • Clean Coding
  • Az Angular vagy ennek megfelelő JavaScript keretrendszer
  • FireBase vagy ennek megfelelő Hosting szolgáltató

  A vizsgázó a feladatokat szöveges formátumban, verziókövető rendszeren keresztül kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását, a projekt vázát, valamint az automata teszteseteket. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesztesetek értelmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító modulokat. A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben. Meg kell nyitnia a projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni. A vizsgázónak létre kell hoznia a megtervezett modulokat, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem működőképes, azaz a tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak. Ez után úgy kell implementálnia a hiányzó részeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefuttatása sikeres legyen. A munkája során figyelnie kell a programozási paradigmák betartására, valamint a clean code elvekre, azaz olvasható és karbantartható kód kell írnia. A forráskódot ellenőrizni kell a kódolási konvenciók alapján. Az alkalmazást le kell buildelni. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren kell beadnia.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A hat vizsgafeladatot egymástól függetlenül kell értékelni.

  Mindegyik feladatra maximum tizenöt vagy húsz pont adható, úgy, hogy a hat vizsgafeladat összesen 100 pontot (100%) érjen.

  A teszteset lefuttatása automatizálható. Mindegyik feladathoz több automatikus teszteset tartozik.

  Egy feladatra 0 pontot ér, ha le sem fordul az adott projekt. Tovább 0 pontot ér, ha a lefordul, de egy teszteset sem fut le sikeresen. 0 pontot ér, ha a forráskód olvashatatlan, nem felel meg a konvencióknak, nem követi a clean code alapelveket. 0 pont adandó, ha kielégíti a teszteseteket, de a szöveges követelményeknek nem felel meg.

  Pontokat a további működési funkciók megfelelősségének arányában kell adni a vizsgafeladatra:

  • 5 pont: az adott projekt lefordul, egy teszteset sikeresen lefut, és az funkcionálisan is helyes. Azonban több teszteset nem fut le, és a kód is olvashatatlan.

  • 10 pont: a projekt lefordul, a tesztesetek legtöbbje lefut, ezek nagyrészt funkcionálisan is helyesek, és a clean code elvek nagyrészt betartásra kerültek.

  • 15 vagy 20 pont: ha a projekt lefordul, a tesztesetek lefutnak, funkcionálisan helyesek, és csak apróbb funkcionális vagy clean code hibák szerepelnek a megoldásban.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mind az írásbeli, mind a gyakorlati (projektfeladat) vizsgatevékenységet eredményesen teljesítette.

  Az eredményes vizsga esetén alkalmazandó érdemjegy ponthatárok (a %-os arány megegyezik az elért pontszámmal):

  • 0-50% – elégtelen (1)
  • 51-60% – elégséges (2)
  • 61-70% - közepes (3)
  • 71-80% - jó (4)
  • 81%-100% - jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu