Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - 2024 képzés

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Oktatás
 • Szakképesítés azonosító száma: 01194002
 • Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
 • KEOR kód: 0119 Oktatás, m.n.s.
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés munkaterülete:

  A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
  • együttműködni más szakemberekkel
  • szociális problémák felismerésére
  • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
  • differenciált bánásmód alkalmazására
  • konfliktusok felismerésére és megoldásra
  • adekvát kommunikációra
  • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
  • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
  • ügyeleti feladatok ellátására
  • pontos, következetes munkára
  • módszeres munkavégzésre
  • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
  • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
  • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
  • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
  • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
  • köznyelvi és szakmai szöveget írni
  • információk gyűjtésére
  • önművelésre

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-20
péntek
14:00 - 20:15
Tantermi
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány.

  Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.

 • Vizsgatevékenységek:

  Gyakorlati vizsgatevékenység


  A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok


  A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaközpont által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.


  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  Írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: Az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása.

  A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Központi szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: A programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás

  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

  A vizsgafeladat aránya: 40%

  A képesítő vizsga egészének értékelése


  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu