Gerinchálózati rendszerüzemeltető - 2024 képzés

Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06195002
 • Szakképesítés megnevezése: Gerinchálózati rendszerüzemeltető
 • KEOR kód: 0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 8
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gerinchálózati rendszerüzemeltető - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés munkaterülete:

  A gerinchálózati üzemeltető az országos távközlési hálózatokon telepített berendezések, és eszközök konfigurálását és üzemeltetési feladatait látja el. Ehhez szükséges ismernie a hálózatok felépítését és a hálózatelemek működését, valamint az átviteli módok előírásait, szabványait. Ismeri és kezeli a berendezések menedzselő szoftvereit. Képes a berendezések konfigurálására helyi terminálon keresztül, valamint átviteli útvonalak meghatározására és létesítésére. Hiba esetén képes meghatározni a hiba helyét, előírni a kijavításának módját, valamint elhárítani azt.

  Betartja a munkavédelmi előírásokat, figyel mások munkájára, képes egyeztetni és koordinálni az üzemeltetési tevékenységeket. Folyamatosan fejleszti tudását, ismeri a legújabb fejlesztéseket és előírásokat.

 • Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0714 12 04 Távközlési technikus,
  54 523 05 Távközlési technikus
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A távközlési szolgáltatók országos kiterjedtségük miatt rendelkeznek gerinchálózatokkal. Ezen keresztül érhetők el a távolabbi felhasználók. Annak érdekében, hogy ezek zavartalanul üzemelhessenek, szükség van olyan szakemberekre, akik ezt a hálózati szegmenset üzemeltetni képesek.

  A gerinchálózati rendszerüzemeltetők feladata, hogy az összeköttetések konfigurálásra kerüljenek, azok minőségét állandóan monitorozzák, hiba esetén beavatkozzanak és helyreállítsák az összeköttetéseket. Szükség esetén részt vesznek a fejlesztések kiépítésében, a berendezések beüzemelésében. Elvégzik az éves előírt karbantartási feladatokat, a szükséges minősítő méréseket.

  A távközlési szolgáltatók alkalmaznak ilyen és hasonló szakembereket a gerinchálózatok felügyeleténél, valamint a hálózatok egyes csomópontjainak üzemeltetésénél. Ők lesznek, akik biztosítják a szolgáltatásokhoz (pl.: telefon, internet, műsorszórás) a háttértámogatást, az országos és nemzetközi összeköttetések zavartalan, jó minőségű működését.

 • Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gerinchálózati rendszerek felépítése és működése teszt

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázók egy 50 kérdésből álló tesztet töltenek ki, melyben a gerinchálózati rendszerek teljes elméleti anyaga feldolgozásra kerül az alábbi bontásban:

  1. Gerinhálózat felépítése (A vizsgakérdések száma: 10)
   - hálózati struktúrák
   - optikai hálózatok
   - vezetéknélküli megoldások
  2. Gerinhálózat átviteli módjai (A vizsgakérdések száma: 10)
   - szinkron átvitel (SDH)
   - aszinkron átvitel (ATM)
   - IP átviteli mód
  3. Gerinchálózatok berendezései és működésük (A vizsgakérdések száma: 10)
   - multiplexerek (vonali, leágazó)
   - Cross-Connect-ek, kapcsoló rendszerek
   - IP routerek
  4. Menedzsment rendszerek(A vizsgakérdések száma: 10)
   - menedzsment struktúrák, hierarchiák
   - funkciói és megvalósításuk
   - menedzsment rendszerek
   - biztonsági előírások
  5. Üzemeltetési feladatok (A vizsgakérdések száma: 10)
   - üzemviteli mérések
   - hibadetektálás. hibakezelés
   - tartalékolási eljárások

   Összesen 50 db kérdés

  A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok. A teszt értékelésének automatizálhatónak kell lennie.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A sikeresen megoldott feladatokra 2- 2 pont kapható. Amennyiben egy kérdésre több helyes válasz is adható, de a vizsgázó csak egyet jelölt be helyesen, akkor 1 pont jár érte. Így a vizsgatevékenységre kapható összpontszám 100 pont.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gerinchálózati rendszer üzemeltetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Portfólió bemutatása és védése

  A portfólió célja, hogy a vizsgázó bemutassa szakmai előrehaladását az adott tématerületen, hogy képes gyakorlatban a gerinchálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat végrehajtani és dokumentálni. Ezt egy dolgozat keretében (elektronikus formában szerkesztve), minimum 20 A4-es oldal terjedelemben a vizsga kezdete előtt 2 héttel a vizsgabizottság számára rendelkezésre bocsátja.

  A portfólió tartalmaz:
  - egy rövid összefoglalót arról a rendszerről, melyben a vizsgafeladatát végezte, (a kiépített hálózat felépítését, az alkalmazott berendezéseket, azok működését),
  - a hálózaton üzemelő felügyeleti rendszer leírását, (a felügyeleti rendszer tulajdonságait, kezelését),
  - az összeköttetések megvalósítását, (útvonal-konfigurálást, tartalékképzést),
  - egy elvégzett üzemeltetési feladat leírását, (mérési leírást és eredményt, vagy hibakezelés megvalósítását)
  - valamint egy értékelést az elvégzett munkáról.

  A vizsgázó a portfólióról egy rövid összefoglaló előadást készít, melyet informatikai eszközök segítségével bemutat és szóban vázolja az elvégzett tevékenységeket, elért eredményeket és az ott szerzett tapasztalatokat.

  A szóbeli beszámolót követően a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a dolgozattal és az elvégzett munkával kapcsolatban.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
  Portfólió bemutatása: kb. 20 perc
  Kérdésekre válaszadás: kb. 10 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%
  Ezen belül:
  Portfólió értékelése: 60%
  Portfólió bemutatása: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A portfólió értékelésének szempontjai

   1. A feldolgozott témakör szakmai tartalma (maximum 40 pont adható)
    1. a gerinchálózati rendszer leírása (10 pont)
    2. a felügyeleti rendszer leírása (10 pont)
    3. az összeköttetések megvalósítása (10 pont)
    4. egy üzemeltetési feladat leírása (10 pont)

   2. A szakmai nyelv használata (maximum 10 pont adható)

   3. A dolgozat felépítése, stílusa (maximum 10 pont adható)

    Összesen 60 pont

  • A portfólió bemutatásának értékelési szempontjai:
   1. A bemutató felépítése, rendszere (maximum 10 pont adható)
   2. A diák kivitele, formai megjelenése (maximum 10 pont adható)
   3. Az előadásmód (maximum 10 pont adható)
   4. A kérdésekre adott válaszok (maximum 10 pont adható)

    Összesen 40 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu