Junior automata tesztelő - 2024 képzés

Junior automata tesztelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135009
 • Szakképesítés megnevezése: Junior automata tesztelő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Junior automata tesztelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Junior automata tesztelő képzés munkaterülete:

  Az automata tesztelő a szoftvertesztelés munkaterületen belül egy speciális munkakört képvisel. Az automata tesztelő munkája során elvégzi az általános szoftvertesztelői munkakör minden jellemző feladatát (a legfőbb szoftvertesztelési eljárások és eszközök gyakorlott használatával manuális teszteket végez és a teszteket megfelelően dokumentálja.)

  A fentieken felül:

  • Rendelkezik egy elterjedt programozási nyelv ismeretével, és ennek segítségével felhasználói felület tesztek automatizált futtatására programokat készít.
  • A legjobb gyakorlatoknak megfelelően programozott felhasználói felületen teszteket ír és futtat. Hatékony, átlátható és mások által is használható tesztkódot állít elő.
  • A web szolgáltatások szabványainak (REST, illetve SOAP) megfelelő API teszteket ír, futtat és tart karban a legelterjedtebb API tesztelő környezetekben.
  • A legelterjedtebb teszt jelentési formátumok és könyvtárak használatával jelentéseket készít.
 • Junior automata tesztelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: a 06134007 Junior szoftvertesztelő szakképesítésben meghatározott szakmai kompetenciák megléte a ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Junior automata tesztelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 320 óra
 • Junior automata tesztelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hazai informatikai munkaerőpiacon sok új állás tölthető be. Ezek leírásában gyakran említett feltétel a teszt automatizálás és felület automatizálás ismerete. Az ezeket a pozíciókat betöltő vagy a jövőben betöltő szakemberek rengeteg üzleti IT alkalmazást tartanak fenn. Ezek az alkalmazások sok millió végfelhasználót, vagy kritikus üzleti felhasználókat szolgálnak ki. A szoftverek minőségét folyamatosan biztosítani kell, hiszen a hibásan üzembe állított szoftverek mérhető károkat képesek okozni. A megírt szoftvereket üzemeltetni kell, biztosítani kell, hogy a felhasználók nap mint nap zavartalanul használhassák. Ezek további fejlesztési feladatokat jelentenek, mint új üzleti és nem funkcionális igények kielégítése, létező funkciók karbantartását vagy továbbfejlesztését, változó jogszabályi környezetnek való megfelelést. A webalkalmazások és webszolgáltatások fenntartásához, továbbfejlesztéséhez ma már elengedhetetlen a tesztelések automatizálása. Ez garantálja a meglévő funkcionalitás stabilitásának fenntarthatóságát, illetve az új funkciók integrációjának biztonságát.
  Junior szoftvertesztelő szakképesítéssel vagy máshogyan megszerzett alapszintű tesztelési készségekkel már rendelkező informatikusok számára a Junior automata tesztelő szakképesítés olyan tovább fejlődési és specializálódási lehetőséget teremt, amivel nagyobb eséllyel találnak maguknak magasabb presztízsű munkahelyet.

 • Junior automata tesztelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior automata tesztelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior automata tesztelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Tesztautomatizálási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések száma, típusa: 20 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
  • A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:
   • Automatizált tesztelés elmélete – 5 db kérdés
   • Programozási alapok – 5 db kérdés
   • Felület alkalmazási alapok – 5 db kérdés
   • API tesztelés – 5 db kérdés
  • A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  • 20 x 5 pont = 100 pont/100%.

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • A helyes válasz 5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. . Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Junior automata tesztelői projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Web alkalmazás felület tesztelési vizsgaremek vizsgarész

  A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex web alkalmazás alapján felület tesztelési projektet kell elkészítenie, saját döntése alapján egy egyénileg választott web alkalmazás alapján.

  A választott teszt alkalmazásnak legalább az alábbi funkcióit kell lefedni tesztekkel:

  • Regisztráció
  • Bejelentkezés
  • Adatkezelési nyilatkozat használata
  • Adatok listázása
  • Több oldalas lista bejárása
  • Új adat bevitel
  • Ismételt és sorozatos adatbevitel adatforrásból
  • Meglévő adat módosítás
  • Adat vagy adatok törlése
  • Adatok lementése felületről
  • Kijelentkezés

  A vizsgaremek benyújtásának módja: A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani GitHub vagy más hasonló szolgáltatás segítségével megosztva. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • A tesztek forráskódja
  • A tesztelt alkalmazás elérési helye (GitHub vagy hasonló) és üzembehelyezési módja (Readme.MD vagy más dokumentáció az alkalmazás telepítése / elindítási módja)
  • A tesztek dokumentációja a forráskódban és/vagy teszt dokumentációban (XLS vagy más táblázatos fájlok formájában)
  • Tesztek futtatásának manuális és automatizált módja
  • Valamilyen formában vezetői tesztjelentés

  A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  B) Teszt automatizálás gyakorlati feladat

  Egy tesztelendő alkalmazáshoz tartozó gyakorlati teszt automatizálási feladatokat kell megoldani.

  Az alkalmazást a vizsga pillanatában egy leírás alapján ismeri meg a vizsgázó. Az alkalmazás futtatás módját tartalmazza a leírás. A megadott leírás alapján 5 db tesztcsomagot kell a vizsgázóknak automatizálniuk. Adottak a manuális tesztek leírásai, amik alapján az automata teszteknek működniük kell. A tesztcsomagok tesztesetekből állnak, melyek a leírt alkalmazás felületét és API végpontjait tesztelik. Egy vagy több a képzés során megtanult technológiát, technikát (felület automatizálás, REST API vagy SOAP API tesztelés) kell használni az automatizálási feladatokhoz. Az eszközökből exportált tesztcsomagokat (megvalósításokat) kell verziókövető rendszeren, webes rendszeren vagy e-mailen beadni.

  A beadott megoldásnak tartalmaznak kell automatizált tesztjelentést a lefuttatott tesztekről (amit a tesztet végrehajtó teszt futtató környezetnek kell előállítania). A leprogramozott teszteknek tartalmaznia kell kellő mennyiségű dokumentációt valamilyen az eszközre jellemző dokumentációs formában (program komment, readme.md, vagy az eszközhöz tartozó dokumentációs más tanult formátum).

  A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

  A) Web alkalmazás felület tesztelési vizsgaremek vizsgarész (összesen 50 pont):

  • A felület tesztek minőségének átfogó értékelése
   • Mennyire fedik a tesztek a manuális teszteseteket (5 pont)
   • Mennyire jövőbiztosak a tesztek (5 pont)
   • Mennyire olvasható a tesztek programkódja (10 pont)
   • Mennyire van jelen a kód újrahasznosítás a tesztesetekben (5 pont)
   • Manuálisan futtatva (benyújtott dokumentáció alapján) lefutottak-e a tesztek? (5 pont)
   • Automatikusan futnak-e a tesztek (benyújtott dokumentáció alapján pl. git push hatására Github projekten)? (5 pont)
   • Mennyire kidolgozott a vezetői tesztjelentés? (5 pont)
   • Automatizált-e a tesztjelentés? (5 pont)
   • Az vizsgaremek bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége (5 pont)

  B) Teszt automatizálás gyakorlati feladat (összesen 50 pont)

  A feladatokra összesen 50 pont adható. Minden részfeladatra az alábbiak szerint 0 és 10 pont közötti pont adható a mérés-értékelési útmutató szerint. Szempontok lehetnek például, hogy a tesztesetek mennyire fedik le a tesztelendő funkciókat, mennyire áttekinthetőek és teljes körűek és mennyire felelnek meg a legjobb gyakorlatoknak.

  Minden részfeladatra a pontokat a további működési funkciók megfelelőségének arányában kell adni a vizsgafeladatra:

  • 0 - 2 pont: a tesztesetek nem fedik le a tesztelendő funkcionalitást, nem jól vannak megalkotva (az adott tesztelői eszközzel), nem felelnek meg az iparági legjobb gyakorlatoknak.
  • 3 - 6 pont: a tesztesetek lefedik a funkcionalitás egy részét, de hibásan vannak megalkotva (az adott tesztelői eszközzel), és nem felelnek meg az iparági legjobb gyakorlatoknak.
  • 7 vagy 10 pont: a tesztesetek a teljes funkcionalitást lefedik, helyesen vannak megalkotva (az adott tesztelői eszközzel), és alapvetően megfelelnek az iparági legjobb gyakorlatoknak. Csupán apróbb hibákat tartalmaznak.

  A részletes, adott projektfeladatra személyre szabott értékelés a mérés-értékelési útmutatóban fog szerepelni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mind az írásbeli, mind a gyakorlati (projektfeladat/vizsgaremek) vizsgatevékénységet eredményesen teljesítette.

  Az eredményes vizsga esetén alkalmazandó érdemjegy ponthatárok (a %-os arány megegyezik az elért pontszámmal):

  • 0-50% – elégtelen (1)
  • 51-60% – elégséges (2)
  • 61-70% - közepes (3)
  • 71-80% - jó (4)
  • 81%-100% - jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu