Junior vállalati Java backend fejlesztő - 2023 képzés

Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135011
 • Szakképesítés megnevezése: Junior vállalati Java backend fejlesztő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Junior vállalati Java backend fejlesztő - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés munkaterülete:

  A Junior vállalati Java backend fejlesztő képes egy alkalmazás többrétegű backendjét felépíteni, mely más alkalmazások által meghívható API-val rendelkezik. Olyan nagyvállalati keretrendszereket és technológiákat használ, melyek kielégítik a sokszor csak nagyvállalatoknál jelentkező igényeket. Ilyen szabvány pl. a Java Enterprise Edition és ennek implementációi, vagy ezzel kompetitív Spring Framework/Spring Boot keretrendszer, stb. Ismer olyan ORM technológiát, mellyel adatbázishoz képes hozzáférni, és tud programozott vagy deklaratív tranzakciókezelést használni. El tudja készíteni az alkalmazás üzleti logika rétegét, használva a vállalati backend technológia különböző lehetőségeit (Dependency Injection, Clean Code). Ezen túl az alkalmazáshoz szabványokon alapuló API-t képes fejleszteni. Az alkalmazás komponenseihez unit és integrációs teszteket tud írni és futtatni. A fejlesztés során konténerizációs technológiát tud használni.

 • Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: a 06134005 Junior Java backend fejlesztő szakképesítésben meghatározott szakmai kompetenciák megléte a ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 320 óra
 • Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Junior vállalati Java backend fejlesztő önállóan képes olyan backend alkalmazásokat fejleszteni, melynek van programozott interfésze (API), bonyolult üzleti logikát tartalmaz, és az adatokat képes adatbázisban tárolni. A jelenleg használt, böngészőből elérhető alkalmazások backend-jének nagy része ilyen, és egyre több igény mutatkozik ilyen alkalmazások fejlesztésére, vagy a már meglévő alkalmazások továbbfejlesztésére. Minden szektorban lehet ilyen alkalmazásokat találni, úgymint bankszektor, telekommunikáció, energetika, közigazgatás stb. A meglévő régi, un. legacy alkalmazások kiváltása, webes alkalmazásra történő lecserélése is folyamatos feladat, ami állandó munkát biztosít a Junior vállalati Java backend fejlesztőnek.

 • Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Junior vállalati Java backend fejlesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Junior vállalati Java backend fejlesztő írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

  • Kérdések száma, típusa: 20 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
  • A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:
   • Unit és integrációs tesztelés elméleti alapjai (4 kérdés)
   • Többrétegű alkalmazás és dependency injection (4 kérdés)
   • API tervezés és implementáció (4 kérdés)
   • ORM eszközök, perzisztens réteg használatának elméleti alapjai (4 kérdés)
   • Konténerizáció (4 kérdés)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

  Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

  • 20 x 5 pont = 100 pont/100%.

  Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

  • A helyes válasz 5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
  • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni.

   

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Junior vállalati Java backend fejlesztő gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A gyakorlati vizsga egy vizsgaremekből és egy programozási feladatból áll.

  A) Vizsgaremek feladatrész

  A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex backend alkalmazást kell lefejlesztenie saját döntése alapján egyénileg választott témában.

  Az alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

  • Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
  • Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósít.
  • Legalább három rétegből épül fel.
  • Szabványoknak megfelelő API-t tartalmaz megfelelő hibakezeléssel (pl. OpenAPI szabvány alapú REST webszolgáltatás).
  • A forráskódnak a tiszta kód elveinek megfelelően kell készülnie.

  A vizsgaremek benyújtásának módja:

  A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani verziókövető rendszeren keresztül (pl. GitHub, GitLab, BitBucket, stb.). A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • A szoftver forráskódja
  • Az automata tesztesetek
  • Az adatbázis sémát előállító szkriptek
  • Konténert előállító szkript

  A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a

  • szoftver célját
  • műszaki megvalósítását
  • működését
  • forráskódját

  A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  B) Programozási feladat feladatrész

  Egy programozási feladat, egy többrétegű backend alkalmazás, melyeknek szöveges leírásnak és előre átadott teszteseteknek kell megfelelnie. A feladat az alábbi fejlesztési részfeladatokat kell tartalmazza:

  • prezentációs réteg, API kialakítása
  • üzleti logika réteg kialakítása
  • üzleti entitások kialakítása
  • perzisztens réteg kialakítás
  • konténerizáció megvalósítása

  A vizsgázó a feladatot szöveges formátumban kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását. A projekt vázát, valamint az automata teszteseteket verziókövető rendszeren keresztül kapja meg. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesztesetek értelmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító komponenseket.

  A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben:

  • Meg kell nyitnia a projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni.
  • A vizsgázónak létre kell hoznia a megtervezett komponenseket, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem működőképes, azaz a tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak.
  • Ezután úgy kell implementálnia a hiányzó részeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefuttatása sikeres legyen.
  • Az alkalmazást le kell buildelni.

  A munkája során figyelnie kell a területen szokásos paradigmák és elvek betartására, és olvasható és karbantartható kódot kell írnia. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren, webes felületen keresztül vagy e-mailen kell beadnia.

  A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenységgel 100 pontot lehet szerezni, az alábbi bontásban:

  A) A vizsgaremek feladatrész

  A feladatra 0 és 40 pont közötti pont adható:

  • az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, az API használhatósága): 20 pont
  • 0-5 pont: Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósítása.
  • 0-5 pont A rétegek megvalósítása, a rétegek a megfelelő funkcionalitással rendelkezzenek, és lazán kapcsolódjanak.
  • 0-5 pont: A backend alkalmazáshoz fejlesztett API megvalósítása.
  • 0-5 pont: A tiszta kód elveinek betartása.

  B) Programozási feladat feladatrész

  A feladatra 0 és 60 pont közötti pont adható:

  • 0 – 15 pont: prezentációs réteg, API kialakítása (CRUD műveletek, validáció, hibakezelés)
  • 0 – 5 pont: üzleti logika réteg (Clean Code elvek)
  • 0 – 5 pont: üzleti entitások kialakítása (kapcsolatok reprezentálása, betöltés)
  • 0 – 15 pont: perzisztens réteg (CRUD műveletek, kapcsolatok kezelése)
  • 0 – 15 pont: teszteseteknek való megfelelés
  • 0 – 5 pont: konténerizáció

  A részletes, adott projektfeladatra személyre szabott értékelés a mérés-értékelési útmutatóban fog szerepelni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Törtpontszámos eredmény esetén a kerekítés szabályait szükséges alkalmazni. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mind az írásbeli, mind a gyakorlati (projektfeladat/vizsgaremek) vizsgatevékénységet eredményesen teljesítette.

  Az eredményes vizsga esetén alkalmazandó érdemjegy ponthatárok (a %-os arány megegyezik az elért pontszámmal):

  • 0-50%– elégtelen (1)
  • 51-60% – elégséges (2)
  • 61-70% - közepes (3)
  • 71-80% - jó (4)
  • 81%-100% - jeles (5)

   

   

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu