Karosszérialakatos - 2024 képzés

Karosszérialakatos képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Karosszérialakatos
 • Szakma azonosító száma: 4 0716 19 11
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra
 • Technikumi oktatásban: -
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Karosszérialakatos - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Karosszérialakatos képzés munkaterülete

 • A karosszérialakatos jármű-felépítmények és -elemek javítását, gyártását, részegységek összeépítését, gépjárművek külső és belső szerelését végzi. Sérült karosszéria-alvázak, önhordó karosszériák visszaalakítása, javítása, illetve karosszériarészek átalakítása is az ő feladata.

  A szakképesítéssel rendelkező:

  • ügyfelével megbízást egyeztet, azt megtervezi, elvégzi, ellenőrzés és értékelés során minősíti, majd átadja, munkáját dokumentálja;
  • járművön külső és belső, akár elektromos szereléseket hajt végre szakszerűen, minőségvesztés nélkül;
  • alap járműdiagnosztikát végez;
  • karosszéria-átépítéseket végez;
  • baleseti sérült járműkarosszériák javítását a műszaki, biztonsági szempontok és gyártói előírások figyelembevételével felméri és elvégzi;
  • fényezett, illetve nyers karosszériákon felületi, illeszkedési, rögzítési hibákat ismer fel, azokat javítja;
  • munkáját a társterületeivel (autószerelő, járműfényező) egyezteti, velük együttműködik;
  • műhelyberendezéseit tisztán, karbantartja, üzemi- és segédanyagait előírások szerint kezeli.

Karosszérialakatos képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-28
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30 órarend szerint
Tantermi
 • Karosszérialakatos képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Szakma megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Karosszérialakatos

  7321

  Lakatos

 • Karosszérialakatos képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Karosszérialakatos képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

  A szakmához kötődő további sajátos követelmények: Vezetett gyakorlati munkanapló megléte.

 • Vizsgatevékenységek:

  Központi interaktív vizsga

  A vizsgatevénység megnevezése: Karosszérialakatos szakmai ismeret

  A vizsgatevékenység leírása:

  • A vizsgatevékenység feladatainak tartalmaznia kell a következő témaköröket:
  • Lemezkonstrukciók, karosszériaelemek vagy részek készítésének, kivitelezésének tervezése, előkészítése és elvégzése;
  • Jármű- vagy karosszériarészek szerelése, bontása és összeépítése - a látszó/működő felületek, egyéb járműrészek állagmegóvása;
  • Karosszériasérüléseket helyreállító munkák technológiai folyamatainak előkészítése és kivitelezése;
  • Karosszériaépítés, -javítás vagy -átalakítás során használt alap- és segédanyagok, szerszámok, gépek és berendezések kezelésére, használatára és műszaki karbantartására vonatkozó feladatok, tevékenységek, vonatkozó legfontosabb előírások;
  • Karosszériasérülések jellemzői, súlyossága és a javíthatóság/helyreállíthatóság értékelésének (gazdasági/műszaki) szempontjai;
  • Javítástechnológia sérülési jelleg szerinti megválasztásának szempontjai, ismérvei és argumentumai egész járművek és/vagy egyes alkatrészek esetében;
  • Ellenőrző és minőségbiztosítást szolgáló műveletek és technológiák használata, megbízás- és ügyfélkezelési tevékenységek, eszközök és alkalmazásuk;
  • Szakmai munka-, baleset-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi előírások, intézkedések, szabályozások és fogalmak karosszériagyártási és/vagy javítási értékteremtő folyamatokban;
  • Munkamegbízások átadása és átvétele, munkadokumentációk, adatbázisok alkalmazása és kezelése;
  • Munkavállalói jogok, kötelességek, érdekképviselet; alapvető pénzügyi műveletek, öngondoskodás és önfinanszírozás alkalmazottként.

  Mindegyik feladattípus esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztani a megfelelő válasz(oka)t.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevénység megnevezése: Karosszérialakatos projektfeladat

  A vizsgatevékenység leírása:

  A szakmai vizsgafeladat megbízásának önálló előkészítése, tervezése, kivitelezése, ellenőrzése (+önértékelése) és projektdokumentációja - elektronikusan elkészített formában, minimum 5 – maximum 10 oldal terjedelemben (karakterszám megadásával).

  Egyedi projektfeladat, amely lehet:
  2/A: Sérült járműkarosszéria-rész vagy karosszériaelem javítástechnológiájának kiválasztása, komplett javítása és utókezelése járművön;
  2/B: Leszerelt, sérült karosszériaelem (fém vagy műanyag) javítástechnológiájának kiválasztása, javítása, fényezésre előkészítése;
  2/C: Új járműkarosszéria karosszériaelemeinek, kötési-, illeszkedési-/helyzeti- és felületi minőségellenőrzése, minősítése, szükség esetén felületi sérülés(ek) optimálása (javítása), ezek dokumentációja;
  2/D: Új járműkarosszéria szerelvényeinek felépítése, ellenőrzése, beállítása és minősítése, a munkafolyamat dokumentációja;
  2/E: Műszaki dokumentáció alapján adott lemezkonstrukció elkészítése összetett lemezalakítással - minimum 3 különböző gépészeti kötési mód alkalmazásával;
  2/F: Speciális szakmai vizsga-feladat – mely a vizsgázó által benyújtott olyan vizsgatevékenység-javaslat, mely tartalmát és keretfeltételeit tekintve a 2/A-2/E témaköröknek nem megfeleltethető, de megfelel a szakma megszerzéséhez támasztott követelményeknek és a szakmai tartalmakért felelős Minisztérium e feladattal megbízott szerve által jóváhagyott tartalommal bír.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc, melyet a vizsga kitűzött időpontjára adott vizsgadarabon, rögzített feltételek mellett (dokumentációval együtt) maximun 60%-ig elő lehet készíteni.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu