Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó - 2024 képzés

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153009
 • Szakképesítés megnevezése: Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés munkaterülete:

  A gumiabroncs-javító és kerék kiegyensúlyozó feladata a gumiabroncsok szerviztevékenységét végző műhely üzemeltetése. A gépjármű kerékpánttal, gumiabronccsal és keréknyomásfigyelő rendszerekkel, valamint azok tartozékaival kapcsolatos feladatok ellátása a kereskedelem, a javítás, a szerelés, a kiegyensúlyozás, a tárolás, a környezetvédelem, a munkavédelem területén. A szakemberek a fenti feladatokat önállóan vagy a műhelyben dolgozó kollégáikkal együttműködve végzik.

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-11-16
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30
Tantermi
 • Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A közlekedésbiztonság szempontjából kiemelkedően fontos – időjárási viszonyoktól függetlenül – a megfelelő tapadás. A kerekeken keresztül visszük át ugyanis mind a vonzóerőt, mind a fékerőt, mind az oldalvezető erőt.

  A megfelelően kiválasztott, jó minőségű gumiabroncs meghatározó a jármű zajkibocsátása és tüzelőanyagfogyasztása szempontjából is.

  A gumiabroncs kopó és öregedő alkatrész, sőt ideális esetben télen és nyáron másik készletet használunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy jelentős a piaci igény a gumiabroncsok szerelésére, javítására és természetesen értékesítésére is.

 • Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakmai elmélet írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgán a Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés szakmai elméleti tanulási eredményeinek átfogó felmérése történik.

  Módszertanilag egy feleletválasztós tesztfeladatot (lehetőség szerint számítógépen) kell a vizsgázónak megoldania, melyben biztosítani kell számára, hogy a feladatelemeket tetszés szerinti sorrendben oldja meg és lehetősége legyen visszaléptetésre, saját maga korrekciójára, a rendelkezésre álló idő alatt. Ezen időszakban a számítógépet le kell választani a világhálóról és a számológép üzemmódot engedni kell használni, hogy az érdemi döntésekre tudja fordítani hasznos vizsgaidejét a jelölt. Kérdésenként több jó válasz is lehetséges, a hibás válasz pontlevonással jár. Minden témaelemből (alább részletezve) legalább négy szerepeljen a vizsgán (32 kérdéses feladatsor). Számítási feladatoknál a részletszámításokra egyszerű levezetésekre is adható pontszám.

  • Gumijavító műhely üzemeltetése
  • Munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem, biztonságtechnika, érintésvédelem
  • Gumiabroncs anyagai, szerkezete, fajtái, szerkezeti elemei, műszaki tulajdonságai.
  • Feliratelemzés. Optimális üzemeltetés feltételei.
  • Javítás anyagai, technológiái, eszközei.
  • Keréktárcsák, szelepek.
  • Szerelés, kiegyensúlyozás gépei, műveletei.
  • Futómű és fékrendszerek hibái és velük összefüggő gumiabroncs kopási képek.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott javítási-értékelési szempontok alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gumiabroncs szerelési, javítási és diagnosztikai projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Kerék leszerelése, vizsgálata, javítása, visszaszerelése, a megfelelő anyagok, szerszámok, gépek, berendezések használatával, a felhasznált anyagok, gépek és technológiai folyamatok elméletének alkalmazásával. TPMS szenzor programozása. A vevővel/ügyféllel történő kommunikáció, a szakmai –műszaki- tanácsadás és a számla elkészítése a projektfeladaton belül a vizsgabizottsággal kommunikálva történik.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Kerék leszerelés 10%
  • Kerék vizsgálat 10%
  • Gumiabroncs le- és felszerelés 10%
  • Javítás (tömlő, abroncs, szeglyuk, stb) 10%
  • Kerék kiegyensúlyozás 10%
  • TPMS programozás 10%
  • Kerék visszaszerelés 10%
  • Vevővel/ügyféllel történő kommunikáció, szakmai –műszaki- tanácsadás 10%
  • Számla elkészítése 10%
  • Munkabiztonság, tűzvédelem és környezetvédelem, a kerék körüli biztonságkritikus alkatrészek szemrevételezése 10%

   Összesen: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu