Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 2024 képzés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Szakma azonosító száma: 5 0411 09 01
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: -
 • Érettségire épülő oktatásban: -
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés munkaterülete

 • A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-14
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30 órarend szerint
Tantermi
2024-09-19
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15 órarend szerint
Tantermi
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Szakma megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Pénzügyi-számviteli ügyintéző

  3611

  Pénzügyi ügyintéző

  3614

  Számviteli ügyintéző

  4121

  Könyvelő(Analitikus)

  4122

  Bérelszámoló

  4123

  Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

  4129

  Egyéb számviteli foglalkozású

  4131

  Készlet- és anyagnyilvántartó

  4136

  Iratkezelő,irattáros

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Központi interaktív vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai ismeret

  A vizsgatevékenység leírása:

  A vizsgatevékenység során jelenjenek meg a kérdésekben, feladatokban a következő tanulási eredmények:

  • vállalkozások gazdasági feladatainak értelmezése
  • pénzügyi rendszer, bankügyletek, pénzügyi szolgáltatások, belföldi és nemzetközi pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos fogalmak, események értelmezése
  • értékpapírok és értékpapírpiacok jellemzőinek megkülönböztetése
  • biztosítással kapcsolatos alapfogalmak, az élet- és nem életbiztosítások megkülönböztetése
  • mérlegkészítéssel kapcsolatos fogalmak
  • eredménykimutatással kapcsolatos fogalmak
  • számviteli beszámoló részei, információtartalma
  • adózással kapcsolatos fogalmak
  • jövőértékszámítással, jelenértékszámítással kapcsolatos feladatok felismerése
  • befektetési számítási feladatok felismerése
  • értékpapír hozam, árfolyam számítási feladatok helyes megoldásának felismerése
  • gazdasági események könyvelése, könyvelési tételek szerkesztése, felismerése, kiegészítése
  • a finanszírozáshoz kapcsolódó fogalmak, formái
  • adónemekhez kapcsolódó ismeretek (konkrét adónemek felsorolása)

  Feladattípusok:

  Feleletválasztás (vállalkozások gazdasági feladatai, pénzügyi rendszer, bankügyletek, pénzügyi szolgáltatások, belföldi és nemzetközi pénzforgalom lebonyolításával, biztosítással kapcsolatos fogalmak, események értelmezése, értékpapírok és értékpapírpiacok jellemzőinek megkülönböztetése, finanszírozási formák felismerése, azok lehetséges módjai, törlesztőtervhez kapcsolódó ismeretek, döntési helyzetek, adózási fogalmak, gazdasági események, mérlegkészítéshez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó fogalmak).
  A feleletválasztós feladatok esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztani a megfelelő válasz(oka)t. Lehetséges feladattípusok: igaz-hamis, feleletválasztás (egyszeres, többszörös választás), párosítás, csoportosítás, sorrendbe rendezés, numerikus érték megadására alapuló kérdés típus.Számításos, feleletalkotási feladatok (Hiányos mondat kiegészítése, gazdasági események könyvelése (tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások, vásárolt készletek, jövedelem-elszámolás, költségelszámolás, saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások, pénzügyi és hitelműveletek, kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások, eredmény megállapítása). Finanszírozási alternatívákhoz kapcsolódó, valuta, deviza műveletek, döntési helyzetek és rövid pénzügyi, adó, számviteli témájú esettanulmány értelmezése feladatok megoldása.).

  A fenti feladatok közül a számításos feladatok egyszerűbb számításokat tartalmaznak, melyek eredményét a megfelelő helyekre a vizsgázónak kell megadnia vagy a vizsgarendszerben előre rögzített válaszok közül kell kiválasztani.

  Mindegyik feladattípus esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztani vagy beírni a megfelelő válaszokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző projektfeladat

  A vizsgatevékenység leírása:


  A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása feladatlap alapján az alábbi témakörökből: nyitás, nyitás utáni rendezés, számlák analitikus rögzítése, bankbizonylat rögzítése, pénztárbizonylatok rögzítése, bérfeladás, új dolgozó rögzítése és bérszámfejtése (határozatlan idejű munkaviszony és határozott idejű (megbízásos) munkaviszony), készletek analitikus nyilvántartása, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása.


  B) Elektronikus bevallás gyakorlata: 3 nyomtatvány kitöltése a következő témakörökben, valamint a hozzájuk kapcsolódó számítási feladatok elvégzése:
  A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változásbejelentő adatlap (T1041)
  Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól (T1042E)

  • Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás)
  • Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás
  • Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es bevallás)
  • Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről (évszámSZJA)
  • Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás)
  • A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30-as bevallás)

  Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelentések teljesítése (T1011U-s bevallás)

  • ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére (T1011-es bevallás)
  • Általános forgalmi adó bevallás (65-ös bevallás)
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (HIPA)
  • Adatlap munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony megszűnésekor (Adatlap évszám)
  • A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA)
  • Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás)
  • GJADO (Adatlap a gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentéséhez)

  A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni.


  C) Portfólió bemutatása
  A tanuló 11-13. évfolyamon vagy kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben résztvevő a tanulmányi idő alatt készíti el a digitális portfóliót, amely bemutatja egyéni tanulási útját és személyiségének fejlődését.
  A portfólió célját, szempontjait és szerkezetét az érintett szaktanárral közösen, a tanulmányi idő alatt kell egyeztetni.
  Egységbe szerkesztett digitális portfóliót egy megjelölt tárhelyre legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 30 nappal kell feltölteni. Az egységbe szerkesztett portfólió minimális tartalma az önéletrajz, legalább hat kidolgozott portfólió téma és a vizsgázó által írt reflexió.

  A portfólió tartalma:

  • önéletrajz
  • a tanulási eredményekhez kapcsolódó, a tanulói teljesítmények bizonyítékául szolgáló, a tanuló egyéniségét kifejező – az egyeztetett portfólió-struktúrával összhangban álló – elem feltöltése, pl.: egy-egy önálló projektfeladat bemutatása, dokumentumai, vállalt kiselőadás(ok)bemutatása, dokumentumai és önreflexió megfogalmazása a reflexiós ciklus szerint (mi történt; mi volt jó, mi volt rossz; hogyan fogom legközelebb csinálni stb.), a felhő-szolgáltatásokban és mobil alkalmazásokban való jártasság bemutatása, dokumentálása, szakmai rendezvényen, versenyen való részvétel bemutatása, dokumentálása és önreflexió megfogalmazása a reflexiós ciklus szerint.

  A képzési idő alatt minden félévében legalább 2 dokumentumnak kell elkészülnie. A portfóliót a vizsgázó – előre meghatározott szempontrendszer alapján – előadás (prezentáció) formájában mutatja be.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc
  A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése 90 perc
  B) Elektronikus bevallás gyakorlata 90 perc
  C) Portfólió bemutatása 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%
  A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése aránya a vizsgatevékenységen belül: 40 %
  B) Elektronikus bevallás gyakorlata aránya a vizsgatevékenységen belül: 30 %
  C) Portfólió bemutatása aránya a vizsgatevékenységen belül: 30 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgatevékenység esetén.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu