Junior szoftvertesztelő - 2024 képzés

Junior szoftvertesztelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06134007
 • Szakképesítés megnevezése: Junior szoftvertesztelő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Junior szoftvertesztelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Junior szoftvertesztelő képzés munkaterülete:

  A szoftvertesztelő szakember legfőbb tevékenysége az üzleti elemzők és szoftverkészítő szakemberek folyamatban lévő fejlesztéseinek vagy kifejlesztett alkalmazásainak, szoftvereinek vizsgálata, ellenőrzött körülmények között végzett kipróbálása, tesztelése. Feladatát annak érdekében végzi, hogy az esetleges szoftverhibák a fejlesztési folyamat lehető legkorábbi fázisában javításra kerülhessenek. A szoftvertesztelő szakember szaktudásával segíti a fejlesztői munka folyamatait is.
  A szoftvertesztelő szakember terveket készít a teszteléshez, melyekben - az adott szoftver kockázatelemzését követően (a szoftver alkalmazási területe jelentősen befolyásolja a tesztelés mélységét és mértékét) - teszteseteket állít össze, majd a tesztelés során ezeket lefuttatja és az eredményeket elemzi. Az eltérő típusú hibák kiszűrésére megfelelő tesztelési technikákat választ és alkalmazza azokat.
  Pontosan dokumentálja a teszteléseket, hibalistákat és összefoglaló jelentéseket állít össze, melyeket a javítás támogatására átad a szoftverfejlesztőknek.
  A szoftvertesztelő szakember tevékenysége és eredményei támogatják a döntéshozatalt, hogy az adott szoftver mikor bocsátható ki, mikor áll készen a felhasználásra.

Junior szoftvertesztelő képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-21
szombat
09:00 - 16:00
Online
2024-09-23
hétfő, szerda
17:00 - 20:15
Online
 • Junior szoftvertesztelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Junior szoftvertesztelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 640 óra
 • Junior szoftvertesztelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hazai informatikai munkaerőpiac sok ezer fejlesztőnek kínál munkalehetősége. A szoftverfejlesztés azonban nem csak programozásból áll, hanem a készülő szoftver folyamatos tesztelését végző tesztelők munkáját is igényli. A tesztelői tevékenység bármely nyelven fejlesztett szoftver esetében egyformán szükséges, így az egyes alkalmazástípusok esetében preferált nyelvtől függetlenül szükségesek a teszteléshez magas szinten értő szakemberek. A szoftverek minőségét folyamatosan biztosítani kell, hiszen a hibásan üzembe állított szoftverek mérhető gazdasági és erkölcsi károkat képesek okozni. A megírt szoftverek üzemeltetése során előkerülő meghibásodások, a szoftverek funkcionális továbbfejlesztése, az új üzleti és nem funkcionális igények kielégítése, további tesztelési feladatokat is jelent az IT iparban.

 • Junior szoftvertesztelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior szoftvertesztelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior szoftvertesztelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szoftvertesztelői ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés
  • A kérdések megoszlása:

   • 3 db tesztkérdés Linux ismeretekből
   • 3 db tesztkérdés Verziókezelési ismeretekből
   • 3 db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiből
   • 3 db tesztkérdés SQL ismeretekből
   • 28 db tesztkérdés a szoftvertesztelés elméleti ismereteiből

  • A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  • 3 db tesztkérdés Linux ismeretekből - (3x2,5 pont) 7,5%
  • 3 db tesztkérdés Verziókezelési ismeretekből - (3x2,5 pont) 7,5%
  • 3 db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiből - (3x2,5 pont) 7,5%
  • 3 db tesztkérdés SQL ismeretekből - (3x2,5 pont) 7,5%
  • 31 db tesztkérdés a szoftvertesztelés elméleti ismereteiből - (28x2,5 pont) 70%

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • Helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelölésért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati tesztelési feladatok számítógépen

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat 5 db önálló tesztelői feladatból áll.

  • Statikus tesztelés:
   A vizsgázó maximum 8-10 oldalas szöveges szoftver specifikációt kap (megfelelő ábrákkal kiegészíthető), amelyben hibák (logikai, szemantikai) vannak elrejtve. A vizsgázó feladata a dokumentum átolvasása, a hibák megtalálása, illetve a hibák dokumentálása az azonosításhoz szükséges mértékben.

  • Tesztesetek készítése specifikáció alapján:
   A vizsgázó egy szoftver architektúrájának és 4-5 funkciójának részletes specifikációját kapja meg szöveges leírás formájában (megfelelő ábrákkal kiegészíthető). A vizsgázó feladata, hogy a specifikáció alapján, a funkciók működését tesztelni képes tesztesetek fogalmazzon meg, illetve dokumentálja azokat (szükség esetén a tesztesetek bemeneti adatainak meghatározása is lehetséges kiegészítő feladat).

  • Tesztesetek készítése struktúra alapján:
   A vizsgázó egy hipotetikus szoftver vezérlési folyamatának részletét kapja meg folyamatábra (UML aktivitási diagram) és szöveges kiegészítés formájában. A vizsgázó feladata, hogy a folyamatábra alapján megfogalmazza a teszteseteket és meghatározza a tesztesetek bemenő adatait oly módon, hogy azok a kiírásban megadott lefedettségeket megvalósítsák.

  • Szabványos hibajegy létrehozása:
   A vizsgázó feladata egy szoftver tesztelése során lefuttatott teszteset és az észlelt, dokumentált anomáliák ismeretében, a szükséges kellékkel ellátott hibajegyek kiállítása.

  • SQL lekérdezések készítése:
   vizsgázó feladata több SQL lekérdezés megírása szöveges feladatleírás alapján. A vizsgázó az adatbázis sémát, azaz a táblákat, benne az adatokat, valamint ezek szöveges leírását készen kapja. Ezek alapján kell az SQL lekérdezést megírnia.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  Minden feladat tökéletes megoldásával 20-20 pont szerezhető.

  A vizsgafeladatok célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a részére átadott szoftver specifikációkat, leírásokat, folyamatábrákat, összefoglalva a tipikus szoftver dokumentációkat képes értelmezni, azokból kiindulva, arra támaszkodva alkalmazni tudja a szoftver tesztelési technikákat és meg tudja fogalmazni a kívánt teszteseteket, dokumentálni tudja a szoftvertesztelések folyamatát.

  A vizsgázót a következő szempontok szerint kell értékelni:

  • Statikus tesztelés – 20 pont/20%
   Az értékelés az elrejtett hibák/megtalált hibák arányában történik.
  • Tesztesetek készítése specifikáció alapján – 20 pont/20%
   Az értékelés az összes szükséges teszteset/megfogalmazott tesztesetek számának arányában történik.

  • Tesztesetek készítése struktúra alapján – 20 pont/20%
   Az értékelés a kiírásban megadott lefedettség/a vizsgázó által elért lefedettség arányában történik.

  • Szabványos hibajegy létrehozása – 20 pont/20%
   Az értékelés az összes hibajegy/a vizsgázó által megfelelően dokumentált hibajegyek számának arányában történik.

  • SQL lekérdezések készítése – 20 pont/20%
   Az SQL lekérdezéseket úgy kell ellenőrizni, hogy szintaktikailag helyesek-e, valamint az elvárt adatokat adják-e vissza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mind az írásbeli, mind a gyakorlati (projektfeladat) vizsgatevékenységet eredményesen teljesítette.

  Az eredményes vizsga esetén alkalmazandó érdemjegy ponthatárok (a %-os arány megegyezik az elért pontszámmal):

  • 0-50% – elégtelen (1)
  • 51-60% – elégséges (2)
  • 61-70% - közepes (3)
  • 71-80% - jó (4)
  • 81%-100% - jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu