Junior Fullstack API fejlesztő - 2024 képzés

Junior Fullstack API fejlesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135010
 • Szakképesítés megnevezése: Junior Fullstack API fejlesztő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Junior Fullstack API fejlesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Junior Fullstack API fejlesztő képzés munkaterülete:

  A Junior Fullstack API fejlesztő a szoftverfejlesztés munkaterületen belül egy speciális munkakört képvisel. Munkája során elvégzi a Junior frontend fejlesztő munkakör minden jellemző feladatát (képes létező API-k kliens-oldali használatára, tesztelésére)

  A fentieken felül:

  • Saját fejlesztésű API-kat tervez és megír.
  • Használja a RESTful alapú API szabványokat, valamint az azon alapuló API-tervezés és dokumentáció-generálás folyamatát és eszközeit.
  • Elvégzi a szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz való hozzáférés jogosultságokhoz kötött szabályozását.
  • Tisztában van a NoSQL megoldások alapvető fajtáival és használati módjaival, tisztában van azok előnyeivel és hátrányaival. A NoSQL megoldásokat célszerűen alkalmazza.
  • Ismeri a konténerizációs technológia előnyeit, és képes annak segítségével az API-t kiszolgáló és felhasználó alkalmazásokat publikálni.
 • Junior Fullstack API fejlesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 06134004 Junior frontend fejlesztő szakképesítésben meghatározott szakmai kompetenciák megléte a ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Junior Fullstack API fejlesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 320 óra
 • Junior Fullstack API fejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Ma a különféle alkalmazások a vállalatok között, de akár egy terméken belül is egyre inkább API-kon (alkalmazásprogramozási interfész, application programming interface) keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Nagy kereslet van azok szaktudására, akik nemcsak kliensoldalon képesek már létező API-kat használni, hanem backend oldalon is ki tudnak alakítani API végpontokat. Az ilyen megoldások terjedésével még nagyobb a jelentősége annak, hogy szabványos, jól megtervezett és jól használható és könnyen deployolható API szolgáltatások szülessenek. Kiemelkedő igény mutatkozik az olyan szakemberek iránt, akik képesek ilyen interfészek megtervezésére és megírására.

  Junior frontend fejlesztő szakképesítéssel vagy máshogyan megszerzett alapszintű frontend fejlesztési készségekkel már rendelkező informatikusok számára az Junior Fullstack API szakképesítés olyan továbbfejlődési és specializálódási lehetőséget teremt, amivel nagyobb eséllyel találnak maguknak magasabb presztízsű munkahelyet.

 • Junior Fullstack API fejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior Fullstack API fejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior Fullstack API fejlesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Junior Fullstack API fejlesztési ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések száma, típusa: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
  • A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:
   • Szoftver Architektúrák: 4 kérdés
   • Node JS alapok: 6 kérdés
   • Tesztelés: 6 kérdés
   • NoSQL adatbázisok: 6 kérdés
   • Node JS API fejlesztés: 8 kérdés
   • JavaScript keretrendszer haladó ismeretek: 6 kérdés
   • Konténerizáció: 4 kérdés

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  • 40 x 2,5 pont = 100 pont/100%.

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Junior Fullstack API gyakorlati feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati vizsga egy vizsgaremekből és egy programozási feladatból áll.

  A) Fullstack webes alkalmazás vizsgaremek

  A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy fullstack webes alkalmazást kell elkészítenie, tesztekkel lefedve, konténerizálva.

  Az alkalmazással kapcsolatos elvárások:

  o Valós életből vett igényeket elégítsen ki
  o Adattárolást/adatkezelése is valósítson meg NoSQL adatbázis segítségével.
  o Háromrétegű architektúra használatával legyen megvalósítva az alkalmazás.
  o A kliens oldali rész legyen responsive.
  o A forráskódnak a tiszta kód elveinek meg kell felelnie.
  o Az alkalmazáshoz markdawn formátumban készüljön el a dokumentációja, mely tartalmazza az alkalmazás telepítését, konfigurálását, célját, valamint a végpontok legyenek az OpenAPI szabványnak megfelelően dokumentálva.

  A vizsgaremek benyújtásának módja:

  A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani verziókövető rendszeren keresztül (pl. GitHub, GitLab, BitBucket, stb.).
  A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a

  o szoftver célját
  o műszaki megvalósítását
  o működését
  o forráskódját

  A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  B) A gyakorlati vizsga öt különböző programozási feladatból áll.

  - 1 db API-t használó kliensoldali feladat
  - 2 db feladat konténerizált API-végpontok írásáról
  - 1 db feladat API tervezéssel kapcsolatban
  - 1 db feladat adatbázissal kapcsolatban

  A vizsgázó a feladatokat szöveges formátumban kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását. A projekt vázát, valamint az automata teszteseteket verziókövető rendszeren keresztül kapja meg. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesztesetek értelmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító modulokat. A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben:

  − Meg kell nyitnia a projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni.
  − A vizsgázónak létre kell hoznia a megtervezett modulokat, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem működőképes, azaz a tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak.
  − Ezután úgy kell implementálnia a hiányzó részeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefuttatása sikeres legyen.

  A munkája során figyelnie kell a programozási paradigmák betartására, valamint a clean code elvekre, azaz olvasható és karbantartható kód kell írnia. A forráskódot ellenőrizni kell a kódolási konvenciók alapján. Az alkalmazást le kell buildelni. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren vagy egy webes felületen keresztül vagy e-mailen kell beadnia.

  A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenységgel 100 pontot lehet szerezni, az alábbi bontásban:

  A.) Fullstack webes alkalmazás vizsgaremek vizsgarész (összesen 50 pont):

  • az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége): 15 pont
  • adatok kezelésének tervezése és megvalósítása: 10 pont
  • funkcionalitás: 5 pont
  • megjelenés és használhatóság különböző képernyőméretek esetén: 5 pont
  • a kód minősége: 5 pont
  • a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
  • az alkalmazás bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont

  B.) Gyakorlati vizsga (összesen 50 pont):

  • 0 - 2 pont: az adott projekt nem fordul le, többségében nem futnak le a tesztesetek, az elvárt funkcionalitást nem valósítja meg. Azonban több teszteset nem fut le, és a kód is olvashatatlan.
  • 3 - 6 pont: a projekt lefordul, a tesztesetek legtöbbje lefut, ezek nagyrészt funkcionálisan is helyesek, és a clean code elvek nagyrészt betartásra kerültek.
  • 7 - 10 pont: ha a projekt lefordul, a tesztesetek lefutnak, funkcionálisan helyesek, és csak apróbb funkcionális vagy clean code hibák szerepelnek a megoldásban.

  A részletes, adott projektfeladatra személyre szabott értékelés a mérés-értékelési útmutatóban fog szerepelni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mind az írásbeli, mind a gyakorlati (projektfeladat/vizsgaremek) vizsgatevékénységet eredményesen teljesítette.

  Az eredményes vizsga esetén alkalmazandó érdemjegy ponthatárok (a %-os arány megegyezik az elért pontszámmal):

  • 0-50% – elégtelen (1)
  • 51-60% – elégséges (2)
  • 61-70% - közepes (3)
  • 71-80% - jó (4)
  • 81%-100% - jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu