Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) - 2024 képzés

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Oktatás
 • Szakképesítés azonosító száma: 01194001
 • Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
 • KEOR kód: 0119 Oktatás, m.n.s.
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés munkaterülete:

  A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
  • köznyelvi és szakmai szöveget írni
  • információk gyűjtésére
  • empátiára, toleranciára
  • adekvát kommunikációra
  • konfliktusmegoldásra
  • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
  • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
  • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
  • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
  • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
  • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
  • differenciált bánásmódra
  • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
  • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
  • ügyeleti feladatok ellátására
  • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-20
péntek
14:00 - 20:15
Tantermi
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gyógypedagógiai asszisztens az integrált és szegregált gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember. Az oktatásban az integráció és a szegregáció önmagában nem jelent értékkülönbséget. Mindkettő működhet szakmailag jól, mindkettőre szükség van. Ebben a működésben kap releváns szerepet a gyógypedagógiai asszisztens képesítés. Az SNI-s gyermek/tanuló teljesítményét, sikeres fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek képzettségének minősége garantálja. E képesítésben ölt testet annak a szakmai hálónak a bővítése, mely a pedagógus és a gyógypedagógus mellett biztosítja az SNI-s személy sérüléséből adódó hátrányainak kiegyenlítését és a családdal történő együttműködést.

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány.

  Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.

 • Vizsgatevékenységek:

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása.


  A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaköz-pont által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  Írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: Az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladat-lapon történik a vizsgatevékenység megoldása.

  A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Központi szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: A programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás.

  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

  A vizsgafeladat aránya: 40%

  A képesítő vizsga egészének értékelése

  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)


  A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu